Mkb heeft meeste problemen met krijgen financiering

Mkb heeft meeste problemen met krijgen financiering

Het midden- en kleinbedrijf in Nederland heeft vaak moeite met het verkrijgen van financiering. Voor hen blijft de geldkraan vaak dicht, waardoor ze genoodzaakt zijn om zich te wenden tot alternatieve financiering. Vooral in sectoren als handel, vervoer en horeca is het soms lastig voor een klein of middelgroot bedrijf om financiering te krijgen.

Dit blijkt uit de Financieringsmonitor, die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag voor de eerste keer heeft gepubliceerd. Hieruit komt ook naar voren dat een kwart van het mkb (24 procent om precies te zijn) behoefte heeft aan externe financiering.

Vooral jonge startups behoefte aan financiering

Van de bedrijven die zeggen behoefte te hebben aan financiering, gaat 81 procent zich ook daadwerkelijk oriënteren op deze stap. Vervolgens doen twee op de drie bedrijven die zich hebben voorbereid uiteindelijk een aanvraag voor financiering. En van de bedrijven die in de gemeten periode tussen juli 2017 en juli 2018 aangaven behoefte te hebben aan financiering en hiervoor een aanvraag hebben gedaan, kreeg 84 procent ook daadwerkelijk het externe kapitaal.

Graphic: Zoektocht van het mkb naar externe financiering. Mkb business economy 242 835: Wel behoefte 24% Geen behoefte 76%. Orientatie: Wel verkenning 81% Geen verkenning 19%. Aanvraag: Wel aanvraag 66% Geen aanvraag 34%. Uitkomst: toegekend 84% Afgewezen 16%. Succesvolle bedrijven 25940
Zoektocht van het mkb naar externe financiering.

Volgens het CBS zijn het vooral de jonge, snelgroeiende bedrijven en startups die behoefte hebben aan financiering, om zo een uitbreiding te kunnen betalen. Dit is helaas ook de groep voor wie de geldkraan het vaakst dicht blijft. En dat is niet zonder gevolgen, want van de ondernemers die geen financiering weten los te peuteren, kan bijna de helft niet de zo gewenste uitbreiding doorvoeren.

Hoe groter het bedrijf, hoe meer traditionele financiering

Wanneer er sprake is van externe financiering in het mkb, dan zijn het nog vooral de traditionele vormen die de boventoon voeren. Zo zijn bankleningen (40 procent), leasing (21 procent) en doorlopend krediet (12 procent) nog steeds erg in trek. Hoe groter het bedrijf, hoe groter het aandeel van deze traditionele vormen van financiering.

Alternatieve financiering vooral populair bij kleine bedrijven

Het zijn namelijk vooral de kleine ondernemingen die het vaakst een beroep doen op alternatieve financiering. Dit is met name omdat bij deze vormen vaak minder hoge eisen worden gesteld. Crowdfunding is natuurlijk een erg populaire optie de laatste jaren en deze financieringsvorm groeit dan ook erg hard, al dekt het nog wel steeds maar een miniem aandeel van de financieringsbehoefte. Andere populaire vormen van alternatieve financiering zijn leasing, het verkopen van uitstaande facturen (ook wel factoring) genoemd en private investeerders.

De populairste financieringsvormen
De populairste financieringsvormen
Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten