Gemiddeld crowdfunding-rendement

Er zijn mensen die investeren in crowdfunding-projecten omdat ze een plan of bedrijf steunen, maar de meeste investeerders die investeren via platforms verwachten ook een financieel rendement op de investering. Wat is het gemiddelde crowdfunding-rendement en hoe komt deze tot stand?

Verschillen in crowdfunding-projecten

Gemiddeld crowdfunding-rendementEr zijn veel verschillende soorten crowdfunding. Van donaties tot converteerbare leningen. Maar meestal investeer je in een (obligatie)lening waarbij je gedurende de looptijd rente ontvangt.

Het rendement verschilt daarom enorm. Bij converteerbare leningen in kun je aandelen van snelle groei-bedrijven in handen krijgen. Bij een bedrijf dat potentieel dezelfde groeicurve meemaakt als Google, Facebook of AirBnB kan dat natuurlijk een bizar goed rendement brengen. Maar de kans dat je het winnende lot koopt bij een loterij is waarschijnlijk groter.

Ten eerste is het onwaarschijnlijk dat de bedrijven die je tegenkomt op een publiek crowdfunding-platform werkelijk de nieuwe leiders zijn van morgen. Bij durfkapitaal is er gemiddeld gezien maar een klein percentage dat werkelijk slaagt. Ook zijn er maar weinig bedrijven die voor dit type financieringen kiezen. Het grootste deel van het mkb zoekt simpelweg een lening die ze met rente terugbetalen.

Crowdfunding-platforms

Enkele crowdfunding-platforms waar je kunt investeren in bedrijfsfinancieringen zijn:

Geldvoorelkaar.nl is het eerste zakelijke crowdfundingplatform in Nederland. Het financiert mkb- en vastgoedondernemingen. Heeft al meer dan 2.200 projecten gefinancierd met een totale funding van ruim 500 miljoen euro.

Collin Crowdfund is een platform dat zich onderscheidt door eigen, regionaal werkende Crowdfund Coaches en een intensieve screening. Grote en kleine campagnes worden vaak snel gefinancierd en investeerders hebben continu inzicht in hun portefeuille.

Duurzaam platform voor innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders. Begin 2024 had het ruim 530 miljoen aan financieringen gerealiseerd. Biedt zowel obligatieleningen, converteerbare leningen als equity-campagnes. Nam eind 2022 het Nederlandse Oneplanetcrowd-platform over.

Op zoek naar meer platformen? Zie dan ons platform-overzicht of kijk op pagina’s over investeren in vastgoed, of investeren in p2p-leningen.

Crowdfunding-rendement via rente

De rentepercentages verschillen enorm en als je selectief in crowdfunding investeert kun je er heus wel wat mee verdienen. Maar het blijven marktrentes. Gemiddeld gezien liggen de rentes op crowdfunding-leningen al enige tijd tussen de 6 en 8% bruto, dus zonder rekening te houden met kosten en risico’s.

Bij weinig zekerheid en een korte looptijd kunnen die verder oplopen, soms tot wel 20%. Als het goed gaat is dat een mooi crowdfunding-rendement. Maar zonder onderpand is het risico op deze rentes ook flink hoger. De kans dat je gedurende de hele looptijd die rente ook werkelijk ontvangt, is daar wel wat kleiner.

De bruto-rentes lopen enorm uiteen tussen de vier en soms zelfs twintig procent.

Want we spreken hier over bruto-rente. Er is een reëel kans dat het misgaat. Je investeert in het mkb en elk jaar gaan er in Nederland duizenden mkb-bedrijven failliet. Dat klinkt gevaarlijker dan dat het meestal is. Crowdfunding-platformen hebben meestal vooraf een vrij strenge screening. Om geaccepteerd te worden moet een ondernemer dus een goede solvabiliteit kunnen aantonen en vaak is er ook onderpand geregeld.

Je kunt je geld kwijtraken en er zijn altijd kosten

Dat is een momentopname dus kerngetallen als solvabiliteit of rentabiliteit kunnen gedurende de looptijd van de lening opeens enorm dalen. De meeste platformen hebben al campagnes die helaas negatief uitpakten. Vaak liep de lening al even en heb je al een deel van de terugbetalingen met rente  ontvangen. Als er onderpand was geregeld en de restschuld laag is, kan deze zelfs volledig dekkend zijn. Dan is de schade op je investering beperkt, maar het kan ook gebeuren dat je een deel van je inleg verliest.

Daarnaast rekenen de platformen zelf serieuze kosten tijdens de looptijd. Deze kosten worden bijvoorbeeld gemaakt voor de administratie en communicatie en natuurlijk voor de financiële afhandeling indien het misgaat. Deze kosten en de probleemgevallen drukken enorm op het nettoresultaat. Gemiddeld gezien weten de meeste crowdfunding-platformen een netto-rendement te realiseren van zo’n 4%.

Het werkelijke rendement ligt bij crowdfunding gemiddeld rond de vier á vijf procent.

Meer info over duurzame mogelijkheden? Zie investeren in vastgoed, onze informatie over crowdfunding of mogelijkheden rond geld beleggen of investeren.

Rendement afhankelijk van de toekomst

Rendement afhankelijk van de economie van de toekomstDe platformen werken aan steeds betere kredietchecks en zekerheden. Daarnaast groeit crowdfunding binnen het mkb, waardoor je de risico’s steeds beter kunt spreiden.

Maar het blijft investeren in leningen voor het mkb en dus enorm conjunctuurgevoelig. Gaat het goed met de economie dan zijn het aantal faillissementen relatief laag. Maar zodra het even slechter gaat, is dat direct te zien in de gezondheid van het mkb en dus in het financieel rendement van crowdfunding.

Dat is niet altijd te voorspellen. Als jij vandaag een ondernemer financiert en die betaalt jou in vijf jaar terug met rente, en de sector waarin het bedrijf opereert stort over drie jaar opeens in, dan is jouw investering op dat moment opeens in gevaar. Zowel voor de ondernemer zelf maar vooral voor jou als investeerder is dat risico vrijwel niet in te schatten.

Spreiding kan risico’s beperken

Een manier om de risico’s van beleggen te beperken is om niet afhankelijk te zijn van een branche. Als jij zowel in horeca, vastgoed als deurwaarders en tandartsen hebt geïnvesteerd is de kans klein dat ze bij een negatieve economie allemaal even hard geraakt worden. Want met kiespijn ga je ook naar de tandarts als je minder geld te besteden hebt en deurwaarders hebben soms baat bij een wisselende economie.

Het enige nadeel dat je bij een grote spreiding hebt is dat eventuele pareltjes met hoge rente opeens nog maar weinig invloed hebben op je portfolio. Een lening aan een tandartsenpraktijk die ook nog onderpand biedt is vaak niet veel hoger dan 4-5% bruto, waardoor het netto misschien rond de 3-3,5% komt te liggen. Als je veel van dit soort campagnes financiert zorgt dit ervoor dat ook jouw crowdfunding-rendement opeens niet veel hoger dan het gemiddelde uitkomt.