Helft kleine bedrijven wordt niet betaald

Helft kleine bedrijven wordt niet betaald

Ruim de helft van de kleine ondernemingen en zzp’ers in ons land wordt regelmatig niet betaald. En maar liefst 86% van de ondernemingen tot tien werknemers krijgt de rekeningen wel, maar wordt te laat betaald.

De cijfers komen uit een gebruikersonderzoek van OpenCompanies. Hieruit blijkt ook dat slechts één op de zeven kleine ondernemers altijd op tijd worden betaald. Per respondent – het bedrijf ondervroeg zeshonderd kleine ondernemingen en zzp’ers – staat er gemiddeld zo’n 35.000 euro aan te laat betaalde rekeningen open.

OpenCompanies gaat er vanuit dat de 1,2 miljoen kleine ondernemingen die ons land telt gezamenlijk meer dan 720 miljoen euro aan te laat betaalde rekeningen hebben openstaan. “Zeer nadelig voor de Nederlandse economie, maar ook een duidelijk signaal dat de huidige wetgeving faalt”, aldus het bedrijf.

Financiële risico’s door verminderde liquiditeit
Want volgens hen kan het nogal wat gevolgen hebben, als ondernemers niet (op tijd) worden betaald. Ze zouden financiële risico’s lopen door een verminderde liquiditeit. “Kleine bedrijven lopen daarbij relatief een groter risico op late betalingen dan de grotere bedrijven. De kosten voor kleine bedrijven om debiteuren na te jagen, zijn bovendien vaak hoger dan voor grote bedrijven, die door hun schaalvoordeel op dit vlak vaak efficiënter kunnen opereren. Soms is het verkopen van facturen een oplossing, maar ook daar zitten kosten aan.”

Uit het onderzoek blijkt verder ook dat 43% van de ondervraagden in maximaal één op de tien gevallen actief achter onbetaalde facturen aan moet gaan, 22% moet dit doen in 10 tot 25% van de gevallen. Verder blijkt dat vier op de tien kleine ondernemers gemiddeld meer dan een maand te laat krijgt betaald, terwijl bij iets meer dan een kwart van de ondervraagden (26%) de wachttijd zelfs tussen de een en twee maanden bedraagt.

Wet schrijft maximale betalingstermijnen voor
“De uitkomsten van het onderzoek zijn opvallend te noemen, omdat in Nederland sinds 16 maart 2013 de nieuwe Wet Betalingstermijnen van kracht is. Deze wet schrijft maximale betalingstermijnen voor waarvan slechts bij uitzondering mag worden afgeweken. De resultaten van het onderzoek wijzen er echter op dat de nieuwe wet vooralsnog weinig effect lijkt te hebben en er niet in slaagt om het werkkapitaal te verbeteren. Sterker nog, de uitzondering lijkt eerder de regel.”

Gerelateerde berichten