Durfkapitaal

Een van de opties om kapitaal te verkrijgen is om geld te lenen van bekenden zoals familie, vrienden of een ander extern persoon. In het Engels wordt deze groep van geldschieters ook wel afgekort met FFF wat staat voor Friends, Family, Fools. Als zij investeren in jouw bedrijf beschrijft de belastingdienst dit als durfkapitaal.

DurfkapitaalBij durfkapitaal leen je zakelijk geld van friends, family of fools. Waarom fools (gekken)? Eigenlijk wordt hiermee iedereen bedoeld die geen investeerder, bank, specialist of deskundige is. Iedereen die (waarschijnlijk) niet in de directe kapitaalmarkt werkzaam is.

Het betreft normale mensen die niet heel vaal in bedrijven investeren en misschien onvoldoende bekend zijn met de risico’s, werkzaamheden, branche of situatie. Zij investeren hun geld vaak niet direct om het rendement maar om het verhaal en beeld dat jij ze gegeven hebt. Ze investeren puur vanwege hun vertrouwen in jou. Natuurlijk zijn er ook mensen die het vaker doen en hier vrij ervaren in worden. Deze mensen worden dan soms business angels of informals genoemd.

In het verleden werden hier wat fiscale voordelen voor aangeboden maar deze zijn in 2011 afgeschaft. Je partner of mede-ondernemer was al uitgesloten van de durfkapitaal-regeling.

Tijdelijk geld lenen met je bedrijf? Kredietvooruit.nl! Belangrijke voorwaarden: je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Startkapitaal voor snelle startups en scaleups

Durfkapitaal is dus een vrij brede term die off the record ook veel binnen families of relaties wordt ingezet, maar publiekelijk vooral voorkomt bij risicovol startkapitaal. Startups die snel willen groeien kunnen onvoldoende geld ophalen bij de bank en zoeken alternatieven. Zo zijn converteerbare leningen die enkele jaren rentevrij zijn en op den duur om worden gezet in aandelen, een vorm van risicokapitaal dat regelmatig voorkomt. Maar ook leningen die niet converteerbaar zijn worden durfkapitaal genoemd.

Durfkapitaal is vooral populair onder startups en scaleups die ook eigen vermogen nodig hebben.

Durfkapitaal is gebaseerd op vertrouwen

Vanuit de investeerders is het belangrijk dat er veel vertrouwen is in de onderneming waaraan het geld wordt uitgeleend, want de durfkapitaal-regeling is enkel mogelijk via een achtergestelde lening. Andere schuldeisers zijn bij eventuele financiële problemen het eerst aan de beurt. Bij een eventueel faillissement is de ‘fool’ dan ook na de ondernemer zelf als eerste zijn geld kwijt!

Voorheen heette de durfkapitaal-regeling bij de Belastingdienst de Tante Agaath-lening. Een verwijziging naar een geldgever als een rijke tante die wil investeren in het opzetten van een bedrijfje van een neefje of nichtje. Maar waarschijnlijk mede vanwege de verwarring die ontstond met deze naam (veel mensen dachten bijvoorbeeld dat deze lening enkel voor familie mogelijk was) is deze financiering door de fiscus omgedoopt tot durfkapitaal of startkapitaal.

Contractuele eigenschappen

Geld wordt door een durfinvesteerder geleend aan een startende ondernemer die hierdoor durfkapitaal verkrijgt. Samen met de ondernemer wordt er een contract gemaakt waarin staat dat er geld geleend wordt en voor welk doel. Tevens worden er afspraken gemaakt over de rente, de tijdsduur van het contract en de hoeveelheid geld die uitgeleend wordt.

Durfkapitaal en crowdfunding

Risicovol startkapitaal kan ook worden opgehaald via crowdfunding. Daar wordt deze vorm ook wel durfkapitaal crowdfunding, of equity crowdfunding genoemd. In Nederland zijn leningen voor bedrijven verreweg het grootste deel, maar komt equity crowdfunding ook wel voor.

Durfkapitaal en de belastingdienst

Friends, family en fools
Friends, family en fools.

Voorheen was er voor durfkapitaal een fiscaal voordeel mogelijk. Deze regeling is in 2011 komen te vervallen. Een alternatief is er nog niet, maar er wordt wel veel gesproken over het nieuw leven inblazen van een durfkapitaal-regeling. Het was soms net een reden om ze over de streep te trekken.

Met name voor ‘fools’, want écht voordelig was deze regeling voor de geldgever zeker niet. Zoals eerder genoemd hebben we het bij de durfkapitaal-regeling over een achtergestelde lening. Daarbij was het bedrag de eerste acht jaar vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3 tot ruim vijftigduizend euro, al is dit niet meer dan de bevestiging dat de geldgever het geld werkelijk even kwijt is.

Voordeel bij kwijtschelden lening

Daarnaast waren er voordelen voor de geldgever mocht het voor jou helemaal niet meer mogelijk zijn om terug te betalen en hij besluit uiteindelijk de schuld kwijt te schelden. Hij kon dan een deel of zelfs de hele lening kwijtschelden.

Het verlies dat de geldgever daardoor lijdt is voor hem als een persoonsgebonden aftrekpost aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Beide regelingen zijn sinds 2011 niet meer aan te vragen. Momenteel zijn er dan ook geen directe fiscale voordelen voor durfkapitaal.

Durfkapitaal - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp