Combined Shape menu

Venture capital

Letterlijk vertaald is venture capital eigenlijk niets anders dan bedrijfskapitaal. Het is eigen kapitaal, dat wordt ingebracht door investeerders. Al kun je die beter investeringsmaatschappijen noemen. Venture capital wordt geïnvesteerd door bedrijven die daar fulltime mee bezig zijn en meestal hun gehele rendement mee weten op te halen.

Venture capital Wikipedia vertaalt het naar durfkapitaal maar hiermee is het eigenlijk niet direct te vergelijken. Anders dan bij informal investors, investeren de meeste venture capital-investeerders niet direct met eigen geld en eigenlijk zelden met echt lage bedragen. Venture capital is puur gezien, kapitaal dat wordt ingezet om een relatief nieuwe onderneming liquiditeit te bieden om een snelle groei te kunnen realiseren. In marketingtermen; om van een star een cashcow te maken.

Venture capital betreft risicokapitaal

In Nederland vervult venture capital de kapitaalbehoefte tussen durfkapitaal, de bank en participatiemaatschappijen in. Venture capital is het kapitaal dat het gat opvangt tussen het geld van bekenden, en de gebieden waar de bank of beleggers het risico (nog) niet aandurven. Vergelijkbaar dus met het geld van business angels, al gaat het bij venture capital meestal om grotere bedragen.

Hoe groot dit gat precies is, is lastig te zeggen. In opdracht  van de Europese Unie schatte PriceWaterhouseCoopers dat in Nederland er in 2007 zo’n 281 miljoen werd geïnvesteerd via venture capital. Door de veranderende economie nam het daarna enige tijd af, tot 163 miljoen in 2015. Voor snelgroeiende startups die op zoek zijn naar (risicovol) kapitaal is de investeringsvorm goed voor 75% van het totaal.

Investeringen met venture capital

Het klimaat voor kapitaal en investeringen is in Nederland goed te noemen. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om aan kapitaal te komen. De wetgeving is er duidelijk in en er zijn voldoende investeerders. Toch blijven Nederlanders een nuchter volk. Niet voor niets zijn het vooral de familiebedrijven en banken die in eerdere decennia voor het overgrote deel van het kapitaal zorgden.

Venture capital en (particuliere) investeerders zijn eigenlijk pas vanaf 1994 in Nederland actief. Er is een piek geweest tijdens de dotcom-hype. Daarna was het even stil met een herstel in 2004. Hetzelfde gebeurde tijdens de economische crisis, met een herstel in 2014. Ondanks dat er in Nederland relatief weinig bedrijven gebruikmaken van venture capital gaat het vaak wel om enorme bedragen. Zo is in 2014, 2015 en 2016 jaarlijks voor meer dan 400 miljoen euro via venture capital geïnvesteerd.

Venture capital-investeringsmaatschappijen investeren vooral in bedrijven die inspelen op trends: de zogenaamde technostarters of bedrijven die in korte termijn een grote markt verwachten te pakken. Er wordt wel eens gezegd dat dit type investeerders alleen investeren bij bedrijven waar een snelle groei mogelijk is. Zoals bij nieuwe bio- en internettechnologie maar dat is meer het gevolg van het feit dat juist dit soort bedrijven veel kapitaal aantrekken en een lange aanlooptijd zonder eigen kapitaalstromen kennen. Bedrijven met een minder snelle groei kunnen dit sneller zelf financieren en hebben een kleiner risico, waardoor er meer opties voor het verkrijgen van kapitaal mogelijk zijn.

Gemiddelde bedrag en termijn

Venture capital-bedragen liggen meestal tussen de 50.000 en 500.000 euro en de herkomst van het geld kan vrij divers zijn. Zo hebben alle grote banken en beleggingsfondsen vaak een deel in venture capital geïnvesteerd, maar ook grote informal investors doen soms mee. Bij de echt grote organisaties kan het kapitaal zelfs uit pensioen- en verzekeringsfondsen afkomstig zijn. Een investering dat gedaan is met venture capital heeft meestal een looptijd van 5-10 jaar waarin het kapitaal in aandelen zit en stap-voor-stap verkocht kan worden.

Is een investeringsmaatschappij op zoek naar jou? Als leek is het lastig om daarachter te komen, maar ‘in het wereldje’ is dat vaak wel bekend. Gevoelsmatig lijkt dit al snel vriendjespolitiek, maar meestal is het gewoon logica, die mensen uit de branche toepassen. Als een fonds mikt op een op een portfolio van ongeveer 10 tot 15 bedrijven, en de looptijd is gemiddeld een jaar of vijf, dan zoeken ze dus zo’n 2 tot 3 investeringen per jaar. Daarnaast is het meestal bekend of er nieuwe angels tot een fonds zijn toegetreden die vers investeringskapitaal aandragen, of dat het fonds recent is uitgebreid of juist wil afbouwen.

Vereisten en tegenprestaties

Bij starters en het echte risicokapitaal wordt meestal aandelen, rente en een potentieel goed rendement verwacht. Soms wordt er inspraak in de onderneming gevraagd alhoewel dit bij venture capital minder vaak voorkomt dan bij informal investors. Daar wordt er naast kapitaal ook het netwerk van de investeerder aangeboden. Die heeft vaak contacten die het bedrijf verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van het product, op het gebied van marketing of bij specifieke vragen zoals intellectueel eigendom, patenten, groei naar het buitenland of lastige wetgeving.