Collin

Steeds meer ondernemers kiezen voor procesfinanciering

Steeds meer ondernemers kiezen voor procesfinanciering

Niemand zit te wachten op een rechtszaak, maar soms is het onvermijdelijk. Een gang naar de rechter kan echter wel behoorlijk oplopen in de kosten. Een groeiend aantal ondernemers kiest dan ook voor procesfinanciering; hierbij neemt een derde partij het financiële risico op zich en deelt die bij winst mee in de opbrengst.

Dit blijkt uit cijfers van Liesker Procesfinanciering. Het aantal ondernemers dat een rechtszaak wilde laten financieren groeide van 130 aanvragen vorig jaar naar ruim 300 aanvragen dit jaar. Sinds het bedrijf in 2011 startte, nam het aantal aanvragen van ondernemers jaarlijks toe, maar de harde recente groei is nog niet eerder vertoond. Het verwacht dan ook dat procesfinanciering de komende jaren alleen maar aan populariteit zal winnen.

Minimaal financieel risico bij procesfinanciering

In onder meer Engeland is dat al het geval. Daar werd het afgelopen jaar voor 3,5 miljard euro door procesfinanciers geïnvesteerd in rechtszaken. Volgens mede-oprichter Sara Liesker is het uitbesteden van de financiering van rechtszaken voor ondernemers simpelweg een strategische keuze met een minimaal financieel risico. ” Onze succesrate van 70% laat bovendien zien dat het businessmodel in de praktijk goed uitpakt voor de procederende partijen maar ook voor de betrokken advocaten.”

Liesker financiert voor ondernemers vooral zakelijke geschillen zoals het niet nakomen van contracten, het schenden van samenwerkingsafspraken en het schenden van intellectueel eigendom. De gemiddelde waarde van deze zaken bedroeg 700.000 euro, waarbij de goedkoopste 150.000 euro waard was en de duurste vele miljoenen. Liesker keurt gemiddeld één op de tien aanvragen goed en beoordeelt elke aanvraag als een potentiële investering. “De kansrijkheid van een zaak is daarbij een belangrijk criterium maar bijvoorbeeld ook de verwachte doorlooptijd en de begeleiding die een zaak van ons team vraagt”, aldus Liesker.

Procesfinanciering vanwege ontbreken eigen juridische afdeling

Voor ondernemers is de belangrijkste reden om procesfinanciering in te schakelen dat het ze zelf ontbreekt aan een eigen juridische afdeling die het proces strategisch in goede banen kan leiden. Ook wordt hiermee het financiële risico uitbesteed en kunnen de eigen liquide middelen geïnvesteerd worden in de onderneming zelf in plaats van een rechtszaak waarvan de uitkomst niet vaststaat.

Gerelateerde berichten