Stakeholders

Bij bedrijven spreken we vaak over stakeholders. Simpel gezegd zijn dit partijen met invloed. Interne stakeholders zijn aandeelhouders of bestuursleden. Vaak bepalen die de koers, maar dat hoeft niet. De macht van een stakeholder is niet altijd juridisch of in kapitaal uit te drukken.

Definitie stakeholder

stakeholder om rekening mee te houdenWat is een stakeholder? Het gemakkelijkste kun je ze vertalen als belanghebbenden. Toch is deze definitie van stakeholder iets te kort door de bocht. Soms hebben ze zelf geen belang of relatie, maar houdt een onderneming er toch rekening mee.

Als je ze vertaalt als belanghebbenden kun je het belang eigenlijk beter omdraaien. De onderneming heeft een belang bij de stakeholder.

Een stakeholder kan invloed uitoefenen op een organisatie.

Soorten stakeholders

Er zijn veel verschillende soorten stakeholders. De eigenaar, het management en eventuele investeerders kun je zien als primaire stakeholders. Meestal zijn dit de belangrijkste stakeholders, maar ook vaste medewerkers, grote leveranciers of invloedrijke klanten kunnen sterk betrokken zijn bij een organisatie.

Met name binnen grote organisaties kan het personeel soms enorme druk uitoefenen op de operationele bedrijfsvoering. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in de missies, visie en globale structuur en cultuur van ondernemingen.

Wil je geld investeren in een betere samenleving? Invesdor heeft regelmatig crowdfunding-campagnes gericht op startups met maatschappelijke impact.

stakeholders beïnvloeden organisaties

Indirecte stakeholders

Andere externe stakeholders zijn partijen uit de omgeving. Zoals de buren, die soms zelfs in hetzelfde verzamelgebouw zitten, of een gemeente waarbinnen een bedrijf actief is. Afhankelijk van het type onderneming kunnen deze, ondanks dat ze soms op papier of zelfs binnen het kantorengebouw in het geheel nooit aanwezig zijn geweest, veel invloed uitoefenen op bedrijven.

Denk maar eens aan Schiphol, die regelmatig omwonenden opzoekt om daarmee de dialoog aan te gaan. In een branche als de zorg moeten aandeelhouders het bijvoorbeeld vaak afleggen tegen het grote publiek, of de overheid. De definitie van stakeholder is daarmee afhankelijk van het type organisatie en meestal kun je de stakeholder zien als iemand die invloed kan uitoefenen op de bedrijfsvoering van de organisatie.

Wensen en verplichtingen

belanghebbenden verschillen per markt, omgeving of branche. Elk bedrijf heeft primaire en secundaire stakeholders. Of je ze nu wilt of niet, ze zijn altijd aanwezig.

Meestal willen deze gelukkig altijd hetzelfde als de onderneming zelf. Een ondernemer heeft een plan en kiest daarvoor de beste locatie, medewerkers, leveranciers en ga zo maar door. Al deze partijen weten vooraf in grote lijnen de koers dus meestal werken ze samen aan hetzelfde doel.

Als een onderneming groeit of sterk verandert kan er een situatie ontstaan waarin verschillende stakeholders andere wensen of verwachtingen van de organisatie krijgen. Het is dan zaak om zoveel mogelijk invloed toch in een lijn te krijgen. Er kunnen conflicten ontstaan, waarbij er per onderdeel soms verschillende stakeholders machtig zijn. Dit hoeven niet altijd de sterkste op papier te zijn. De invloed kan  uit vrijwel elke hoek komen en het belang ervan per dag kan verschillen.