Ontwikkelingsmaatschappij

Een ontwikkelingsmaatschappij investeert in bedrijven die een bijdrage leveren aan de regio. Meestal kijken ze naar de invloed op werkgelegenheid in een provincie of kennis rond een regionale universiteit of branche. Vaak werken ze ook samen met andere investeerders en ontwikkelingsmaatschappijen.

Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

OntwikkelingsmaatschappijMeestal zoek je een investeerder met kapitaal, kennis expertise of ervaring in de branche. Toch kan het helpen om ook eens te kijken naar lokale investeerders, zoals een regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Als jouw onderneming werkgelegenheid creëert of innoveert dan heeft niet alleen jouw bedrijf baat bij groei, maar eigenlijk jouw hele omgeving. Het levert de regio nogal wat op.

Jij biedt werkgelegenheid, belastinginkomsten en bedrijvigheid en zo nogal wat geld voor de provincie. Jouw medewerkers gaan weer op zoek naar een huis rond jouw bedrijf, winkelen in de binnenstad bij omringende steden en trekken vervolgens ook weer andere bedrijven aan die hetzelfde doen. Lokale overheden willen dit stimuleren via ontwikkelingsmaatschappijen die jou ook financieel kunnen steunen.

Ontwikkelingsmaatschappij wil de regionale economie en werkgelegenheid versterken.

Ontwikkelingsmaatschappij investeert regionaal

De overheid steunt vooral indirect. Denk aan het opzetten van een goede infrastructuur. Maar soms zijn er ook lokale ontwikkelingsmaatschappijen actief. Deze opereren regelmatig als regionale investeerders en werken met provincie, gemeente of landelijke overheidsorganisaties samen. Ze hebben als doel om snelgroeiende spelers in de regio te creëren en behouden.

Daar hebben ze soms veel geld voor over. Groeiende bedrijven, met name bedrijven die groeien in medewerkers, kunnen zo op veel steun rekenen uit de regio. Deze stakeholders verdienen al enorm veel aan jou. Een financiële prikkel, is bij regionale investeringsmaatschappijen niet altijd doorslaggevend.

De reden dat ze in je investeren is omdat jij dan je werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio behoudt. Als jij toch al niet wilt verhuizen of juist je in de regio wilt vestigen, dan zijn de voorwaarden van een ontwikkelingsmaatschappij meestal soepeler dan die van een investeerder die alleen financieel kijkt.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen:

Er zijn enorm veel ontwikkelingsmaatschappijen die regionaal investeren. Soms tijdelijk, bijvoorbeeld als een gemeente een probleemgebied wil opknappen. Denk aan een ontwikkelingsmaatschappij voor de omgeving Schiphol, voor de tuinbouw of voor een nieuw bedrijventerrein rond een grote stad. Daarnaast zijn er grote organisaties die provinciaal investeren met hulp van de overheid.

Groningen, Friesland en Drenthe

www.nom.nl
Investeert in kansrijke ondernemingen in de Noord-Nederlandse provincies in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. Investeert zowel in startkapitaal voor starters, als groeikapitaal en overnames. De financiële betrokkenheid is altijd voor een bepaalde periode. Daarna worden de aandelen (terug)verkocht, wordt de eventuele lening afgelost en wordt de opbrengst elders geïnvesteerd.

NOM Finance biedt naast kapitaal ook denkkracht, advies en begeleiding met als doel: groei van omzet, winst en duurzame werkgelegenheid. NOM Finance heeft circa € 90 miljoen aan financiering uitstaan bij bijna 100 ondernemingen.

Overijssel en Gelderland

www.oostnl.nl
Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert met risicodragend kapitaal in kansrijke, innovatieve bedrijven in de provincies Overijssel en Gelderland. Daarvoor heeft het verschillende fondsen tot haar beschikking. Investeert vrij breed en met diverse partners.

Flevoland

www.horizonflevoland.nl/
Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, die investeerders en ondernemers in deze provincie weet te verbinden.

Utrecht

www.nvomu.nl
OMU financiert transformatie/herstructurering van werklocaties in de provincie Utrecht. Denk aan kantoorgebouwen of het verduurzamen van bestaand vastgoed. Door het verstrekken van (risicodragende) geldleningen investeert OMU met private partijen in particuliere kavels.

Noord-Holland

www.nhn.nl
Bedrijven en partijen uit Noord-Holland Noord zijn bijeengebracht in vier ‘focussectoren’ – agri, energy, water (maritiem/offshore) en leisure. Om de potentie van Noord-Holland Noord nog beter te kunnen benutten, scherpt deze ontwikkelingsmaatschapij de clusteraanpak verder aan. NHN focust voor het aantrekken van bedrijvigheid op agri-food, energie en water, en in het bijzonder de verbindingen daartussen.

Zuid-Holland

www.innovationquarter.nl
Investeert in innovatieve bedrijven in de pronvincie Zuid-Holland, in alle levensfasen van de onderneming. Heeft diverse verschillende investeringsactiviteiten als IQCapital en de fondsen UNIIQ en ENERGIIQ. Met als doelstelling het realiseren van meer economische groei en werkgelegenheid in de regio.

Zeeland

www.impulszeeland.nl
Impuls Zeeland biedt als ontwikkelingsmaatschappij naast financiering brede ondersteuning voor ondernemers die in de provincie Zeeland gevestigd zijn, of daar juist willen vestigen. Denk aan advies, subisidiescans, arbeidsmarktkennis, ondersteuning bij de overheid, begeleiding bij vergunningstrajecten en zelfs introducties tot Zeeuwse netwerken.

Noord-Brabant

www.bom.nl
De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij zet zich in voor een duurzame versterking van de provinciale economie. Richten onze dienstverlening primair op ondernemers die de ambitie én potentie hebben om door te groeien, wat betekent dat ze voldoen aan één of meer groeicriteria als innovatie, schaalbaar businessmodel, internationale potentie of maatschappelijke impact. BOM focust op bedrijven die actief zijn in High-Tech Systemen en Software, Agrifood, Life Sciences & Health, Maintenance, Supply Chain of Biobased Economy.

Limburg

www.liof.nl
De ontwikkelingsmaatschappij Liof helpt ondernemers met innoveren, samenwerken en investeren in de provincie Limburg. Biedt kennis en kapitaal.