Collin

Gemiddeld crowdfunding-rendement

Er zijn mensen die investeren in crowdfunding omdat ze een project of bedrijf steunen. Soms kennen ze de ondernemer, of waarderen ze de achterliggende gedachte. Maar zelfs in deze gevallen is er ingecalculeerd dat er een positief resultaat behaald wordt op de investering. Wat is eigenlijk het gemiddelde crowdfunding-rendement en hoe komt deze tot stand?

Gemiddeld crowdfunding-rendementBij sommige projecten kun je aandelen van bedrijven in handen krijgen. Bij een bedrijf dat potentieel dezelfde groeicurve mee gaat maken als Google, Facebook of AirBnB zou dat natuurlijk een bizar goed rendement kunnen brengen. Maar de kans dat je het winnende lot koopt bij een loterij is waarschijnlijk groter.

Ten eerste zijn er zoveel rijke investeerders die in deze bedrijven willen investeren dat de kans groot is dat die in besloten kring al vele miljoenen investeringskapitaal ontvangen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat je ze zult tegenkomen op een publiek crowdfunding-platform. Ten tweede zijn er maar weinig bedrijven die voor dit type complexe financieringen kiezen. Het overgrote deel van het mkb is simpelweg op zoek naar een lening die ze naar verloop van tijd met rente kunnen terugbetalen.

Meer info over duurzame mogelijkheden? Zie investeren in vastgoed, onze informatie over crowdfunding of mogelijkheden rond geld beleggen of investeren.

Crowdfunding-rendement via rente

De rentepercentages verschillen enorm en als je selectief in crowdfunding investeert kun je er heus wel wat mee verdienen. Maar het blijven marktrentes. Gemiddeld gezien liggen deze rentes bruto – dus nog zonder rekening te houden met kosten en risico’s – al enige tijd tussen de 6 en 8%. Dat crowdfunding niet het gouden ei is en je er dus niet zomaar slapend rijk mee wordt mag duidelijk zijn.

Bij weinig zekerheid en een korte looptijd kunnen die verder oplopen, soms tot wel 20%. Als het goedgaat is dat een mooi crowdfunding-rendement. Maar zonder onderpand is het risico op deze rentes wel ook hoger. De kans dat je gedurende de hele looptijd die rente ook werkelijk ontvangt, is daar wel wat kleiner.

De bruto-rentes lopen enorm uiteen tussen de vier en soms zelfs twintig procent.

Want we spreken hier over bruto-rente. Er is een reëel kans dat het misgaat. Je investeert in het mkb en elk jaar gaan er in Nederland duizenden mkb-bedrijven failliet. Dat klinkt gevaarlijker dan dat het meestal is. Crowdfunding-platformen hebben meestal vooraf een vrij strenge screening. Om geaccepteerd te worden moet een ondernemer dus een goede solvabiliteit kunnen aantonen en vaak is er ook onderpand geregeld.

Je kunt je geld kwijtraken en er zijn altijd kosten

Dat is een momentopname dus kerngetallen als solvabiliteit of rentabiliteit kunnen gedurende de looptijd van de lening opeens enorm dalen. De meeste platformen hebben al campagnes die helaas negatief uitpakten. Meestal was dat halverwege tot eind van de looptijd. Dat betekent dat je de helft van de looptijd wel gewoon terugbetalingen met rente hebt ontvangen en als er onderpand was geregeld en de restschuld laag is, kan deze zelfs 100% dekkend zijn. Dan is de schade vaak beperkt, maar dat het in de praktijk toch voorkomt dat je een deel van je geld kunt kwijtraken blijft helaas een gegeven.

Daarnaast rekenen de platformen zelf serieuze kosten tijdens de looptijd. Deze kosten worden bijvoorbeeld gemaakt voor de administratie en communicatie en natuurlijk voor de financiële afhandeling indien het misgaat. Deze kosten en de probleemgevallen drukken enorm op het nettoresultaat. Gemiddeld gezien weten de meeste crowdfunding-platformen een netto rendement te realiseren van iets minder dan 4%.

Het netto-rendement ligt bij crowdfunding gemiddeld rond of net onder de vier procent.

Rendement afhankelijk van de economie van de toekomst

Rendement afhankelijk van de economie van de toekomstDe platformen werken aan steeds betere kredietchecks en zekerheden. Daarnaast groeit crowdfunding binnen het mkb, waardoor je de risico’s steeds beter kunt spreiden. Gedurende 2016 en 2017 zagen de platformen het netto-resultaat langzaam stijgen. Het platform Collin Crowdfund gaf aan in augustus 2017 aan 4% netto te ambiëren en daar dichtbij te zitten. Maar het blijft investeren in het mkb en dus enorm conjunctuurgevoelig. Gaat het goed met de economie dan zijn het aantal faillissementen relatief laag. Maar zodra het even slechter gaat, is dat direct te zien in de gezondheid van het mkb en dus in het rendement van crowdfunding. En dat is niet altijd te voorspellen.

Zo is de economie momenteel zeer goed maar als jij vandaag een ondernemer financiert en die betaalt jou in vijf jaar terug met rente, en de economie stort over drie jaar opeens in, dan is jouw hele portfolio op dat moment opeens in gevaar. Zowel voor de ondernemer zelf maar vooral voor jou als investeerder is dat risico vrijwel niet in te schatten.

Een manier om dit op te lossen is om niet afhankelijk te zijn van een branche. Als jij zowel in horeca, vastgoed als deurwaarders en tandartsen hebt geïnvesteerd is de kans klein dat ze bij een negatieve economie allemaal even hard geraakt worden. Want met kiespijn ga je ook naar de tandarts als je minder geld te besteden hebt, en deurwaarders hebben vaak juist baat bij een wisselende economie.

Het enige nadeel dat je bij een grote spreiding hebt is dat eventuele pareltjes met hoge rente opeens nog maar weinig invloed hebben op je portfolio. Een lening aan een tandartsenpraktijk die ook nog onderpand biedt is vaak niet veel hoger dan 4-5% bruto, waardoor het netto misschien rond de 3% komt te liggen. Als je veel van dit soort campagnes financiert zorgt dit ervoor dat ook jouw crowdfunding-rendement opeens niet veel hoger dan het gemiddelde uitkomt.