Collin

Bedrijf waarderen (methodes)

Je bedrijf kun je op verschillende manieren waarderen. Niet een van de methodes is goed (of fout) en meer dan een manier om een voor beide partijen duidelijke berekening te kunnen maken zijn ze niet. Uiteindelijk is de meest correcte methode de methode waarbij zowel de koper als de verkoper een goed gevoel heeft. Beter dan een gevoelsmatige prijs bestaat er dus niet.

Bedrijf waarderen De waarde van je bedrijf is sterk afhankelijk van de persoon die het oordeel velt, het moment van waarderen en de reden waarom de berekening wordt gemaakt. Er zijn dan ook veel manieren om tot een waarde te komen.

Bedrijf waarderen op basis van het verleden

Een manier om een bedrijfswaarde te bepalen is door te kijken naar het verleden. Met name banken gebruiken graag deze waarderingsmethode. Bijvoorbeeld voor het bepalen van de hoogte van krediet. De bedrijfswaarde zou in dat geval kunnen liggen bij de optelsom van de winst van de afgelopen twee tot maximaal vijf jaar. Hoeveel jaar er wordt gebruikt is afhankelijk van de branche en de vastigheid van inkomen.

Voor bedrijven die op zoek zijn naar een opvolger omdat de onderneming uit het bedrijf wil stappen, of voor bedrijven die niet te veel weg willen geven en graag extra krediet willen aanvragen, kan dit een succesvolle vorm van bedrijfswaardering zijn. Het is een relatief veilige vorm van het bepalen van de waarde van de onderneming.

Waarderen door te kijken naar vandaag

Bij een kredietaanvraag is het verleden misschien goed om te weten. Maar bij een overname is het veel belangrijker wat de waarde van het bedrijf vandaag is, of wat de inkomsten vanaf nu zullen worden. De meeste bedrijfswaarderingen zijn daarom gericht op vandaag of de toekomst.

Balanswaarde

Een methode om een bedrijf te waarderen is door simpelweg te kijken naar de balans. De balans geeft de huidige schulden en eigendommen van het bedrijf weer van een moment, bijvoorbeeld van vandaag. Wat lopen er vandaag voor schulden en wat heeft het bedrijf voor eigendommen? Als de schulden worden afgelost wat blijft er dan nog over? Dit bedrag is voor de Belastingdienst de meest gebruikelijke methode om een bedrijf te waarderen. Het wordt ook wel boekwaarde of intrinsieke waarde(bepaling) genoemd.

Economic value added (EVA)

Een andere bekende vorm van waardebepaling door te kijken naar de waarde van vandaag is de Economic value added (EVA). Deze via merkbescherming vastgelegde vorm van het waarderen van een bedrijf is vrij populair onder accountants, en hiermee bereken je het voordeel van het bedrijf voor de aandeelhouders op basis van actuele cijfers en de trends die hierin merkbaar zijn. Letterlijk wordt met deze methode de waarde van de aandelen berekend, indien deze niet op een beurs worden verhandeld.

Beide methodes zijn relatief veilige vormen om een bedrijf te waarderen maar vaak is de verkopende partij niet erg gelukkig met dit bedrag. In vergelijking tot de winst die een onderneming uitkeert is het eigen vermogen op een balans soms maar laag. Tenslotte wordt er ook over vreemd vermogen meestal wel rendement behaald.

Veel van deze cijfers worden publiekelijk openbaar gemaakt. De balans is vaak te vinden bij bijvoorbeeld de bij de KvK gedeponeerde jaarrekening. Daarom zijn deze methodes ook populair voor de media bij het maken van leuke grafiekjes en artikelen.

Beide methodes hebben als eigenschap dat er extreem veel naar de cijfers gekeken wordt. Waarde zoals naamsbekendheid, merkwaarde of andere potentiële maar nog niet inbare waarde worden hierin niet meegenomen. Ook de toekomst speelt maar een kleine rol en dat zorgt ervoor dat deze methode geen goede manier is om een bedrijfswaarde te bepalen voor een investeerder. Als je op zoek gaat naar investeerders laat je balans nog niet zien wat het potentieel van je bedrijf is.

Deze methodes zijn eigenlijk alleen interessant voor bedrijven die al heel veel waarde kunnen aantonen. Investeerders zullen er meestal wel op letten en als je het bedrijf vooraf kunt voorbereiden is het tonen van een goede balans een manier om je bedrijfswaarde sterker te maken. Met name familiebedrijven en andere ondernemingen met veel eigen vermogen kunnen soms een zeer mooie balans realiseren.

Een waarde bepalen aan de hand van de toekomst

Dé manier om jezelf gouden bergen voor te spiegelen en de sky de limit te maken is door de bedrijfswaarde te baseren op de toekomst. Het is verreweg de meest populaire methode voor de aandelen verkopende partij. Door te kijken naar de mogelijke toekomstige winst, omzet of andere waardeverhogende factoren van de toekomst kun je soms tot geweldige bedragen komen.

Waarop een toekomstige waarde wordt vastgesteld is niet enkel afhankelijk van cijfers maar ook van bijvoorbeeld gevoel, de branche, de economie en concurrentie. Investeerders weten vaak allerlei smoesjes te bedenken om de toekomstige waarde weer omlaag te brengen. Komt al het inkomen uit nieuwe klanten? Moet bijvoorbeeld bij een webdesignbureau veel nieuw resultaat nog worden gemaakt? Dan zakt al snel de verwachte bedrijfswaarde. Internet is een vluchtige branche en zonder vaste lopende contracten kunnen klanten snel wisselen. Een voorbeeld van een bedrijf met een stabieler inkomen is bijvoorbeeld een assurantiekantoor. Deze hebben veel vaste klanten, die elke maand weer voor een vast inkomen zorgen. Bij dit soort bedrijven wordt vaak wat ruimer gerekend, en prijzen blijken in deze branche ook meer op de toekomstige realiteit gebaseerd.

Dagelijks vind je weer geweldige berichten in de media van met name technologische bedrijfjes in Amerika die weer ergens tientallen miljoenen hebben opgehaald bij investeerders, of hun kleine bedrijfje hebben weten te verkopen aan Google, Microsoft of een andere grote overnamegigant. Er zijn genoeg bedrijven overgenomen voor (achteraf) de meest idiote bedragen. Vooral bij internetbedrijven wordt soms bij de start al uitgegaan van explosieve groei die zal gaan resulteren in marktleiderschap en wereldverovering.

Discounted Cash Flow

Een bekende manier om de waarde te bepalen voor de toekomst is de Discounted Cash Flow methode. Het bedrijf wordt gewaardeerd aan de hand van de te verwachten winst en omzet in de komende jaren. Een vrij cijfermatige vorm van waardebepaling waarbij gekeken wordt wat de verwachte winst en omzet zal zijn in de komende jaren. Bijvoorbeeld door marktcijfers of cijfers uit het verleden door te trekken.

Was de winst in de afgelopen drie jaar bijvoorbeeld tienduizend, twintigduizend en dertigduizend euro, dan zou als dit patroon doorloopt het bedrijf de komende drie jaar veertigduizend, vijftigduizend en zestigduizend euro winst kunnen maken. Met deze methode worden aandelen al snel meer waard en eigenlijk zijn deze cijfers nog maar laag als je bedenkt dat een kapitaalinjectie van een investeerder een nog veel grotere groei moet kunnen betekenen.

Rentabiliteitsmethode

Een manier die hier veel op lijkt is de Rentabiliteitsmethode. De manier van rekenen komt veel overeen met de Discounted Cash Flow maar deze waarderingsmethode gaat ook uit van de toekomstige winstcapaciteiten van de onderneming. Het neemt hierbij ook meestal de overige voor aandeelhouders belangrijke waardes mee. Zo worden belangrijke eigendommen als een octrooi, merk, domeinnaam of andere potentiële waardevaste of waardeverhogende onderdelen meestal meegenomen.