Geldvoorelkaar

Bedrijfsfinanciering oversluiten

Wil je een bestaande bedrijfsfinanciering oversluiten? Vaak zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. Maar als de situatie is veranderd kan de financiering veelal goedkoper en oversluiten van een lening dus een gunstig effect hebben op je lopende cashflow.

Bedrijfsfinanciering oversluitenEen lening oversluiten klinkt als dubbel werk. Je maakt weer nieuwe afsluitkosten en soms zelfs kosten voor het aflossen van de huidige financiering. Waarom heb je de eerste keer niet in een keer de juiste keuze gemaakt? Soms is het minder gek dan het op het eerste gezicht lijkt. Want de situatie kan tussentijds zijn veranderd waardoor de keuze die je nu kan maken, destijds bijvoorbeeld misschien helemaal nog niet mogelijk was.

Waarom een bedrijfsfinanciering oversluiten?

Er zijn tal van redenen denkbaar waarom een bestaande bedrijfsfinanciering niet meer de gewenste keuze is. Soms zijn daar hele simpele redenen voor. Bijvoorbeeld omdat de relatie met de financier niet meer naar wens is of omdat het bedrijf is overgenomen en de nieuwe eigenaar de lening wil onderbrengen in zijn eigen financieringen. Maar verreweg de meeste redenen zijn financieel van aard.

Denk aan situaties als:

  • De marktrente is lager geworden. Dezelfde lening is nu goedkoper.
  • Verbeterde bedrijfscijfers of nieuw onderpand maken een lagere rente mogelijk.
  • Je kunt niet meer voldoen aan de voorwaarden van de huidige financiering.
  • Je wilt een hoger bedrag lenen, maar dat mag niet onder de huidige voorwaarden.
  • Je hebt allerlei verschillende financieringen en wilt deze administratief samenvoegen.
  • De geldschieter wil zijn geld terug waardoor je een nieuwe financiering zoekt.
  • Je kunt de huidige aflossingen niet betalen en wilt dus een nieuwe lening met langere looptijd.

Lening oversluiten bij groeicijfers

Soms is de reden van het oversluiten heel logisch. Denk aan een ondernemer die bij de opstart wat geld heeft geleend van vrienden of familie, en nu voldoende omzet maakt om zelf een lening te kunnen afsluiten.

Ook als een onderneming groeit worden bedrijfsfinancieringen vaak overgesloten. Zo willen leveranciers vaak na verloop van tijd leveren op rekening, of kan er tegen gunstigere voorwaarden worden geleend als de omzet- of winstcijfers groeien.

Als een onderneming wat meer stabiliseert en de eerste jaren achter de rug heeft kan er vaak ook rustiger naar de financieringen worden gekeken. Bij de start of snelle groei is vaak niet de rente doorslaggevend, maar wil de ondernemer maximale vrijheid qua bedrag. Maar flexibele financieringsvormen als doorlopend krediet hebben meestal wel een hoger prijskaartje. Als de financieringsbehoefte van een bedrijf duidelijker en stabieler wordt, is het meestal raadzaam om deze leningen over te sluiten naar een meer structurele oplossing met vaste rente en aflossing.

Financieringen oversluiten bij slechtere cijfers

Soms zijn de redenen minder positief. Ondernemers waarbij de winst afneemt zijn vaak voorzichtig met het oversluiten van een bedrijfsfinanciering. Ze zijn bang dat het herfinancieren van bestaande schulden al snel als negatief wordt ervaren. Zeker als er niet meer aan de voorwaarden van de bestaande lening kan worden voldaan, zijn ze bang dat het alleen maar beroerder kan worden.

Maar vaak is er meer mogelijk dan op het eerste gezicht zichtbaar is. Online leenplatformen kijken bijvoorbeeld vooral naar je cashflow en minder naar zekerheden. Als jij bij de huidige financiering je altijd netjes aan je betalingsverplichtingen hebt gehouden is de kans groot dat je weer een bedrijfsfinanciering kunt krijgen.

Indien de marktrente tussentijds is gedaald of als je kiest voor een langere looptijd kun je soms zelfs goedkoper lenen dan bij je eerdere aanvraag, ook als je activa zijn afgenomen en cashflow is gedaald. Juist omdat je al een bedrijfsfinanciering hebt, kunnen nieuwe financiers goed zien wat jouw betaalgedrag is geweest.

Wacht niet te lang met oversluiten

Je betaalgedrag van eerdere financieringen kan veel invloed hebben op de geboden financiering. Mede om die reden is het verstandig om een lening tijdig over te sluiten. Ook als je liquiditeit momenteel al onder druk staat. Je betaalverleden en gedrag en houding rond de financiering hebben soms meer invloed dan je bedrijfscijfers zelf.

Oversluiten bij huidige betaalachterstand soms lastig

Als je momenteel nog geen achterstand hebt maar wel al in gesprek gaat is er meestal nog veel mogelijk. Als je wacht met oversluiten tot het moment dat je een aflossing hebt gemist en achterloopt op het besproken schema, is het herfinancieren van je schulden vaak een lastiger verhaal.

Dat wil niet zeggen dat er geen opties meer zijn. Soms is er nog steeds wel wat mogelijk. Bijvoorbeeld door de financiering te combineren met factoring, waardoor het betaalgedrag van je debiteuren gaat meetellen. Of door te kiezen voor een financiering met langere looptijd waardoor het maandelijkse terugbetaalbedrag daalt. Ook is het soms mogelijk om te werken met een hogere rente of andere zekerheden. Feit blijft wel dat hoe langer je wacht, hoe slechter meestal je resterende opties zijn.