Geldvoorelkaar

Funding Circle: ‘Wij financieren ook graag zzp’ers of het kleinbedrijf’

Funding Circle: ‘Wij financieren ook graag zzp’ers of het kleinbedrijf’

Afgelopen jaar heeft Funding Circle heeft ruim 80 miljoen euro verstrekt in Nederland. Wij gingen in gesprek met Jeroen Broekema, Directeur Funding Circle Nederland, over deze mijlpaal, die met name belangrijk lijkt voor het Nederlandse kleinbedrijf.

Funding Circle bestaat alweer vier jaar in Nederland. In die tijd heeft het zichzelf sterk op de kaart gezet en financierde het meer dan drieduizend leningen met een totale waarde van 140 miljoen euro. De ambitie was om jaarlijks te verdubbelen, maar met zo’n 81 miljoen lijkt 2018 zelfs nog wel harder gegaan dan vooraf was verwacht.

Funding Circle zoekt versnelling bij kleine bedrijven en zzp’ers

Het lijkt erop dat het platform een volgende versnelling heeft ingezet, al was het afgelopen jaar zeker niet het enige platform dat groeit. Nu de economie in Nederland de afgelopen jaren weer op volle toeren draaide was er niet alleen meer vraag, maar ook meer aanbod in bedrijfsfinancieringen. Banken zijn weer geld gaan verstrekken en alternatieve financieringsvormen als crowdfunding, factoring en leasing zijn hard gegroeid.

De financierders achter deze geldstromen richten zich echter allemaal grotendeels op grote of sterk groeiende bedrijven. Voor het kleinbedrijf, een groep van ruim één miljoen bedrijven waarvan zzp’ers de grootste groep vertegenwoordigen, is het vinden van financiering nog altijd lastig. Juist in deze doelgroep die maar mondjesmaat bediend wordt, weet Funding Circle ook een goed volume te maken.

‘Wij financieren ook graag het kleinbedrijf’

Het platform, dat deels werkt op basis van crowdfunding, financiert leningen van 10.000 tot 250.000 euro. Het heeft een vrij strak acceptatiebeleid maar financiert zonder activa als onderpand en heeft een vrij brede rente-range. Naast het reguliere mkb is het dus ook een zeer geschikt alternatief voor het kleinbedrijf van ons land.

Uit de statistieken blijkt dat een onderneming die een lening aangaat via Funding Circle gemiddeld een omzet maakt van een half miljoen euro en zo’n vier medewerkers in dienst heeft. Dat lijkt nog veel, maar is slechts een gemiddelde. Tegenover elk bedrijf met twintig mensen staan dus ruim vijf zzp’ers, al geldt er wel een omzetondergrens van 30.000 euro.

‘Wij zijn sinds 2015 ieder jaar verdubbeld’

Als we Jeroen Broekema naar de ambities van 2019 vragen geeft hij aan geen voorspellingen te kunnen doen maar dat het Nederlandse bedrijf sinds de start in 2015 ieder jaar minstens is verdubbeld. Al is Jeroen verbaasd over het feit dat ook in goede tijden er een grote groep vergeten wordt. “Het is verbazend hoeveel kleine ondernemingen afgelopen jaar aangaven moeite te hebben met het vinden van de juiste financieringsbronnen.”

Natuurlijk moet er een goede risico-analyse aan voorafgaan. Maar mocht de groei uit de economie raken, is het volgens Jeroen zaak om deze groep te blijven ondersteunen. “In het kleinbedrijf zijn macro-economische veranderingen, zoals een groei van de export, industrie of economie minder van invloed dan op bijvoorbeeld het grootbedrijf”, denkt hij.

Hij ziet vooral de invloed die financierders zelf hebben in tijden dat het economisch minder gaat. “Als je dan de geldkraan dichtdraait, kan dat op onze doelgroep veel meer invloed hebben dan puur die economische ontwikkelingen zelf. Juist het aanbod in financieringen wanneer de liquiditeit hierom vraagt heeft veel invloed op deze groep. Vanuit Funding Circle willen we daarom ook wanneer de economie minder hard groeit, of zelfs krimpt, financieringen verstrekken aan deze doelgroep.”

Gerelateerde berichten