Private equity

Private equity is risicodragend vermogen van investeringsmaatschappijen die daarmee bedrijfsovernames, strategische veranderingen, of grote groei financieren. Ze investeren (vooral) in aandelen die niet beursgenoteerd zijn. Veelal gaat het om investeringen in volwassen organisaties.

Wat is private equity?

wat is private equity?Een private equity-onderneming is een investeringsmaatschappij die investeert in de equity (aandelen) van volwassen bedrijven. Het is de stap na venture capital, waarin eerder al het groei- en startkapitaal is gefinancierd.

Het investeringsfonds investeert grote bedragen in organisaties die hun strepen al hebben verdiend. Voor kleinere bedragen of jongere ondernemingen ligt een equity-investering vanuit een business angel of venture capital-maatschappij meer voor de hand.

Het maangement van een private equity-fonds investeert, net als een beleggingsmaatschappij, in aandelen van kansrijke bedrijven om hiermee financieel rendement te behalen. Maar dan meestal buiten de aandelenbeurs.

Private equity-fondsen investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven.

Zoek je investeerders of wil je zelf in bedrijven investeren? Startups of nieuwe investeerders maken meer kans via durfkapitaal, een equity crowdfunding-platform of venture capital-maatschappijen.

Rol van private equity in Nederland

groeikapitaal van institutionele investeerdersEr zijn verschillende private equity-bedrijven in Nederland actief. Grote investeringsmaatschappijen opereren vaak wereldwijd, maar Nederlandse banken, pensioenfondsen en vermogende families hebben ook verschillende lokale private equity-fondsen opgericht.

De handelswijze van deze participatiemaatschappijen ligt soms onder vuur. Overgenomen bedrijven krijgen vaak de rekening gepresenteerd doordat direct het maximale bedrag aan leningen op de balans van deze ondernemingen komt te staan. Maar economisch gezien heeft het kapitaal een belangrijke rol voor de economie.

Beursgang, overname of internationale groei

Zelfs de meest succesvolle onderneming heeft soms kapitaal nodig om te groeien of uitbreiden. Denk aan een periode vlak voor een beursgang, groei naar het buitenland, ontwikkeling van een nieuw product of andere grote acties waarvoor tijdelijk extra geld nodig is.

Hiervoor kunnen bedrijven een lening bij de bank aanvragen, maar als die het risico te groot vindt kunnen ze ook een deel van het bedrijf verkopen. Het management van een private equity-investeerder heeft vaak al meerdere overnames of beursgangen gedaan. Zo haal je niet alleen kapitaal maar ook veel kennis binnen je organisatie.

Met het kapitaal kan een bedrijf een overname, beursgang, nieuw product of internationale groei financieren.

Door aandelen te verkopen blijft het eigen vermogen op peil, wat weer andere financieringsvormen aan kan trekken. Iedereen die een aandeel heeft is een beetje bedrijfseigenaar en private equity-bedrijven zijn dankzij hun participaties soms een beetje eigenaar van tientallen ondernemingen.

Investeren in een equity-fonds

beleggingsfondsen op de beursVaak is een private equity-fonds gesloten voor particuliere beleggers en kun je niet zomaar in deze investeringsmaatschappijen investeren.

Kleinere fondsen beheren vaak het geld van vermogende families. Soms mogen grote business angels hierbij aanhaken. Grotere spelers zijn vaak (mede) dankzij het vermogen van banken of institutionele beleggers mogelijk gemaakt. Zo belegt het grootste Nederlandse private equity-fonds voor twee pensioenfondsen.

Inmiddels zijn er ook enkele fondsen naar de beurs gebracht. Via een beursgenoteerde fonds kun je er gemakkelijk wereldwijd in beleggen.

Zoek je investeerders of wil je zelf in bedrijven investeren? Startups of nieuwe investeerders maken meer kans via durfkapitaal, een equity crowdfunding-platform of venture capital-maatschappijen.

