menu
Corum Investments

Venture capital-investeringen toegenomen

Het aantal venture capital-investeringen en de totale waarde hiervan is toegenomen. In totaal werd in 2013 voor zo’n 29,4 miljard dollar geïnvesteerd in bijna vierduizend deals. Investeringen in softwarebedrijven zijn nog nooit zo groot geweest sinds 2000, terwijl ook investeringen in internetbedrijven het grootst bleken sinds 2001.

Dit alles blijkt uit het MoneyTree Report, dat PWC samen met de National Venture Capital Association sinds 1995 ieder jaar opstelt. Daaruit bleek de 29,4 miljard dollar aan investeringen in 3995 deals vorig jaar een stijging van zeven procent in dollars en een stijging van vier procent in aantal investeringen ten opzichte van het jaar ervoor. Alleen al in het laatste kwartaal van 2013 werd er voor 8,4 miljard dollar geïnvesteerd in 1077 deals.

Investeringen in softwarebedrijven populair
Internetbedrijven haalden in totaal 7,1 miljard dollar binnen in 2013, wat het grootste bedrag aan investeringen is sinds 2001. Deze dollars werden in 1059 verschillende investeringsdeals gestoken. Het jaar ervoor werd er nog 6,7 miljard dollar in 995 deals gepompt. De internetbedrijven die vorig jaar venture capital binnenhaalden, waren in totaal goed voor bijna een kwart van alle venture capital-dollars in 2013.

De 1523 investeringen die vorig jaar in de softwareindustrie werden gedaan, waren goed voor 11 miljard dollar, het hoogste bedrag sinds 2000. De dollars die in softwarebedrijven werden gestoken, waren zelfs goed voor 37 procent van het totale venture kapitaal dat in 2013 werd geïnvesteerd.

“Consumenten zien hoe innovatie hun levens verandert op het gebied van internet en software, en ze willen de technologie ook in een steeds sneller tempo omarmen. Dit, gecombineerd met de hoge ROI die ontstaat door het succes van recente beursgangen en een actieve acquisitiemarkt, maakt dat het niet echt een verrassing is dat meer venture capital-dollars in ‘early stage’ software- en internetbedrijven vloeien”, zo zegt Mark McCaffrey, partner bij PwC.

Innovatieve ondernemers stimuleren optimisme
“Het laatste kwartaal van 2013 en de cijfers over het gehele jaar laten goed zien dat er een hele vibe hangt rond de internetbedrijven en dat de interesse in biotechnologie sterk is gegroeid. We horen dat dit optimisme wordt gevoed door een sterke exitmarkt, een verbeterde economie en, zoals altijd, innovatieve ondernemers. Venture capital-investeringen worden ook ondersteund door de blijvende betrokkenheid van bedrijven in dergelijke investeringsdeals”, aldus Bobby Franklink, president en ceo van NVCA.

Nu is er de laatste tijd nogal gediscussieerd over de recente hoge waarderingen die sommige technologiebedrijven krijgen toegekend. Maar deze waarderingen volgen de markt en bedrijven die met venture capital zijn gefinancierd zien dat er veel interesse is van andere investeerders. Volgens Franklin horen ze van niemand angst om terug te keren naar exorbitant hoge waarderingen die golden tijdens de ‘bubble’ eind jaren negentig.

Een andere bedrijfstak die een fikse stijging zag in het aantal investeringen en de waarde daarvan, is de biotechnologie. Er werd acht procent meer dollars gestopt in deze tak, terwijl het aantal investeringen met 2 procent toenam. Uiteindelijk komt dit neer op 4,5 miljard dollar aan venture capital in 470 deals. Gekeken naar het aantal deals en geïnvesteerde dollars is de biotechnologie de één na grootste investeringssector van 2013.

Zaaikapitaal
De totale waarde van investeringen in bedrijven die zich in de ‘seed stage’ bevinden, is met 14 procent toegenomen, terwijl het aantal deals juist afnam, met 26 procent. Er werd vorig jaar voor 943 miljoen dollar aan dit soort kapitaal gepompt in 218 bedrijfjes, het laagste aantal ‘seed deals’ sinds elf jaar. Gemiddeld werd er in een ‘seed stage’-ronde 4,3 miljoen dollar binnengehaald, terwijl dit in 2012 nog ‘maar’ 2,8 miljoen dollar bedroeg.

Early-stage-investeringen
Het aantal ‘early stage’-investeringen kende een toename van 17 procent in de waarde van de investeringen en een toename van 15 procent in het aantal deals dat ermee gemoeid was. In totaal werd in 2013 voor 9,8 miljard dollar geïnvesteerd in iets meer dan tweeduizend deals. De gemiddelde ‘early stage’-deal was 4,9 miljoen dollar waard, een kleine stijging ten opzichte van de 4,8 miljoen dollar in 2012.

Expansion stage en later stage
De totale waarde van investeringen in bedrijven die zich in de ‘expansion stage’ bevinden, nam met vier procent toe tot 9,8 miljard dollar. Dat geld werd in 984 verschillende deals gestopt, evenveel als het jaar ervoor. Een gemiddelde ‘expansion stage’-deal was 10 miljoen dollar waard, een jaar ervoor was dit 9,6 miljoen dollar. Er werd natuurlijk ook geïnvesteerd in bedrijven die zich in de ‘later stage’ bevonden en op zoek waren naar extern kapitaal. Vorig jaar werd daar 8,8 miljard dollar aan uitgegeven en ging het om 790 deals. Een minimale stijging (1%) in de totale waarde van de investeringen en een zes procent toename in het aantal deals, vergeleken met 2012. Een gemiddelde ‘later stage’-deal was goed voor zo’n 11,2 miljoen dollar, daar waar het in 2012 nog om 10,4 miljoen dollar ging.

In het onderzoek werd ook gekeken naar bedrijven die voor het eerst een venture capital-injectie kregen. Vorig jaar waren dat er drie procent meer dan in 2012, wat erop neer komt dat er nu 1314 bedrijven waren die voor het eerst met extern geld gefinancierd werden. De totale waarde hiervan bedroeg 5 miljard dollar. Vooral in de sowieso populaire takken software, biotechnologie en media & entertainment waren er bedrijven die voor het eerst extern kapitaal kregen toegewezen.

Reacties