Bedrijf waarderen (methodes)

Je kunt op verschillende manieren je bedrijf waarderen. Welke methode het beste is, hangt af van de reden waarom je de waarde van de onderneming berekent. Vaak is de uitkomst verschillend en niet een van de methodes is goed (of fout). Eigenlijk kun je dus alleen een indicatie van je bedrijfswaarde berekenen.

Wat is mijn bedrijf waard?

Bedrijf waarderenRegelmatig staan er berichten in de media over startups die weer ergens tientallen miljoenen hebben opgehaald bij investeerders of juist grote spelers die weer voor miljoenen een veelbelovend bedrijf overnemen. Er zijn genoeg bedrijven overgenomen voor (achteraf) de meest idiote bedragen. Maar hoe reëel zijn deze bedrijfswaarderingen?

Er zijn voldoende verschillende methodes waarmee je kunt berekenen wat je bedrijf waard is maar meer dan een indicatie voor de koper of verkoper, geven ze niet. Uiteindelijk is de methode die beide partijen een goed gevoel geeft het beste. Beter dan een gevoelsmatige prijs bestaat er niet. De waarde van een bedrijf is sterk afhankelijk van de persoon die het oordeel velt, het moment van waarderen en de reden waarom je de berekening maakt.

Er zijn veel methodes om te berekenen wat je bedrijf waard is, maar meer dan een inschatting geven ze niet.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

Bedrijf waarderen op basis van het verleden

Een manier om de bedrijfswaarde te bepalen is door te kijken naar het verleden. Met name banken gebruiken graag deze waarderingsmethode. Bijvoorbeeld voor het bepalen van de hoogte van krediet. Het is dan een optelsom van (genormaliseerde) winsten van de afgelopen twee tot maximaal vijf jaar. Hoeveel jaar er wordt gebruikt is afhankelijk van de branche en de vastigheid van inkomen.

Voor bedrijven die op zoek zijn naar een opvolger omdat de ondernemer uit wil stappen, of voor ondernemers die extra krediet aanvragen, kan dit een succesvolle vorm van bedrijfswaardering zijn. Het is een relatief veilige vorm van het bepalen van de waarde van de onderneming.

wat is mijn bedrijf waard?

Waarderen door te kijken naar vandaag

Bij een kredietaanvraag is het verleden misschien goed om te weten. Maar bij een overname is het veel belangrijker wat de huidige waarde van je bedrijf vandaag is, of welke inkomsten je vanaf nu kunt verwachten. De meeste bedrijfswaarderingen zijn daarom gericht op vandaag of de toekomst.

Intrinsieke waarde

Een methode om een bedrijf te waarderen is door te kijken naar de balans. De balans geeft de huidige schulden en eigendommen van een onderneming weer van een moment, bijvoorbeeld van vandaag. Hoeveel eigen vermogen staat er vandaag op de balans? Als je de schulden aflost wat blijft er dan nog over? Dit is voor de belastingdienst de meest gebruikelijke methode. Het wordt ook wel boekwaarde of intrinsieke waarde(bepaling) genoemd.

Economic value added (EVA)

Een andere bekende vorm van waardebepaling door te kijken naar de waarde van vandaag is de Economic value added (EVA). Deze via merkbescherming vastgelegde vorm van het waarderen van een bedrijf is vrij populair onder accountants, en hiermee bereken je het voordeel van de onderneming voor de aandeelhouders op basis van actuele cijfers en de trends die hierin merkbaar zijn. Letterlijk wordt met deze methode de waarde van de aandelen berekend, indien deze niet op een beurs worden verhandeld.

Historische cijfers ongeschikt voor verkoper of investeerder

Beide methodes zijn relatief veilige vormen om een bedrijf te waarderen maar vaak is de verkopende partij niet erg gelukkig met dit bedrag. In vergelijking tot de winst die een onderneming uitkeert is het eigen vermogen op een balans soms maar laag. Tenslotte wordt er ook over vreemd vermogen meestal wel rendement behaald.

Veel van deze cijfers worden publiekelijk openbaar gemaakt. De balans is vaak te vinden bij bijvoorbeeld de bij de KvK gedeponeerde jaarrekening. Daarom zijn deze methodes ook populair voor de media bij het maken van leuke grafiekjes en artikelen. Waarde zoals naamsbekendheid of andere potentiële maar nog niet inbare waarde worden hierin niet meegenomen. Ook de toekomst speelt maar een kleine rol en daarom zijn deze methodes ongeschikt om een waarde te bepalen voor een investeerder.

Als je op zoek gaat naar investeerders laat je balans nog niet zien wat het potentieel van je bedrijf is.

Deze methodes zijn eigenlijk alleen interessant voor bedrijven die al heel veel waarde kunnen aantonen. Investeerders kijken er wel naar en als je de onderneming vooraf kunt voorbereiden is het tonen van een goede balans een manier om je bedrijfswaarde sterker te maken. Met name familiebedrijven en andere ondernemingen met veel eigen vermogen kunnen soms een zeer mooie balans realiseren.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

vrije kasstroom berekenen

Toekomstige vrije kasstromen berekenen

De meest populaire methode voor de aandelen-verkopende partij is door de bedrijfswaarde te baseren op toekomstige kasstromen. Door te kijken naar de mogelijke toekomstige winst, omzet of andere waarde verhogende factoren van de toekomst kun je soms op een enorm bedrag uitkomen.

Want een toekomstige waarde is niet alleen afhankelijk van cijfers maar ook van bijvoorbeeld gevoel, de branche, de economie en concurrentie. Investeerders weten vaak allerlei smoesjes te bedenken om de toekomstige waarde weer omlaag te brengen. Komt bijvoorbeeld al het inkomen uit nieuwe klanten? Dan zakt al snel de verwachte bedrijfswaarde.

Een voorbeeld van een bedrijf met een stabiel inkomen is bijvoorbeeld een assurantiekantoor met vaste klanten die elke maand een vast inkomen opleveren. Bij dit soort bedrijven rekent men vaak wat ruimer en prijzen blijken in deze branche ook meer op de toekomstige realiteit gebaseerd.

Discounted Cash Flow-methode

Een bekende manier om de waarde van een onderneming te bepalen voor de toekomst is de Discounted Cashflow-methode (DCF). Hierbij waardeer je het bedrijf op de te verwachten winst en omzet in de komende jaren. Bij de DCF baseer je de waardering zowel op marktcijfers als recente bedrijfscijfers. Deze trek je vervolgens door op basis van je eigen verwachtingen.

Was de winst in de afgelopen drie jaar bijvoorbeeld tienduizend, twintigduizend en dertigduizend euro, dan kan het bedrijf de komende drie jaar veertigduizend, vijftigduizend en zestigduizend euro winst maken als dit patroon doorloopt. Met deze methode worden aandelen al snel meer waard en eigenlijk zijn deze cijfers nog maar laag als je bedenkt dat een kapitaalinjectie van een investeerder een nog veel grotere groei kan realiseren.

Rentabiliteitsmethode

Een manier die veel op de Discounted Cashflow-methode lijkt is de Rentabiliteitsmethode. De manier van rekenen komt veel overeen maar de rentabiliteitswaarde gaat ook uit van de toekomstige winstcapaciteiten van de onderneming. Het neemt hierbij ook meestal de overige voor aandeelhouders belangrijke waardes mee. Zo waardeer je belangrijke eigendommen als een octrooi, merk, domeinnaam of andere potentiële waardevolle onderdelen hierbij ook.