Gemiddelde bedrag en termijn

Er zijn veel verschillende fondsen en sommigen investeren ‘slechts’ enkele miljoenen per keer, maar grotere spelers hebben bijna een onbeperkt budget. Daarvoor gelden er eigenlijk geen limieten.

Veel investeringen in equity lopen langere tijd. Grotere, bekendere bedrijven die niet beursgenoteerd zijn hebben regelmatig bedragen aan private equity op de balans staan. Soms is het zelfs interessanter dan een gewone geldlening.

De ontwikkeling van private equity in Europa tot en met 2020.
De ontwikkeling in Europa tot en met 2020.

Investeringen met private fondsen

Om een goede evenwichtige portefeuille te ontwikkelen zijn private equity-bedrijven geïnteresseerd in alle soorten looptijden en bedragen. Zolang het past bij de huidige portefeuille kan er interesse zijn. Desondanks zijn de firma’s niet gemakkelijk te vinden. De reden hiervan is dat ze meestal niet de eerste investeerder zijn voor bedrijven.

Het is vaak de laatste stap voordat een bedrijf naar de beurs gaat of de laatste stap van een traject van business angels of venture capital. Om die reden is een introductie via een andere investeerder of gespecialiseerde financieringsadviseur, meestal nodig in het voortraject.

Nederlandse private equity-bedrijven zoeken

Je kunt een durfkapitaal-investeerder vinden door netwerken te bezoeken
Private equity-investeerders vinden door netwerken te bezoeken.

Bedrijven die op deze wijze participeren zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Meestal werken ze alleen samen met mensen uit hun netwerk. Je moet dus via-via geïntroduceerd worden.

Je kunt je laten introduceren via een financieringsadviseur of ze zelf vinden door netwerken van investeerders te bezoeken. Meestal zijn hier andere investeerderstypes actief, maar zijn deze bekend met verschillende investeringsmaatschappijen en kunnen zij jou dus hier voorstellen.

Ze zijn niet gemakkelijk te vinden. Een goede adviseur kan je bij het management van een fonds introduceren.

Vervolgens moet je ze overtuigen. Ze investeren in aandelenkapitaal: hoe overtuig je een belegger van jouw bedrijf? Diezelfde weg kun je in beginsel ook bewandelen voor je zoektocht naar een grote investeringsmaatschappij.

Kosten & aanlooptijd

kosten en aanlooptijd van een investeringEen private equity-fonds neemt meestal uitgebreid de tijd om een potentiële investering te beoordelen. Ze doen boekenonderzoek, ook vaak due diligence genoemd. Een accountant bekijkt de financiële cijfers en een business analist bekijkt het verleden en de verwachtingen van het bedrijf.

De investering heeft hierdoor altijd even wat aanlooptijd nodig en door het onderzoeken van het bedrijf heeft het altijd een opstartkostenplaatje. De financiële kosten van dit soort onderzoeken kunnen voor rekening komen van de aanvrager. Dit is afhankelijk van de aanvraag en onderhandeling.

Zoek je investeerders of wil je zelf in bedrijven investeren? Startups of nieuwe investeerders maken meer kans via durfkapitaal, een equity crowdfunding-platform of venture capital-maatschappijen.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over private equity zijn:

Wat is private equity?

Het is het kapitaal van grote investeringsmaatschappijen die investeren in bedrijven die al in een grote mate van volwassenheid zijn beland. Het is daarmee de stap na venture capital, en voor een eventuele beursgang. Ook overnames worden hier vaak vanuit gefinancierd.

Eigenlijk kun je een private equity-onderneming beter zien als een professionele beleggingsmaatschappij die (meestal) handelt in aandelen van niet-beursgenoteerde bedrijven.

Hoe vind ik een investeringsmaatschappij?

Als je een investeringsmaatschappij zoekt ligt private equity niet erg voor de hand. Meestal is dit pas de laatste stap, vlak voor een overname of beursgang.

Als je een investeerder zoekt om te groeien of voor een investering dan zijn private investeerders als business angels of equity crowdfunding toegankelijker. Als tussenvorm zijn venture capital-maatschappijen soms het meest geschikt.

Private equity - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp