OPC NK

‘Stimuleer particuliere investering mkb’

‘Stimuleer particuliere investering mkb’

Vier organisaties hebben de overheid opgeroepen om investeringen van particulieren aan het mkb te stimuleren. Dit zou moeten gebeuren door een vrijstelling van de Vermogensrendementsheffing en het beschikbaar stellen van garantieregelingen.

Vier non-bancaire financiers hebben de handen ineengeslagen en het kabinet opgeroepen om tot actie over te gaan. Het gaat om Collin Crowdfund, NPEX, Geldvoorelkaar en Horeca Crowdfunding. Die roepen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën om op korte termijn maatregelen te nemen.

Gericht investeren in groei van mkb

Het doel is dat er gericht wordt geïnvesteerd in de groei van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. “De overheid heeft voortvarend ingegrepen na de start van de coronacrisis. Nu is het zaak het herstel van de Nederlandse economie te stimuleren”, zo schrijven de vier. “Betrek particulieren die funding beschikbaar stellen voor financieringen aan Nederlandse mkb-bedrijven in de plannen voor herstel van de verdienkracht van onze economie.”

Nu is het zaak het herstel van de Nederlandse economie te stimuleren.

‘Zo zal de verwachte recessie minder diep zijn’

De organisaties denken dat wanneer er meer mogelijkheden komen voor particulieren om te lenen aan het mkb, de verwachte recessie minder diep zal zijn. Ook kunnen volgens hen op deze manier faillissementen deels worden voorkomen en werkgelegenheid veiliggesteld.

Twee concrete voorstellen

De position paper bestaat concreet uit twee voorstellen. Het eerste voorstel opteert om investeren in mkb-ondernemingen vrij te stellen van vermogensrendementsheffing. Het tweede voorstel is om garantieregelingen ook op particuliere investeerders van toepassing te laten zijn, zodat ze niet ontmoedigd worden om te investeren.

Gerelateerde berichten