Stakeholders

Bij bedrijven waarin nieuwe geldstromen toetreden, zoals bij fusies, investeerders of bedrijfsovernames wordt vaak over stakeholders gesproken. Simpel gezegd zijn dit een soort aandeelhouders, alhoewel stakeholders het niet altijd in juridische papieren of kapitaal kunnen uitdrukken.

Definitie stakeholders

StakeholdersWat is een stakeholder? Het gemakkelijkste kun je ze vertalen als belanghebbenden. Toch is deze definitie van stakeholders iets te kort door de bocht. Soms hebben ze zelf geen belang, maar houdt een onderneming er toch rekening mee. Als je ze vertaalt als belanghebbenden kun je het belang eigenlijk beter omdraaien. De onderneming heeft een belang bij de stakeholder.

Soorten stakeholders

Er zijn veel verschillende soorten stakeholders. De eigenaar is natuurlijk de eerste persoon waar een onderneming belang bij heeft. Verder kun je denken aan eventuele financiële investeerders maar daarnaast ook vele anderen. Denk bijvoorbeeld aan de leveranciers, grote invloedrijke klanten, of de medewerkers van een bedrijf.

Met name binnen grote organisaties kan het personeel soms enorme druk uitoefenen op de operationele bedrijfsvoering. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in de missies, visie en globale structuur en cultuur van een onderneming.

Indirecte stakeholders

Andere veelvoorkomende stakeholders zijn partijen uit de omgeving. Zoals de buren, die soms zelfs in hetzelfde verzamelgebouw zitten, of een gemeente waarbinnen een bedrijf actief is. Afhankelijk van het type onderneming kunnen deze, ondanks dat ze soms op papier of zelfs binnen het kantorengebouw in het geheel nooit aanwezig zijn geweest, veel druk uitoefenen op bedrijven. Denk maar eens aan Schiphol, die regelmatig omwonenden opzoekt om daarmee de dialoog aan te gaan.

De definitie van stakeholder is daarmee afhankelijk van het type organisatie en in veel gevallen kun je stakeholder bijna vertalen als iedereen die een invloed kan uitoefenen op de bedrijfsvoering van de organisatie.

Wensen en verplichtingen

Elk bedrijf heeft stakeholders. Of je ze nu wilt of niet, ze zijn altijd aanwezig. In de meeste gevallen willen deze gelukkig altijd hetzelfde als de onderneming zelf. Een ondernemer heeft een plan en kiest daarvoor de beste locatie, medewerkers, leveranciers en ga zo maar door. Al deze partijen weten vooraf in grote lijnen waar ze aan toe zijn als ze met de ondernemer in zee gaan dus in verreweg de meeste gevallen wijzen de neuzen van iedereen in dezelfde richting.

Globaal gezien, zullen de grootste stakeholders op papier, zoals aandeelhouders, ook het grootste belang hebben in de praktijk. Vanwege hun invloed hebben ze de macht om nieuwe of andere stakeholders naar zich toe te trekken.

Als een onderneming echter groter wordt, of als er ingrijpende wijzigingen optreden, kan een situatie ontstaan waarin verschillende stakeholders verschillende wensen of verwachtingen van de organisatie krijgen. Het is dan zaak om zoveel mogelijk invloed toch in een lijn te krijgen. Er kunnen dus conflicten ontstaan, waarbij duidelijk zal worden wie de machtigste stakeholders op dat onderdeel zijn. Dit hoeven niet per definitie de sterkste op papier te zijn. In het verleden hebben de media bijvoorbeeld aangetoond dat de invloed uit vrijwel elke hoek kan komen en het belang ervan per dag kan verschillen.

Die verschillen zijn eigenlijk altijd aanwezig alhoewel het niet altijd zichtbaar is, en zal verschillend zijn per markt, omgeving of branche. Zo zullen in een branche als de zorg aandeelhouders het in veel gevallen moeten afleggen tegen het grote publiek, of de overheid.