menu
Lendahand

6 tips voor regering om financiële sector te innoveren

Het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd, maar daaruit blijkt weinig daadkracht om de financiële sector te innoveren, zo vinden crowdfunding-experts Ronald Kleverlaan en Lex van Teeffelen. Zij komen met zes concrete en praktische maatregelen die de huidige impasse moeten doorbreken.

Ronald presenteerde deze zes aanbevelingen op zijn LinkedIn-pagina, waarbij hij en Lex duidelijk uitleggen wat er schort aan het regeerakkoord en hoe het anders moet. Het valt hen op dat de nieuwe regering kansen laat liggen om de toegang tot financiering voor het mkb te verbeteren. Crowdfunding of andere vormen van alternatieve financiering komen niet eens voor in het regeerakkoord.

“Nederland behoorde tot begin vorig jaar tot de koplopers in Europa, maar verliest de aansluiting. Waar in Engeland al 15 tot 20 procent van de huidige financieringen van het mkb verloopt via nieuwe financieringsplatformen, is dit marginaal in Nederland”, zo schrijft Ronald. En ondertussen wordt ons land gepasseerd door Scandinavië en de Baltische staten.  “Het gebrek aan passende wettelijke kaders, regulering en de juiste stimuleringsmaatregelen zijn spelbrekers.”

Leg doorverwijsplicht vast

De twee heren vinden dat de doorverwijsplicht moet vastgelegd worden en dat banken en alternatieve financiers wordt verplicht om hier aan mee te werken zodra aan de basisvereisten is voldoaan.  “Zorg dat kredietgegevens van bedrijven door partijen onderling worden uitgewisseld als de ondernemer hiermee instemt.”

Laat wettelijk kader voor crowdfinding ontwikkelen

Ook stellen ze voor om een werkgroep samen te stellen van interne en externe experts drie binnen drie maanden een nieuw wettelijk kader ontwikkelen voor crowdfunding. “Snelheid is geboden, temeer omdat Nederlandse institutionele investeerders dit jaar al aanzienlijke bedragen investeren via crowdfundingplatforms net over de grens.” Ronald en Lex willen voor de regulering van crowdfunding onder andere afstappen van een ontheffingsstelsel en willen af van de eis dat niet meer dan 10 procent van het besteedbaar vermogen naar crowdfunding mag.

Zorg voor wetgeving voor community-financiering

De derde maatregel die ze graag uitgevoerd zien worden is dat er wetgeving komt voor community-financiering voor sociale en maatschappelijke initiatieven. “Projecten met een (sociale) impact in de buurt of regio, zouden een specifieke status kunnen krijgen, waarmee burgers meer vrijheid krijgen om ook in risicovolle projecten te investeren wanneer ze ook de (sociale) meerwaarde van het project belangrijk vinden. In het regeerakkoord wordt hier verder op ingegaan bij het ondersteunen van lokale energiecoöperaties, maar dit zou nog breder moeten worden getrokken”, aldus de twee heren.

Ondersteun en financier expertisecentra

In Nederland zijn er al veel burgerinitiatieven om maatschappelijke problemen zoals ouderenzorg en duurzame landbouw op te pakken. De regering heeft gezegd de ‘right to challenge’ en het ‘recht op overname’ te onderzoeken, maar de noodzaak voor financiële onderbouwing en financiering van dit soort initiatieven wordt niet besproken. “En dat terwijl dat zo belangrijk is om werkelijk impact te bereiken en op te schalen.” Ronald en Lex vinden dat de regering expertisecentra, die sociale en maatschappelijke initiatieven helpen, ondersteund en gefinancierd moeten worden.

Maak bestaande borgstellingen toegankelijk voor alle alternatieve financiers

Het nieuwe investeringsfonds InvestNL heeft van de overheid 2,5 miljard euro beschikbaar gekregen voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Maar de twee crowdfunding-exeprts vinden dat InvestNL ook actief moet gaan samenwerken met nieuwe aanbieders van financiering, waaronder dus crowdfundingplatforms en community-financieringsoplossingen.

Als laatste maatregel stellen Ronald en Lex voor om partijen die investeren in eigen vermogen, toegang te geven tot fiscale voordelen en/of aftrekmogelijkheden. Dit zou ook moeten gelden voor equity-crowdfunding.  “Het mkb is nog zwaar verslaafd aan financiering via vreemd vermogen. In een periode van groei is het op orde krijgen van het eigen vermogen een grote uitdaging. Risicokapitaalverstrekking (zonder onderliggend hard onderpand) is erg lastig in Nederland, zeker als het om kleinere of om juist grote bedragen gaat. Stimuleer daarom met fiscale maatregelen de inleg van start- en groeivermogen, zoals ook gebruikelijk is in Engeland, Frankrijk en Vlaanderen.”

Reacties