menu

Nu op Collin Crowdfund: Vastgoed-belegging met rendement van 6%, LTV van 72% en eerste hypotheek. Zie de campagne van Carpenter Investment B.V.

Qredits krijgt 30 procent meer aanvragen

Qredits krijgt 30 procent meer aanvragen

Qredits heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 362 kredieten verstrekt. Het aantal aanvragen viel 30% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat dus goed met Qredits, wat wellicht ook deels te maken heeft met het feit dat de starterskrediet-verstrekker een grootschalige campagne heeft opgezet.

Gemiddeld werden er zo’n 160 aanvragen per week gedaan. Een groot deel van die aanvragen kwam vanaf banken en de Kamer van Koophandel, maar de online campagne – op meer dan honderd websites, waaronder Nu.nl en YouTube – heeft ook duidelijk z’n vruchten afgeworpen. De kredietportefeuille bedraagt op dit moment 3650 zakelijke leningen met een totaal kredietvolume van zo’n 62,5 miljoen euro.

‘Slagingskansen stijgen met hulp van Qredits’
Qredits is er ook trots op dat na één jaar nog zo’n negen op de tien startende ondernemers een actief bedrijf heeft. Na drie jaar bedraagt het percentage alsnog zo’n 75%. “De slagingskansen van Qredits-klanten zijn dus meer dan gemiddeld. Uit recent gepubliceerd onderzoek van ING blijkt namelijk dat na één jaar ruim 30% van de starters stopt; na 3 jaar is nog maar 40% van de starters actief.”

Om inzicht te kunnen krijgen in het maatschappelijk effect dat Qredits bereikt met de starterskredieten, kijkt het naar de ontwikkeling van z’n klanten. Hoe ontwikkelen zij zich, zijn ze nog actief, groeien ze wel, hebben ze voldoende inkomsten uit de eigen onderneming en hebben ze personeel in dienst? Met de Social Performance Indicator, een model dat Qredits momenteel ontwikkelt, kan het aangeven wat hun maatschappelijk toegevoegde waarde is. Een eerste resultaat kan waarschijnlijk dit jaar nog worden gerapporteerd.

Reacties