menu
Lendahand

De don’ts van crowdfundingplatforms in Nederland

De don’ts van crowdfundingplatforms in Nederland

Crowdfunding in Nederland is nog steeds booming en de markt wordt elk jaar weer een stukje volwassener. Toch zijn er nog genoeg op- en aanmerkingen te maken over hoe crowdfundingplatforms opereren. Want waarom wordt er bijvoorbeeld nog steeds zo weinig opening van zaken gegeven? En wat is er tegen bulletleningen?

Iemand die daar een duidelijke mening over heeft is Lex van Teeffelen. Die zette in een LinkedIn-bericht uiteen wat de zeven ondeugden zijn van de grote crowdfundingplatforms in ons land.

‘Eigen aandeelhouders laten pitchen kan niet’

Het plaatsen van voorstellen van eigen aandeelhouders noemt hij ‘misschien wel de grootste ondeugd van allemaal’. Volgens hem maakt vooral DuurzaamInvesteren zich hier schuldig aan. Je eigen aandeelhouders laten pitchen ontneemt volgens de financieringsspecialist elke objectiviteit ten aanzien van de propositie en zorgt daarnaast voor belangenverstrengeling van het crowdfundingplatform.

‘Vermijd bulletleningen’

Ook bulletleningen kunnen volgens hem echt niet en zouden te allen tijde vermeden moeten worden. Bullets zijn leningen waarbij alleen aan het einde van de looptijd wordt afgelost. Dus zolang de rente telkens wordt voldaan, is er eigenlijk geen vroegtijdig signaal dat er problemen zijn. En dit kan gevaarlijk zijn voor zowel het platform als voor de kapitaalverstrekkers. “Nu kan een bullet werken als er harde zekerheden onder liggen, zoals doorgaans bij Geldvoorelkaar of voor een korte periode van zes tot achttien maanden bij Oneplanetcrowd. Maar bij DuurzaamInvesteren ziet men de gevaren niet. Bij de recente Nuon-propositie liggen er nul zekerheden en is de looptijd vijf jaar”, aldus Van Teeffelen.

‘Waarom wordt er gewerkt met ontheffing?’

Daarnaast is de onderzoeker ook niet te spreken over crowdfundingplatforms die werken met een ontheffing, waardoor er geen permanent toezicht is door AFM, zoals Funding Circle, Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd. “Het is toch vreemd dat de kleinere platforms zoals Crowdaboutnow, Lendahand en DuurzaamInvesteren wel over de zwaarste vergunning beleggingsonderneming beschikken met zorgplicht?”

‘Werk met onafhankelijk bestuur’

Als het financieel misgaat bij een crowdfundingplatform dan is er een stichting derdengelden die ervoor zorgt dat het geld van financierders op een aparte rekening staat. Maar helaas gebruiken sommige crowdfundingplatforms, waaronder Collin Crowdfund, een stichting derdengelden met een eigen bestuurder aan boord. “Veel beter is dat een platform gebruik maakt van een werkelijk onafhankelijke partij, zoals Lendahand en DuurzaamInvesteren, met het beleggingsschadefonds achter de hand.”

‘Pak niet op voorhand de fees’

Een vijfde don’t voor crowdfundingplatforms is het op voorhand pakken van fees. Beter is een doorlopende beheersvergoeding, want dan blijft er bij een faillissement voldoende geld over voor de afwikkeling van openstaande leningen. Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd vragen van zowel de leningnemer als de leningverstrekker een maandelijkse vergoeding. De meeste platforms vragen aan de funders een beheervergoeding, maar DuurzaamInvesteren pakt alle fees bij de funders van tevoren.

‘Wees transparant over je rendement’

Nog steeds een veelgehoorde klacht als het gaat om crowdfunding in Nederland, is dat de platforms te weinig opening van zaken geven over hoe ze het nou eigenlijk doen. Rendementen worden niet gedeeld of in ieder geval niet gesplitst naar risicocategorie. Zo geven Oneplanetcrowd, Crowdaboutnow en DuurzaamInvesteren geen gemiddeld rendement over hun portfolio van leningen.

‘Laat je bedrijfsresultaten zien’

Maar het is niet alleen dat veel crowdfundingplatforms onduidelijk zijn over het rendement, ook hun eigen bedrijfsresultaten worden nauwelijks tot niet gedeeld. Wel met de AFM, maar wat heeft het grote publiek daaraan? “In de landen om ons heen doen ze niet zo geheimzinnig. De platforms in Nederland zijn mij te stil over hun eigen positie en groeimogelijkheden”, aldus de lector.

Reacties