Seed capital-regeling

Seed Capital is voor investeerders die startups financieren en helpen met kennis, netwerk of ervaring. De overheid verdubbelt de inleg van private investeerders die expertise en kapitaal delen. Met de Seed Capital-regeling wil het ondersteuning bieden aan innovatieve ondernemingen die risicokapitaal zoeken.

Overheid verdubbelt inleg van investeerders

Seed capital-regelingVoor jonge bedrijven is het belangrijk dat er in de beginfase voldoende durfkapitaal beschikbaar is. De Seed Capital-regeling, die is geïntroduceerd door het ministerie van Economische Zaken, moet dit stimuleren.

Hierbij richten investeerders en de overheid samen een fonds op dat investeert in techno(logische) starters. Dit geld kan de startup op weg helpen totdat het in staat is om zelf voldoende omzet te genereren. Het geld van deze achtergestelde lening kan onder meer marktonderzoek of het ontwikkelen van een product of dienst financieren.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Kredietvooruit.nl of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Seed capital: hoe werkt een fonds?

De starter krijgt het benodigde seed capital niet direct van de investeerder(s), maar via een startersfonds dat is opgericht om meerdere startups te financieren. Er zijn ruim 20 verschillende seed capital-fondsen, die zich elk op een bepaalde branche of sector richten.

Elk fonds heeft een fondsmanager, die bepaalt in welke starter(s) het fonds investeert. De gemiddelde investering ligt tussen de 1 en 3 miljoen euro, maar het is ook mogelijk om een financieringsaanvraag vanaf enkele tonnen in te dienen. Het maximale financieringsbedrag is 10 miljoen euro.

Een verschil met venture capital, dat is ingelegd door investeringsmaatschappijen, is dat het risico bij seed capital doorgaans hoger is. Bij venture capital-investeringen is het vaak al aannemelijk dat de startup winst gaat maken. Om investeerders te interesseren om al eerder in bedrijven te investeren heeft het ministerie van Economische Zaken gunstige voorwaarden opgesteld voor deelname aan een seed capital-fonds.

Het risico bij Seed Capital is meestal relatief hoog.

Gesprek over financiering

Budget

De overheid heeft een vast maximaal budget voor de Seed Capital-regeling. De maximale lening per fonds is 10 miljoen euro en het totale budget voor 2023 is 20 miljoen euro. Daarbij werkt het volgens een tenderprincipe waarbij het aanvragen rangschikt tot het budget op is.

Voorwaarden voor de investeerders

Niet elke investeringsmaatschappij mag zomaar investeren in een seed capital-fonds. Net als de startup zelf moeten ook de startersfondsen aan verschillende criteria voldoen. Zo moet het de vorm hebben van een nv, bv, cv of vof en moet het minimaal drie aandeelhouders of vennoten hebben. Daarnaast moet het hoofddoel van het fonds het wegnemen van de equity gap bij de startup zijn.

Naast de financiële investering is het de bedoeling dat het fonds kennis, kunde en een netwerk beschikbaar stelt. De investeerders moeten voldoende relevante ervaring of deskundigheid in een bepaald vakgebied hebben. Ook moeten ze aannemelijk maken dat ze tijdens de fondsperiode voldoende middelen hebben om aan het investeringsbudget te voldoen, en dat er geen belangenverstrengeling kan ontstaan.

Looptijd van het fonds

looptijd van het fondsDe looptijd van het Seed Capital-fonds is maximaal 12 jaar, waarbij er uitsluitend in de eerste 6 jaar investeringen plaatsvinden.

De laatste 6 jaar zijn gereserveerd voor het terugbetalen van de lening. De voorwaarden moeten het bij succes zowel voor de startup als de investeringsmaatschappij lucratief maken.

Pas op het moment dat er inkomsten zijn bij de startup begint de terugbetalingsregeling. In het begin betaalt de startup 20 procent terug. Deze periode duurt totdat de investeringsmaatschappij de eigen investering helemaal heeft terugverdiend. Na dit moment wordt er 50 procent van de inkomsten afgedragen totdat ook het ministerie van Economische Zaken haar investering heeft terugverdiend. Verdere inkomstenstromen deelt het fonds, hierbij is 80 procent voor het fonds en 20 procent voor het ministerie.

Gerelateerde berichten