Zo regelen crowdfunding-platformen de continuïteit

Zo regelen crowdfunding-platformen de continuïteit

Continuïteit was in de wereld van crowdfunding-platformen – in ieder geval in de communicatie – lang een ondergeschoven kindje. Sinds het stoppen van het platform Regiofund is het echter sterk onder de aandacht gekomen. Vrijwel alle platformen hebben hierover gecommuniceerd. Hoe is het nu eigenlijk geregeld?

Er was al langere tijd kritiek op. Investeerders.nl publiceerde eerder een oproep van Lex van Teeffelen, als lector verbonden aan de Hogeschool Utrecht en specialist op het gebied van mkb-financieringen. Daarin gaf hij aan dat platformen vooraf moeten nadenken over doemscenario’s. Die oproep deed hij vaker, maar sinds het omvallen van Regiofund, en met name sinds de media-aandacht die dat genereerde, lijkt er meer naar te worden geluisterd.

Tenminste, door de grotere partijen. Crowdfunding is een breed begrip en als je lokale platformen of donatiesites meerekent dan is er enorm weinig geregeld, maar ben je je daar als geldschieter vaak ook wel bewust van. Interessanter wordt het als het gaat om de miljoenen die aan bedrijfsleningen worden verstrekt en dat zijn eigenlijk maar een stuk of tien platformen. Daarin wordt vaak ook geïnvesteerd vanwege het rendement en daarbij is het dus belangrijk dat het goed is geregeld.

‘Deadline continuïteitsregeling 31 oktober’

Een deel van de serieuze platformen is lid van de Branchevereniging Crowdfunding. Deze vereniging heeft een continuïteitsplan als nieuwe voorwaarde van deelname meegenomen. Die regel is per oktober ingegaan. Alle platformen die lid zijn van die vereniging moeten dus sinds deze maand een backup-plan hebben voor het geval ze zelf de geldstromen van lopende projecten niet meer kunnen regelen, wat de reden hiervan ook mag zijn.

Hoe platformen het regelen, mogen ze zelf weten. De platformen kiezen er echter stuk voor stuk voor om te werken met een losse stichting die derdengelden regelt. Bij faillissement van de bv of holding blijft het geld van investeerders dus buiten schot en als het goed is kan de stichting doorgaan met operationele zaken.

Toch is dit altijd maar de vraag, want dat betekent wel dat de stichtingen zelf eigen inkomstenbronnen moeten realiseren. Veel platformen geven aan buffers te hebben, maar als investeerder kun je je afvragen of die in slechte tijden hoog genoeg is.

Incasseren gedurende de looptijd

CrowdAboutNow is geen lid van de branchevereniging, maar heeft altijd al een regeling gehad waarbij de administratiekosten die nodig zijn voor de continuïteit werden geïnd gedurende de looptijd. Hetzelfde geldt voor Collin Crowdfund, en per februari 2017 heeft ook Oneplanetcrowd een periodieke beheervergoeding ingesteld.

Platformen die momenteel vooraf incasseren, zoals Kapitaal op Maat en Geldvoorelkaar, veranderen dit naar een oplossing waarbij dit verspreid wordt over de looptijd van het project. Bij Geldvoorelkaar moet dit nog worden gecommuniceerd, bij Kapitaal op Maat gaat deze regeling per 1 januari in.

In theorie is hiermee de continuïteit geborgd. Bij een faillissement van het platform valt de onderneming zelf, maar blijft er een stichting buiten schot die inkomsten blijft genereren tot de laatste lening is afgerond. Wel is het altijd goed om te kijken wie de stichting beheert. Als dit het platform zelf is, kun je je afvragen of die daartoe in staat zijn als ze dat om wat voor reden niet meer konden vanuit hun commerciële organisatie.

Backup-servicer voor Geldvoorelkaar en Funding Circle

Overigens is Geldvoorelkaar geen lid van de branchevereniging, dus gold voor hen de virtuele deadline niet. Het bedrijf geeft telefonisch daarom aan dat het hier ook niet bij zal blijven. Het is in vergevorderd stadium om een deal te maken met een backup-organisatie. Dit is naar verwachting binnenkort rond dus dit nieuws kunnen we een dezer dagen verwachten.

Funding Circle, een internationale speler, heeft ook gekozen voor ‘een backup-servicer’. Deze zal de taken overnemen als het platform dat zelf niet meer kan. Uiteraard is dat ook hier een laatste redmiddel. In eerste instantie zal het terugvallen op kantoren uit het Verenigd Koninkrijk of Duitsland.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten