OPC NK

Symbid stelt zichzelf onder strenger toezicht AFM

Symbid stelt zichzelf onder strenger toezicht AFM

Symbid stelt zichzelf onder AFM-toezicht, met behulp van een samenwerking met Ilfa. Het bedrijf is trots op het nieuws, en ziet het als belangrijke stap richting verdere professionalisering. Als platformen gaan opereren volgens de regels van toezichthouders is dat natuurlijk altijd goed nieuws, al heeft de redactie van Investeerders.nl haar twijfels bij de toon die Symbid hierbij neerzet. En wij twijfelen daarbij niet voor het eerst over deze speler.

Symbid, een platform voor equity crowdfunding, gaat een samenwerking aan met Ilfa. Deze organisatie werkt onder een beleggingsvergunning van de AFM. Als verbonden agent van Ilfa gaat Symbid vanaf nu ook onder de AFM-beleggingsvergunning van deze club opereren.

Het bedrijf past haar communicatie aan en zal vanaf nu onder andere het verplichte standaard Informatiedocument, zoals dit door de AFM is ingesteld, verstrekken. Ook de site gaat op de schop. Zelf omschrijft het platform dit nieuws als een verbetering van de pitchpagina. Naar eigen zeggen staat Symbid nu namelijk onder strenger toezicht dan de meeste andere platformen. Wij hebben onze twijfels.

Vooral die laatste twee zinnen uit het nieuwsbericht van Symbid roepen bij onze redactie direct vraagtekens op. Symbid had er in het verleden een handje van om zaken mooier te brengen dan ze waren en bij dit nieuws lijkt dat niet anders.

Om te beginnen wordt de pitchpagina niet verbeterd, maar aangepast vanwege wetgeving. In andere woorden: de AFM verplicht Symbid om deze stappen te nemen. Zonder deze stappen zou het niet voldoen aan de vergunning waaronder het nu wil gaan opereren.

‘Andere platformen vallen onder lichtere regulering’

Wat interessant is aan het nieuws van Symbid is dat het de vergunning als een verdieping ervaart. Het klopt dat het toezicht op beleggingsinstellingen stevig is, maar het geeft aan dat andere platformen vallen onder lichtere regulering. Daarbij is een kanttekening waarschijnlijk wel op zijn plaats, want in Nederland zijn er verschillende platformen met verschillende vergunningen. Voor zover bekend bij onze redactie vertellen de vergunningen wat over de insteek die een platform heeft en heeft het niets te maken met hoe licht de AFM een platform beoordeelt.

Zo gelden er andere regels voor het investeren in consumenten (peer-to-peer-leningen) dan voor investeren in bedrijven. Om die reden heeft Geldvoorelkaar.nl een vergunning, het heeft in het verleden ook de markt van p2p-leningen verkend. CrowdAboutNow heeft in het verleden ook naar aandelenverkoop gekeken, en heeft om die reden een beleggingsvergunning. Collin Crowdfund, een ander groot platform, heeft echter een 100% focus op bedrijfsleningen, en heeft om die reden voldoende aan de huidige vrijstelling waaronder het opereert.

Die vrijstelling van Collin is zeker niet minder veilig of lichter te noemen. Het betreft simpelweg een ander product, en dus andere wetgeving dan leningen aan consumenten of beleggen.  Waarom Symbid toch ervoor kiest om naar haar investeerders te communiceren dat andere platformen aan lichtere regulering voldoen is ons een raadsel. Het neigt bijna naar het misleiden van investeerders.

‘Situatie Symbid in 2016 zeer precair’

Mede om die reden vragen wij ons af waarom het geen duidelijkheid geeft over bijvoorbeeld de achtergrond van het nieuws. Het platform heeft enkele hoogte- maar recent ook wat dieptepunten gekend. Een jaar geleden nog kwam het nieuws naar buiten dat het platform operationeel ‘precair‘ te noemen was nadat het eerder miljoenen verliezen leed.

Het zou Symbid daarom sieren als het investeerders meer inzicht geeft in operationele zaken, zoals de afwikkeling van het Amerikaanse avontuur, haar eigen verwachtingen, en de werkelijke cijfers van het platform.

Want het platform heeft nogal een turbulent bestaan gehad, waarbij investeerders ontwikkelingen altijd via andere bronnen moesten vernemen. Begin 2014 omschreef het platform zichzelf als ‘een van de grootste en snelst groeiende crowdfunding-platformen ter wereld’. In 2015 haalde het extra geld binnen, waarmee het ook leningen wil uitzetten. Mede dankzij deze stap verwachte het in 2015 ruim 750 miljoen euro aan investeringen te kunnen realiseren.

Jaren met miljoenenverliezen

Helaas bleef de realiteit qua bedrijfsresultaat steken op 2 miljoen verlies nadat het in 2014 ook al 2,5 miljoen verlies had geleden. Niet lang nadat de cijfers van 2015 bekend werden, stapte de raad van bestuur – die er dan nog geen jaar zit – al weer op.

Volgens mede-oprichter Korstiaan Zandvliet had het verlies daar niets mee te maken. Hij liet destijds weten dat de resultaten weliswaar negatief waren, maar niet ‘verrassend voor een fintechbedrijf met zulke grote ambities’. Nog geen halfjaar later stuurt het bedrijf 14 van de 24 medewerkers weg en keert het bestuur zichzelf geen salaris meer uit.

Het is niet ongebruikelijk dat een bedrijf zijn vuile was liever niet buiten hangt. Desondanks kun je je afvragen of een bestuur dat zijn vuile was zo standvastig binnenhoudt, wel geschikt is om als financiële intermediair op te treden voor andere bedrijven. Want het motto ‘geld lenen kost geld’ lijkt het platform nog niet te hebben begrepen.

Overfinancieren van campagnes, ook nu nog realiteit bij Symbid

Vorige week nog liet Symbid weten dat het bij een recente campagne via een converteerbare lening al ruim 200 procent van het gewenste investeringsbedrag bij investeerders heeft opgehaald. Het laat weten lachend naar de 300 procent uit te zien. Want tsja, met 100% van het gewenste bedrag kun je veel realiseren, met een veelvoud daarvan kun je natuurlijk nog veel meer leuke dingen doen! En dat kan natuurlijk niet fout gaan… Toch?

Update 24 november: reactie Symbid

Jeroen Bontje, CMO bij Symbid, laat weten zich niet te kunnen vinden in het artikel. “De vergunning-aanvraag is op eigen initiatief en de zorgplicht rond MiFiD is dermate streng dat we dit als grote plus voor onze investeerders zien”, laat hij telefonisch weten. Daarnaast betreurt hij het gebrek aan vertrouwen dat uit dit artikel spreekt. “De toon in het artikel verbaast me. Naar mijn idee zijn er zeker dieptepunten geweest maar is in de media daar voldoende over gezegd en is het algemeen bekend dat die achter de rug zijn. Daar hebben wij uitgebreid over geïnformeerd. Ten tijde van onze beursnotering waren wij aan strenge SEC-regels onderworpen. Inmiddels zijn wij een volledig Nederlandse onderneming, zijn wij gezond en focussen we ons volledig op het financieren van Nederlandse bedrijven via durfkapitaal. Indien er zaken zijn waarvan men vindt dat we die kunnen ophelderen hoor ik het graag.”

“Ik sta nog altijd achter de uitspraak van Korstiaan, met betrekking tot de ambities ten tijde van The Funding Network. Later hebben we besloten om onze route, en focus aan te passen door te stoppen met The Funding Network en ons weer volledig te gaan richten op crowdfunding van durfkapitaal. Daarvoor was een eigen ontwikkelteam niet meer nodig en hebben we dus afscheid genomen van een deel van het team. Dat is allemaal afgerond en inmiddels zijn we met zo’n negen man een gezond Nederlands platform. Vorig jaar hebben we via ons platform bedrijven gefinancierd voor een totaal van 4,8 miljoen euro en dit jaar gaan we richting de 8 miljoen. 2016 is inderdaad een lastig jaar geweest maar dit jaar hebben we goed gedraaid en we verwachten deze groei ook volgend jaar door te kunnen zetten.”

Gerelateerde berichten