menu

Bedrijven lossen meer leningen af dan dat ze die afsluiten

Bedrijven lossen meer leningen af dan dat ze die afsluiten

De brutowinst van bedrijven buiten de financiële sector is in het derde kwartaal opgelopen tot 53,3 miljard euro. En deze bedrijven lossen al drie jaar lang meer leningen af bij banken dan dat ze leningen afsluiten. Vooralsnog werd dit jaar per saldo 51 miljard euro aan kort- en langlopende leningen afgelost.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het databedrijf schrijft dat het beter gaat met bedrijven die buiten de financiële sector actief zijn. De gestegen brutowinsten hebben ertoe geleid dat bedrijven meer investeerden en dat ze de winsten gebruikten om hun leningen af te lossen.

‘Belang van leningen bij de bank is afgenomen’

Per saldo werden er zelfs meer leningen afgelost dan afgesloten bij de Nederlandse banken. De niet-financiële bedrijven losten per saldo 10,1 miljard euro af in het derde kwartaal. Vergelijken we de deposito’s en de leningen, dan zien we dat sinds het derde kwartaal van 2013 bedrijven per saldo geld bij de bank storten. Het CBS concludeert hierdoor dat het belang van leningen bij Nederlandse banken voor de financiering van bedrijven is afgenomen. “De laatste kwartalen vlakt deze trend wel wat af”, zo merkt het op.

Deposito's en leningen bij Nederlandse banken

Reacties