Combined Shape menu

Alternatieve financiering voor ondernemers

Het MKB heeft nog steeds moeite om de financiering rond te krijgen, ongeacht of het voor zakelijk of persoonlijk doel is. Sterker nog, nergens in Europa komen ondernemers zo slecht aan geld als in Nederland. Er lijkt daarom geen belangrijkere manier van financiering dan alternatieve financieringen. De persoonlijke financiering blijft echter vaak onderbelicht.

Onderzoeksbureau Panteia kwam afgelopen januari met de conclusie dat het midden- en kleinbedrijf in ons land vaak problemen ondervindt met het rondkrijgen van financiering. Ruim 39 procent van de kredietaanvragen in ons land wordt zelfs direct afgewezen. Het is dan ook geen verrassing dat UNETO-VNI deze week als zoveelste ondernemersorganisatie de noodklok luidde wegens het gebrek aan financiering.

Alternatieve financieringsmethoden
Zelfstandige ondernemers zijn wat zakelijke leningen betreft gelukkig niet meer alleen afhankelijk van banken en maken daarom steeds meer gebruik van alternatieve financieringsvormen. Onder die methode vallen onder meer micro- en leverancierskrediet, durfkapitaal, MKB obligatie- en kredietfondsen, startersleningen, of een lening bij een familielid.

De meeste alternatieve financieringsvormen zijn relatief nieuw, zoals crowdfunding. Deze financieringsmethode heeft in de afgelopen jaren meer dan 7500 ondernemers op weg geholpen dankzij de financiële inbreng van duizenden funders. Sinds 2015 geniet deze methode zelfs een eigen dag: de ‘Crowdfunding Day Europe‘ in mei.

Het verkrijgen van een hypotheek
Naast de belemmeringen voor het verkrijgen van krediet voor zakelijk belang, maken ook hypotheekverstrekkers het niet gemakkelijk voor ondernemers. Dit komt vooral vanwege de manier waarop zij het inkomen vaststellen. Waar dit bij mensen in loondienst geen probleem is, wordt er bij ondernemers vaak gekeken naar de gemiddelde inkomsten uit de onderneming van de laatste drie jaar en de kans bestaat dat dit niet de beste jaren zijn geweest van een ondernemer.

Gedegen winstprognoses voor de komende jaren, ondersteund door een deskundige, bieden vaak de meeste kans op een hypotheek. Men moet in ieder geval goed voorbereid zijn op een flinke financiële doorlichting. Daarnaast is het verstandig de volgende zaken in het achterhoofd te houden:

Vergelijken van aanbieders
Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat er tussen hypotheekverstrekkers grote verschillen zijn in de voorwaarden die zij aan zzp’ers stellen. Het is daarom belangrijk om verschillende hypotheekverstrekkers goed te vergelijken.

Hogere hypotheek voor tweeverdieners
Sinds 1 januari van dit jaar kunnen tweeverdieners een hogere hypotheek krijgen. Hierbij wordt gesteld dat banken de mogelijkheid hebben om onderbouwd af te wijken van vastgestelde hypotheeknormen, bijvoorbeeld bij (startende) ondernemers en zzp’ers.

Hypotheekrenteaftrek
In 2013 werd de hypotheekrenteaftrek fors ingeperkt. Huizenkopers komen nu enkel nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als zij de volledige hypotheek annuïtair of lineair aflossen. Ook voor ondernemers geldt dat het recht op hypotheekrenteaftrek alleen van toepassing is als de lening in dertig jaar volledig en tenminste annuïtair wordt afgelost. De hypotheekrente is relatief laag maar wanneer men voor zekerheid kiest (NHG en hypotheekrenteaftrek) dan ligt de rente hoger.

Consumptief krediet
Wanneer je aanspraak wilt maken op een persoonlijke lening of consumptief krediet, dan vraagt een bank bij ondernemers in veel gevallen naar een BKR-registratie, de leencapaciteit en de inkomsten en uitgaven. Daarnaast geldt ook hierbij dat een ondernemer aan moet kunnen tonen minstens drie aaneengesloten jaren succesvol zelfstandig actief te zijn én eigenaar te zijn van een eigen huis.

Wanneer je als ondernemer aan al deze voorwaarden kan voldoen, is het nog niet zeker dat het consumptief krediet verstrekt wordt. Een partner die los staat van de zaak kan hier echter wel aanspraak op maken als hij of zij alleen aan de gestelde eisen kan voldoen. In een special item van MoneyView is door middel van een ProductRating bepaald welke kredietverstrekkers de beste prijs en voorwaarden bieden. Het is verstandig om hier goed naar te kijken zodat de gestelde voorwaarden goed passen bij je persoonlijke situatie. MoneyView beoordeelt momenteel de  persoonlijke lening van Freo met 5 sterren in zowel de categorie ‘prijs’ als ‘voorwaarden’.

Helaas is dit krediet niet beschikbaar voor ondernemers, maar er komen steeds meer aanbieders die dit ook voor hen beschikbaar maken. Daarbij zal wederom goed naar de voorwaarden moeten worden gekeken zodat de onderneming geen risico loopt.

Verder lezen

Reacties