Gedragscode MKB Financiers gelanceerd

Gedragscode MKB Financiers gelanceerd

Stichting MKB Financiering heeft vandaag een gedragscode gelanceerd om de sector verder te professionaliseren en het vertrouwen van ondernemers in alternatieve financiering te vergroten. De Gedragscode MKB Financiers gaat gepaard met de opening van een onafhankelijk klachtenloket.

De gedragscode is in het leven geroepen om de kwaliteit van alternatieve financiering in ons land te verhogen. Dit is gebeurd in overleg met onder andere toezichthouder AFM, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en brancheorganisatie MKB Nederland.

Altfin goed voor €1,5 miljard financiering aan mkb

Het is eigenlijk niet meer dan een logische ontwikkeling te noemen dat er nu een gedragscode is opgesteld. Sinds de economische crisis is de financieringsmarkt volop in beweging en zijn er tal van nieuwe vormen en aanbieders van financiering bijgekomen. Geschat wordt dat deze nieuwe financiers goed zijn voor 1,5 miljard euro aan financiering voor het Nederlandse mkb.

Gedragscode zorgt voor meer transparantie in sector

Alternatieve financiering is voor veel ondernemers de ideale oplossing om aan kapitaal te komen, maar in de praktijk kan het vaak nogal lastig zijn om de juiste financierder te vinden. Volgens Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering, maakt de sterke groei van de sector het lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. “De introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.”

Kijken wie gedragscode al uitvoert

Jaap Koelewijn is aangesteld als verantwoordelijke voor het auditen van financiers die zich willen aansluiten en de gedragscode ondertekenen. “Ik lever graag mijn bijdrage aan het verder volwassen maken van deze markt in ontwikkeling. In mijn rol als bestuurder Governance zal ik de komende periode gaan beoordelen in welke mate de huidige founding partners en nieuwe partners de gedragscode al hebben ingevoerd en uitvoeren”, zo licht hij toe.

Beter inzicht in aanbod alternatieve financiering

De Nederlandse Vereniging van Banken is ook blij met de introductie van de Gedragscode MKB Financiers. “Deze gedragscode sluit aan bij het gedachtegoed van onze eerder gepubliceerde bancaire gedragscode en draagt bij aan het vertrouwen en professionalisering van de gehele financieringsmarkt”, aldus voorzitter Chris Buijink. “Het geeft de ondernemer een beter inzicht in het aanbod van de alternatieve financiers. De gedragscode is in het belang van de klant en van de markt als geheel, en zal de samenwerking tussen de diverse financiers ten goede komen.”

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten