menu
Lendahand

Crowdfunding wordt steeds zakelijker

Het draait bij crowdfinance niet langer om de populariteit van een bedrijf of de persoonlijke band die de financier heeft met de ondernemer in kwestie. Het rendement van de lening en het product of de dienst die het bedrijf levert staan veel vaker voorop tegenwoordig.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Collin Crowdfund, naar eigen zeggen het tweede crowdfunding-platform van ons land, heeft uitgevoerd onder 500 investeerders, leningaanvragers en zakelijke adviseurs zoals accountants en financieel adviesbureaus.

Gemiddelde leenbedrag: €165.245

Hieruit blijkt ook dat crowdfunding niet alleen zakelijk wordt door de veranderde motieven om in crowdfinance te stappen, maar dat dit ook blijkt uit de verstrekte leningen die steeds serieuzer in omvang zijn. Zo bedraagt het gemiddelde leenbedrag dat via Collin’s platform verloopt gemiddeld €165.245 en de grens is volgens het bedrijf nog niet bereikt. Een verdere stijging in de tweede helft van dit jaar wordt verwacht.

Collin Crowdfund werd vorig jaar juni opgericht en verbindt MKB-bedrijven die groeiambities hebben met investeerders. Gemiddeld werd er €2.173 per lening gestoken in de 51 projecten die het afgelopen jaar op het platform werden gepubliceerd.

Waarom wel/niet lening verstrekken

De investeerders werd gevraagd naar welke criteria zij hanteren bij het al dan niet investeren in crowdfunding. Het product of de dienst werd daarbij als belangrijkst gezien (56%), gevolgd door de score die Collin Crowdfund toekent aan de lening (53,8%) en de hoogte van de rente (52,1%). Persoonlijke binding met het bedrijf (4,7%) of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (6,4%) is duidelijk van ondergeschikt belang.

Volgens Collin komen er vrijwel wekelijks honderd nieuwe investeerders bij op het platform.

Tags

Reacties