menu

Crowdfunding

Crowdfunding is financieren via ‘het publiek’. Binnen het Nederlandse mkb groeit crowdfunding als financieringsvorm. Zakelijke crowdfunding kan de oplossing zijn als je een prachtig idee hebt om een bedrijf mee op te richten of juist mee te laten groeien, maar dit niet gemakkelijk via de bank kan financieren. Bij crowdfunding financiert een of meer (kleine) investeerders via een online platform. Tenminste, als het slaagt. Want net als bij de bank, wijzen platformen ook plannen af en haalt lang niet elk project zijn financieringsdoelstelling.

Crowdfunding

Crowdfunding in Nederland

In Nederland wordt crowdfunding steeds populairder. Begin 2011 zijn al de eerste initiatieven opgezet door mensen die al jarenlang ervaring hebben in het bankwezen of investeerderswereldje. In 2012 kwamen daar een groot aantal crowdfunding-sites bij en sindsdien is het niet meer weg te denken als financieringsvorm. In 2014 werd ongeveer 60 miljoen via crowdfunding opgehaald. Dit werd in 2015 verdubbeld naar 128 miljoen en in 2016 werd er via ongeveer 75 platformen samen 170 miljoen geïnvesteerd in met name zakelijke crowdfunding voor het mkb.

Crowdfunding-investeringen per jaar
Crowdfunding-investeringen per jaar

Of het daarmee snel de rol van de bank overneemt op het gebied van mkb-financieringen is echter nog lang niet zeker. De groei zet in 2017 door maar crowdfunding legt het daarnaast nog af tegen andere investeerdersvormen als venture capital of private equity. Wel professionaliseert het in snel tempo. De platformen zorgen voor steeds betere risicoanalyses, duidelijkere projectinformatie en een professionele pitch. Het blijft een spel van overtuigen, maar met de juiste cijfers en boodschap is dat wel steeds beter mogelijk.

In Nederland zijn er sterke verschillen tussen crowdfunding-sites. Wij hebben een overzicht gemaakt van crowdfunding in zowel Nederland als het buitenland. Op deze crowdfunding-sites kan je anderen geïnteresseerd maken in jouw project en hen jouw idee laten financieren.

Nederlandse crowdfunding-sites:

  1. Kapitaal Op Maat
   Maatwerk bij een financieringsbehoefte tussen de 25.000 en 2.500.000 euro. Koppelt via haar online platform ondernemers met een financieringsbehoefte en investeerders aan elkaar. Het platform richt zich op het complete mkb. Een maatschappelijke of innovatieve doelstelling zijn dus niet vereist maar helpt dit natuurlijk wel om investeerders over de streep te trekken.
  2. Knab
   Banken en Crowdfunding worden daardoor vaak als losstaand gezien. Knab is echter een bank die beide werelden combineert. Je leent van het publiek, via een platform dat dankzij Knab/Aegon Bank gegarandeerd aan alle vereisten en zekerheden voldoet. Collin Crowdfund maakt alle techniek hierachter mogelijk.
  3. Geldvoorelkaar
   Deze speler, in 2010 opgericht door twee heren uit de financiële dienstverlening, was de eerste crowdfunding-speler met een eigen AFM-vergunning. Had in haar eerste jaar al zeshonderd duizend euro in ruim vijftig verschillende projecten gerealiseerd en is momenteel de crowdfunding-site die het meeste geld heeft opgehaald in Nederland.
  4. Collin
   Momenteel is Collin Crowdfund de snelste groeier op de crowdfunding-markt. Het minimumbedrag is 50.000 euro en de screening is streng; bijna twee derde wordt afgewezen. De €350 die je vooraf moet betalen ben je dan dus ook kwijt. Als je hierover twijfelt, moet je het waarschijnlijk niet doen. Ben je wel zeker van je zaak, dan is dit de meest actieve site. De strenge screening zorgt voor veel vertrouwen bij investeerders. Het platform zit dichtbij een 100% financieringsscore en veel aanvragen worden al binnen één uur gefinancierd.
  5. CapitalCircle
   Heeft snel naam gemaakt door voor verschillende Jamin-franchisers geld op te halen. Richt zich op het gehele mkb. Gebruikers die staan ingeschreven bij de KvK kunnen een lening aanvragen via de website. De organisatie beoordeelt vervolgens eerst het bedrijf en het project, voordat het online wordt gezet. Indien het bedrijf kredietwaardig is kunnen investeerders via een veiling tegen elkaar opbieden om mee te mogen doen in deze investering. Maandelijks worden rente en aflossing terugbetaald tot de lening volledig terugbetaald is.

Meer aanbieders zijn te vinden op ons overzicht van crowdfundingplatforms.

Een zakelijke crowdfunding-campagne starten

Elke campagne is verschillend. Daarnaast zijn de werkwijzen van de platformen anders. Wel zijn er succesfactoren te noemen die vrijwel voor alle platformen en campagnes opgaan.

 1. Je bedrijfscijfers
  Deze moeten op orde zijn. Je solvabiliteit en liquiditeit zullen worden onderzocht. Als je geld ophaalt omdat je lopende rekening opdroogt en je binnenkort veel rekeningen moet betalen, is de kans groot dat je plan al voor publicatie wordt afgeschoten. Het succes van elk platform hangt voor een groot deel af van hoe snel campagnes gefinancierd worden en welk percentage terugkomt. Elke lening waarbij tijdens de looptijd een terugbetaling niet lukt, straalt dus direct af op het platform.
 2. De gunfactor
  Die is er al snel, je hoeft echt geen zieke kindjes beter te maken, maar je verhaal moet wel kloppen. Een ondernemer die zelf zijn eigen bedrijf niet goed onder woorden krijgt, en een pitch die geen enthousiasme uitstraalt gaat het niet redden.
 3. Het bedrag moet kloppen
  Op alle punten. Zo moet het ambitieniveau van je eigen onderneming aansluiten. Je moet het bedrag kunnen terugbetalen dus een miljoen lenen terwijl je omzet vijftigduizend euro is, heeft weinig zin. Daarnaast moet het ook aansluiten bij het platform. Sommige sites hebben al boven de miljoen per aanvraag opgehaald maar meestal is dit uitzonderlijk. Crowdfunding is met name succesvol bij bedragen tussen 50.000 en 500.000 euro.
 4. Rente en looptijd in lijn met verwachting
  De geboden rente en looptijd moeten in lijn liggen met de resultaten van de risico-analyse. Een hoge rente maakt een project gevoelsmatig wat risicovoller, waardoor investeerders voorzichtig zullen zijn met het investeren van hogere bedragen. Maar een te lage rente levert minder op en zorgt dat een deel daarop afhaakt.
 5. Extra zekerheden bieden extra vertrouwen
  Vrijwel alle platformen eisen dat je zelf hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de lening. Dit wordt morele waarde, of moreel onderpand genoemd. Als je ook een feitelijk onderpand kunt bieden in de vorm van een lening vanuit een holding, pandrecht op machines of zekerheden op ander vlak dan kan dat investeerders over de streep trekken.

Crowdfunding – Investeerders of donaties?

Mocht je als (beginnende) ondernemer je plan tot uitwerking laten komen via een crowdfunding-website, kijk dan eerst goed naar wat je precies kan verwachten. Kijk om te beginnen naar welke tegenprestatie je wilt bieden. Wil je crowdfunding via donaties, equity (verkopen aandelen), of een geldlening afsluiten? Kijk ook naar welke soortgelijke projecten een platform al heeft gehad. Daar waar de een veel succes heeft in de horeca, is een ander platform misschien meer geschikt voor duurzame projecten.

Kijk daarnaast naar de voorwaarden zelf. Wat zijn de kosten van het platform en betaal je dat alleen als je je doel behaalt of ook als je niet op tijd het benodigde geld bijeen hebt? In sommige gevallen moet je het zelfs betalen als je project niet eens wordt aangenomen! Allemaal zaken die je eerst moet onderzoeken voordat je besluit of je jouw unieke idee met de rest van de wereld via dat platform wilt delen.

Maar heb je eenmaal je research gedaan, de juiste crowdfunding-website gekozen en je idee in de etalage gezet dan staat niets je nog in de weg om duizenden of misschien wel honderdduizenden euro’s binnen te halen!