Corum Investments

Seed capital

In Nederland hebben we geen gebrek aan creatieve en technische startups, oftewel de innovatieve starters. Maar voordat zo’n bedrijf daadwerkelijk uit de startblokken kan, is kapitaal nodig. Het geld dat deze startups nodig hebben om de eerste bedrijfsactiviteiten mee te financieren, wordt vaak seed capital genoemd. Hiervoor heeft de overheid speciale regelingen.

Seed capitalVoor bedrijven is het vaak lastig om in deze beginfase kapitaal aan te trekken. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken in 2005 de Seed Capital-regeling geïntroduceerd. Hierbij vullen investeerders en de overheid gezamenlijk een fonds dat investeert in techno(logische) starters. Met dit geld, dat fungeert als seed capital, wordt de startup op weg geholpen, totdat het in staat is om zelf voldoende omzet te genereren. Het geld van deze achtergestelde lening kan onder meer worden gebruikt voor marktonderzoek of het doorontwikkelen van een product of dienst.

Seed capital: hoe werkt een fonds?

De starter krijgt het benodigde seed capital niet direct van de investeerder(s), maar via een startersfonds dat is opgericht om meerdere startups te financieren. Er zijn ruim 20 verschillende seed capital-fonsen, die zich elk op een bepaalde branche of sector richten. Aan het hoofd van elk fonds staat een fondsmanager, die bepaalt in welke starter(s) het fonds investeert. De gemiddelde investering ligt tussen de 1 en 3 miljoen euro, maar het is ook mogelijk om een financieringsaanvraag vanaf enkele tonnen in te dienen. Het maximale financieringsbedrag is 6 miljoen euro.

Een verschil met venture capital (bedrijfskapitaal dat is ingelegd door investeringsmaatschappijen) is dat het risico bij seed capital doorgaans hoger is. Dit komt omdat het bij venture capital-investeringen meestal aannemelijker is dat de startup winst gaat maken. Om het voor investeerders interessant te maken om niet alleen in bedrijven te investeren waarbij de verwachting is dat het snel winst gaat maken, heeft het ministerie van Economische Zaken gunstige voorwaarden opgesteld voor deelname aan het seed capital-fonds.

Voorwaarden voor de investeerders

Toch mag niet elke investeringsmaatschappij zonder meer investeren in een seed capital-fonds. Net als de startup zelf moeten ook de startersfondsen aan verschillende criteria voldoen. Zo moet het de vorm hebben van een nv, bv, cv of vof en moet het minimaal drie aandeelhouders of vennoten hebben. Daarnaast moet het hoofddoel van het fonds het wegnemen van de equity gap bij de startup zijn.

Naast de financiële injectie is het de bedoeling dat het fonds kennis, kunde en een netwerk beschikbaar stelt. Van de investeerders wordt er verwacht dat zij voldoende relevante ervaring of deskundigheid in een bepaald vakgebied hebben. Ook moeten ze aannemelijk maken dat ze tijdens de fondsperiode daadwerkelijk de beschikking hebben over voldoende middelen om aan het investeringsbudget te kunnen voldoen. En uiteraard is het niet de bedoeling dat er belangenverstrengeling kan ontstaan.

Looptijd van het fonds

De looptijd van het seed capital-fonds is maximaal 12 jaar, waarbij er uitsluitend in de eerste 6 jaar investeringen plaatsvinden. De laatste 6 jaar zijn gereserveerd voor het terugbetalen van de lening. Zoals gezegd zijn de voorwaarden hiervoor erg soepel, waardoor bij succes het zowel voor de startup als de investeringsmaatschappij lucratief is.

Pas op het moment dat er inkomsten zijn bij de startup, begint de terugbetalingsregeling. In het begin wordt er slechts 20 procent terugbetaald. Deze periode duurt totdat de investeringsmaatschappij de eigen investering helemaal heeft terugverdiend. Na dit moment wordt er 50 procent van de inkomsten afgedragen, net zolang totdat ook het ministerie van Economische Zaken haar investering eruit heeft gehaald. Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die gedeeld tussen het fonds en het ministerie. Hierbij is 80 procent voor het fonds en 20 procent voor het ministerie.

Seed capital - de laatste berichten: