Investeerders.nl
menu

Equity Crowdfunding in Nederland

Crowdfunding kent verschillende variaties. Zo kan het betekenen dat het publiek kan financieren door te doneren, een geldlening  of via aandelen. Bij equity crowdfunding koopt het publiek aandelen van het bedrijf, of toekomstig recht daarop. Ze worden daarmee mede-eigenaar. Het wordt ook wel durfkapitaal crowdfunding genoemd. In Nederland is equity crowdfunding minder populair dan de lening- of donatievariant, maar het heeft enkele interessante kenmerken.

Equity Crowdfunding in NederlandIn de media is er veel te lezen over crowdfunding als ware het één concept. Toch zijn er onderling grote verschillen. Voor een journalist zijn die niet zo relevant. Het maakt voor het nieuws meestal niet uit wat de afspraken rond een financiering zijn geweest. Als een bedrijf een grote zak geld heeft opgehaald en zijn plannen in de praktijk mag brengen is dat meestal het verhaal. Toch zijn de verschillen tussen de crowdfunding-varianten erg groot.

Andere crowdfunding-oplossingen

In Amerika wordt er veel gewerkt op basis van donaties. In Nederland werken de meeste crowdfunding-platformen op basis van crowdlending. In plaats van één geldlening bij de bank, ga je een groot aantal kleine leningen aan met allerlei onbekenden. Een belangrijke eigenschap van lenen is dat vooraf voor beide partijen alle voorwaarden en eigenschappen rond het terugbetalen bekend zijn. Dit is bij equity crowdfunding niet het geval.

Op zoek naar crowdfunding? Zie dan ook ons platform-overzicht of kijk op pagina’s over investeren in vastgoed, of investeren in p2p-leningen.

Equity crowdfunding

Bij equity crowdfunding krijg je geen lening, maar verkoop je aandelen van je bedrijf. Of, je verkoopt het toekomstig recht op eigendom via een converteerbare lening. Wat dat betekent is afhankelijk van welke afspraken worden gemaakt. Een belangrijk aspect is dat aandelen-kapitaal gezien wordt als eigen vermogen.

Er is bij equity crowdfunding dus op papier geen schuld die moet worden terugbetaald. Wat het rendement is op aandelen is dus afhankelijk van toekomstig bedrijfsresultaat. Dat klinkt voordelig voor de ondernemer, maar vergeet niet dat bij succes de winst verdeeld wordt over alle aandeelhouders.

Equity crowdfunding is met name interessant als er extra eigen vermogen nodig is.

Zonder schuld op de balans heeft het bedrijf een hogere solvabiliteit. Het lijkt sterker opgewassen tegen toekomstige tegenslagen. Zonder schuld op de balans, of verplichte terugbetalingen, heeft het bedrijf meer geld om te investeren in een groeiscenario. Om die reden wordt equity crowdfunding vooral ingezet bij bedrijven waarvan de verwachting is dat ze snel groeien en in de toekomst veel waard worden.

Denk aan jonge hippe startups in de internet- of softwarebranche. Als deze snel stijgen in waarde, kunnen de aandelen later voor meer geld worden verkocht dan waarvoor ze tijdens de crowdfunding-actie zijn gekocht. Naast dividend, is dat een belangrijke winst voor equity-investeerders.

Equity crowdfunding-cijfers in beweging

De totale markt voor crowdfunding in aandelen of converteerbare leningen bedroeg volgens Crowdfundmarkt.nl in 2017 ruim €17 miljoen. Dit was destijds een kleine 10% van de totale crowdfundingmarkt. In 2016 bedroeg de markt voor equity crowdfunding €10 miljoen en in 2015 zo’n 7,5 miljoen. Opvallend is dat de markt enorm in beweging is. Zo is in 2017 het bedrag met  73% gegroeid, maar het aantal campagnes met 42% gedaald. De gemiddelde omvang per campagne was daarmee in fors gestegen, van €210.000 in 2016 naar €565.000 in 2017.

Platformen voor aandelencrowdfunding

Drie platformen die in Nederland equity crowdfunding, via aandelen of converteerbare leningen, aanbieden zijn:

  1. Oneplanetcrowd – een platform dat sterk focust op duurzaam kapitaal.
  2. Symbid – een platform dat puur gericht is op durfkapitaal.
  3. Eureeca – internationaal equityplatform dat ook in Nederland actief is.

Voor- en nadelen van deze financieringsvorm

Equity crowdfunding: geld ophalen met aandelen verkopenZowel voor de ondernemer als voor de investeerder hebben alle crowdfunding-oplossingen hun eigen voor- en nadelen, waardoor het een niet beter is dan het ander. Een voordeel van equity crowdfunding voor de ondernemer is dat er geen schuld staat op de balans. Je eigen vermogen stijgt juist enorm, waardoor equity crowdfunding soms kan fungeren als onderpand voor een banklening. Het kan dus als hefboom werken om nog veel meer geld op te halen.

Zolang je in een fase van investeren zit en elke euro nodig hebt is het geven van aandelen in plaats van geld een makkelijke manier om werkkapitaal vast te houden zonder dat je onderneming op papier waarde verliest. Maar zodra je bedrijf geld gaat verdienen komt de keerzijde. Want die winst is niet meer alleen van jou, tenzij je tegen die tijd je aandelen weer hebt teruggekocht. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

De waarde kan in de tussentijd sterk zijn gestegen. Het is maar de vraag of je ze dan nog wel kunt betalen. Koop je ze niet terug? Dan zal de winst die je bedrijf maakt altijd worden afgeroomd doordat je dividend moet betalen aan de andere aandeelhouders. Als je bedrijf veel geld verdient kan deze crowdfundingvorm veel duurder uitpakken dan wanneer je een simpele lening had afgesloten.

Verschillen qua investeerders

Bij een geldlening is vooraf bekend wat er wordt terugbetaald en tegen welke rente. Bij equity crowdfunding is dat meestal niet het geval. Dat brengt meer onzekerheid met zich mee waardoor particulieren niet zo snel op deze wijze investeren. Grote investeerders, zoals private equity, of venture capital-investeerders, zijn er vaak juist dol op.

Investeerders die zekerheid zoeken kiezen daarom meestal voor het financieren van bedrijven met een lening. Maar mensen die graag een gokje wagen met het risico dat ze hun hele inleg verliezen, kiezen soms juist voor equity crowdfunding. Als de groei van het bedrijf sterker is dan vooraf was ingeschat, is hun rendement aan het einde van de looptijd meestal ook groter.

Waarheid zit in de details

In theorie geeft equity crowdfunding veel onzekerheid, waardoor het verhaal wel erg rooskleurig moet zijn voor een investeerder om in te stappen. Maar natuurlijk kun je vooraf wel zaken afspreken. Bijvoorbeeld over hoe en wanneer aandelen worden teruggekocht, en voor welk bedrag. Daarnaast kun je vooraf een minimumuitkering voor het dividend afspreken. Op die manier ontstaat er een soort tussenvorm tussen crowdlending en equity crowdfunding waarbij sommige risico’s kunnen worden beperkt.

Equity Crowdfunding in Nederland - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp