menu

Duurzaam investeren in crowdfunding

Duurzaam investeren is niet nieuw, maar via crowdfunding is het wel sterk in opkomst. Tegenwoordig kun je snel, makkelijk en met relatief weinig geld zelf besluiten wie er gebruik mag maken van jouw (spaar)centen.

Duurzaam investeren

Veel mensen vinden dat er te veel macht ligt bij grotere instanties als olie-, technologische of financiële bedrijven. Ze beleggen hier bewust niet in. Wat men vaak niet beseft is dat deze soms toch gebruikmaken van jouw geld. Als jij jouw spaargeld op de bank zet en daar rente voor krijgt betekent dit dat de bank het ergens wegzet waar ze een hoger rendement verwacht. Banken investeren het geld dat jij op je spaarrekening zet, alsnog in aandelen of obligaties van bedrijven op de beurs.

Vaak is daar niets mis mee, maar daartussen zitten ook olie- en autobedrijven, sigaretten- en wapenfabrikanten of andere bedrijven waar jij liever niet je geld aan uitleent. Voorheen had je hierop weinig invloed. Je kon wel duurzaam investeren, maar dat was vaak tijdrovend, omslachtig of financieel oninteressant. Dankzij nieuwe technologie en communicatie wordt het echter steeds duidelijker wat geldstromen teweegbrengen.

Duurzaam investeren in crowdfunding

Door internet en andere nieuwe technologie is de bank of beurs als tussenpersoon steeds minder noodzakelijk. Via crowdfunding, online pitches of business angel-platformen, kun je zelf steeds meer aan de knoppen zitten. En dankzij deze platformen is het helemaal geen probleem meer om op jaarbasis tientallen duurzame projecten te vinden. Het spreiden van risico’s is makkelijker dan ooit.

Crowdfunding-platformen waarop je duurzaam kunt investeren:

  1. Oneplanetcrowd
    Gestart in 2012 is dit een van de eerste en meest toonaangevende crowdfunding-platformen van ons land op het gebied van duurzaamheid. Oneplanetcrowd staat voor investeren met financieel rendement én een positieve impact op mens en milieu. Het biedt een divers aanbod van duurzame projecten om een lening of converteerbare lening aan te verstrekken. Ondernemers die duurzaam omgaan met energie, de circulaire economie of die een sociale bijdrage aan de maatschappij leveren kunnen zich aanmelden bij dit platform.
  2. Lendahand.com
    In westerse landen zorgt het mkb voor 60 procent van de banen. In opkomende economieën ligt dit percentage veelal onder de 30 procent. Een deel van dat probleem komt doordat het mkb in opkomende economieën vaak geen toegang heeft tot financieringen. Lendahand.com wil hierin het verschil maken door leningen te verstrekken. Investeringen leveren jou rente op, maar daarnaast investeer je ook direct in de werkgelegenheid in gebieden waar dit vaak het hardst nodig is.

Duurzaam investeren financieel aantrekkelijk

Het spreiden van risico’s wil niet per definitie zeggen dat ze lager zijn. Maar globaal gezien blijkt duurzaam investeren financieel aantrekkelijk. Duurzaamheid is bij bedrijven al lang het milieu- of marketinghoekje ontgroeid. Het gaat steeds vaker samen met innovatie. Nieuwe bedrijven zien in dat niet alleen hun dienst of product wordt beoordeeld door de klant, maar het hele traject van het duurzaam fabriceren tot recyclen en afbreken aan toe. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om het te zien als vereiste voor de continuïteit van het bedrijf.

Voor de investeerders geldt hetzelfde. Investeren in duurzame crowdfunding-projecten doe je al lang niet meer puur en alleen voor de natuur of werkomstandigheden in lagelonenlanden. Het wordt gezien als een kenmerk van hoe goed een bedrijf haar totale bedrijfsproces in kaart kan brengen, innovatie kan toepassen en op de toekomst is voorbereid. Het is één van de factoren om ook in de toekomst de klant en andere stakeholders centraal te kunnen stellen. Daarmee is het een eigenschap die met name innovatie en continuïteit kan waarborgen, en ervoor zorgt dat juist duurzame bedrijven op langere termijn vaak de beste rendementen kunnen opleveren.

Met zijn allen maken we het verschil

Omdat de trend naar duurzaamheid en crowdfunding steeds breder wordt gedragen, is het vliegwiel nu echt actief. Als steeds meer mensen duurzaam investeren en de beschikbaarheid van geld daardoor steeds afhankelijker wordt van een transparante en mens- en natuurvriendelijke werkwijze, zal het op den duur ook steeds meer topbedrijven gaan raken. Op dit moment is er nog een duidelijke scheiding te zien tussen échte duurzame platformen, beurzen en fondsen, maar met de huidige tendens is het niet ondenkbaar dat duurzaamheid straks een van de kernpunten van beurzen als de AEX of zelfs S&P 500 wordt.