‘Afhankelijkheid bank risico voor mkb’

‘Afhankelijkheid bank risico voor mkb’

Zo’n zeven op de tien ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf denkt ergens in de komende vijf jaar te investeren in hun eigen bedrijf. Banken geven echter mondjesmaat geld aan het mkb, al loopt die nog niet echt warm voor alternatieve financieringsmogelijkheden.

Dit blijkt uit een onderzoek dat October liet uitvoeren onder meer dan duizend Nederlandse mkb-ondernemers. De bereidheid tot investeren is vooral hoog in de logistieke sector (84 procent), terwijl die in de bouw (62 procent) dan weer het laagst is.

Logistiek heeft vaak moeite met aantrekken kapitaal

Volgens October is het opvallend te noemen dat juist de sectoren met een hoge bereidheid tot investeren opvallend veel moeite hebben met het aantrekken van kapitaal. Zo heeft de helft van de ondervraagden die actief is in de logistieke sector hier problemen mee. Dat is twee keer zoveel als het gemiddelde van alle ondervraagden.

Investeren in apparatuur, marketing en IT

De ondervraagden die van plan zijn om te gaan investeren in hun bedrijf, weten wel waar ze dat kapitaal in zouden steken. Zo wil 59 procent investeren in nieuwe apparatuur, terwijl ook marketing (43 procent) en IT (37 procent) populair zijn. “Opvallend is dat de meeste investeringen immateriële zaken betreft met als één van de koplopers IT”, aldus CEO Luuc Mannaerts. “Omdat de traditionele banken bij voorkeur financieren op basis van zekerheden, neemt het financieringsrisico voor mkb’ers toe. Dit bevestigt nogmaals het belang voor organisaties om hun financieringsbronnen te diversifiëren.”

Bank in plaats van alternatieven

Als het aankomt op het aantrekken van (voldoende) kapitaal, dan is ongeveer een vijfde van de mkb’ers in Nederland nog te afhankelijk van hun bank. Voor alternatieven, zoals het binnenhalen van investeerders of het afsluiten van een onderhandse lening, lopen de ondervraagden nog niet echt warm. Zo geeft twee derde namelijk liever geen aandelen uit en sluiten zes op de tien liever geen leningen af aan familie of vrienden.

“In een periode waarin investeringen in digitalisering en technologie cruciaal zijn voor de winstgevendheid en het succes van de organisatie, vormt de afhankelijkheid van bankfinanciering een risico voor het Nederlandse mkb”, zo denkt Mannaerts.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten