menu

Mesofinanciering

Van microfinanciering, het principe waarbij kleine kredieten worden verstrekt aan (startende) ondernemers, heeft vrijwel iedereen wel eens gehoord. Minder bekend is mesofinanciering. Deze leningen worden verstrekt aan ondernemers voor wie microkrediet niet voldoende is en een bancaire lening te hoog.

Mesofinanciering

Waar microfinanciering zich voornamelijk richt op startende ondernemers, ligt de focus van mesofinanciering op het helpen groeien van ondernemers die al enige jaren actief zijn en hun bedrijf willen uitbreiden. Met het verkregen werkkapitaal kunnen zij bijvoorbeeld personeel aannemen, machines en/of materialen kopen of werkruimte vergaren. De investeringen die hiermee gepaard gaan, liggen hoger dan bij microkrediet. Bij microfinancieringen zijn mensen vaak al geholpen met een bedrag tot enkele honderden euro’s, terwijl mesofinanciering pas begint bij 1000 euro waarbij het bedrag aardig kan oplopen.

Investeren in werkgelegenheid

Microfinanciering en mesofinanciering vertonen de nodige verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. Zo ligt de oorsprong van beide financieringsvormen in ontwikkelingslanden. Waar het microkrediet in 2008 eveneens haar intrede deed in Nederland, is mesofinanciering (vooralsnog) voorbehouden aan ondernemers in opkomende landen.

Het idee achter mesofinanciering is dat ondernemers uit ontwikkelde landen op vrijwel elke laag toegang moeten krijgen tot werkkapitaal. Is het geen bancaire lening, dan is het wel microkrediet of crowdfunding. Ondernemers uit opkomende landen als Colombia, de Filippijnen en Ghana hebben deze mogelijkheden niet. Een grote laag valt hierdoor tussen wal en schip, want hun financieringsbehoefte is te hoog voor microkrediet en niet interessant genoeg voor banken.

Vanzelfsprekend heeft dit haar weerslag op de werkgelegenheid. Het midden- en kleinbedrijf in onderontwikkelde landen biedt een gemiddelde werkgelegenheid van minder dan 30 procent. Terwijl dit percentage in ontwikkelde landen vaak op ruim 60 procent ligt. Mesokrediet moet ervoor zorgen dat ondernemers in opkomende economieën toch de benodigde financiering kunnen krijgen.

Mesofinanciering in Nederland

Hoewel het in Nederland niet mogelijk is om mesofinanciering te verkrijgen, kun je wel investeren in deze financieringsvorm. Het internationale crowdfunding-platform Lendahand houdt zich sinds 2014 actief bezig met mesofinanciering in opkomende economieën. Via het platform kunnen investeerders zelf bepalen aan welk project ze hun geld willen uitlenen. Lendahand financiert projecten tussen de 1000 en 50.000 euro. Als investeerder krijg je bovenop de terugbetaling van de lening een vast rendement van (minimaal) drie procent per jaar.

Om de risico’s voor investeerders te minimaliseren, werkt Lendahand met partnerbedrijven. Het geld dat via crowdfunding is opgehaald wordt uitgeleend aan de lokale partners in bijvoorbeeld het eerder genoemde Colombia. Deze samenwerkingspartners zorgen er op hun beurt voor dat het werkkapitaal terechtkomt bij de Colombiaanse ondernemers. Verder zorgen de lokale partners voor de nodige begeleiding. Toch heb je als investeerder geen garantie dat je je inleg volledig terugkrijgt. Net als dat lokale ondernemers kunnen omvallen, kan het ook gebeuren dat de lokale Lendahand-partner failliet gaat.