Funding Circle stelt internationale omzetverwachting bij

Funding Circle stelt internationale omzetverwachting bij

Funding Circle heeft internationaal de groeiverwachting voor dit jaar flink naar beneden gehaald, nu er voor de gehele groep een afname is in leningaanvragen. Het crowdfundingplatform heeft ook aangegeven minder bereid te zijn om te lenen aan bedrijven met een hoog risicoprofiel. Dat laatste lijkt ook direct voor Nederland van toepassing.

Waar Funding Circle eerst verwachtte dit jaar de omzet te laten groeien met 40 procent, heeft het crowdfundingplatform dat drastisch verlaagd naar nog maar 20 procent. Daarnaast heeft het de criteria om te lenen verscherpt en moet het de recent aangekondigde plannen om ook in Canada te lanceren nog even uitstellen.

Brexit-onzekerheid zet investeringsplannen in ijskast

Dat het met Funding Circle internationaal wat minder gaat, komt voor een groot deel doordat er in Engeland minder leningaanvragen zijn. En dat kan, zo beredeneert de Financial Times, komen door de langdurige onzekerheid over de Brexit, waardoor veel Britse bedrijven – en dan met name het mkb – investeringsplannen in de ijskast zetten.

Nog geen jaar geleden ging Funding Circle naar de beurs en dat werd toentertijd gezien als een prachtige mijlpaal voor de markt van crowdfunding en p2p-leningen. Maar sindsdien zijn er wat barstjes waarneembaar bij het platform, dat in 2015 haar intrede op de Nederlandse markt deed.

Al lijkt het platform in ons land haar plafond nog niet te hebben bereikt. In Nederland wist het platform haar eerste halfjaar af te sluiten met een totaal van 115 miljoen euro aan financieringen. Flink meer dan de 95 miljoen waarmee het 2018 afsloot, zeker als je bedenkt dat daarop ook een fors deel is afgelost. Maar op jaarbasis wist het de afgelopen jaren te verdubbelen en procentueel is de groei dus ook in ons land wat afgenomen.

Funding Circle kijkt uit met hoge-risico-bedrijven

Een ander belangrijk detail uit de halfjaarplannen die zijn bekendgemaakt is dat Funding Circle heeft besloten om minder snel leningen uit te geven aan bedrijven met een hoog risicoprofiel.  Eerder dit jaar verlaagde het platform nog haar minimumrente. Funding Circle heeft gewaarschuwd dat strengere criteria effect hebben op hun omzet, maar dat het tegelijkertijd hiermee ook de opbrengsten van investeerders beschermt die hun geld uitlenen via hun platform. Deze wijziging is ook direct van toepassing op Nederlandse leenaanvragen.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten