menu
Lendahand

38% van middenbedrijf brak overnamepoging af

38% van middenbedrijf brak overnamepoging af

Bijna veertig procent van de ondernemers in het middenbedrijf heeft in de afgelopen vijf jaar deelgenomen aan een overnameproces, maar dat ook weer vroegtijdig afgebroken. Vooral onder familiebedrijven was deze trend goed zichtbaar. Vorig jaar werd juist in middensegment een overnamegolf verwacht.

Ieder jaar komt Deloitte met de Mid Market Monitor en uit die van dit jaar blijkt dat 38 procent van de ondervraagde ondernemers in de afgelopen vijf jaar aan een overnameproces deelnam dat vroegtijdig werd stopgezet. Vooral tussen familie- en niet-familiebedrijven werd een duidelijk verschil waargenomen, hier waren de percentages namelijk respectievelijk 41 procent en 28 procent.

Familiebedrijven streven naar continuïteit bedrijf

Mennolt Beelen, managing partner bij Deloitte, heeft daar wel een verklaring voor: “Ook in hun zoektocht naar groei zijn familiebedrijven sterker geneigd te streven naar een zo groot mogelijke continu├»teit van het bedrijf. Ze hebben van nature een voorzichtigere cultuur en zijn eerder geneigd een transitie voortijdig af te breken. We zien een grote diversiteit aan redenen om het overnameproces af te breken, maar de belangrijkste zijn prijs- en risicofactoren.”

Van de ondernemers die werden ondervraagd, gaf 35 procent aan dat het onwaarschijnlijk is dat zij in de komende twaalf maanden zullen fuseren, een overname doen of zelf worden overgenomen. Daarentegen gaf bijna vijf procent aan er juist zeker van te zijn betrokken te worden bij een fusie of overname.

Reacties