Solvabiliteit

Met solvabiliteit kun je berekenen welk deel van het totale vermogen van je bedrijf bestaat uit eigen vermogen. Je rekent met solvabiliteit uit welk bedrag je overhoudt als al het vreemd vermogen verdwijnt uit jouw onderneming. Houd je dan nog geld over en hoe kun je jouw solvabiliteit verbeteren?

Solvabiliteit berekenen

Solvabiliteit berekenenMet de solvabiliteit bereken je hoeveel van het kapitaal van de onderneming bestaat uit eigen vermogen. Je berekent het door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen,  maal 100%.

Het is een van de factoren om de financiële gezondheid van je onderneming te beoordelen. Al hangt het sterk van het bedrijf af wat een goede solvabiliteit is.

Startups hebben regelmatig een negatief eigen vermogen en hebben al een goede solvabiliteit als deze op nul uitkomt. Een bedrijf met een positieve solvabiliteit kan bij beëindiging van de activiteiten alle schulden betalen. Van een volwassen en winstgevende organisatie mag je wel een hogere solvabiliteit verwachten.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Een positief eigen vermogen

Bij het eigen vermogen mag je de complete activa van het balanstotaal in de berekening meenemen. De solvabiliteit-berekening kan je, door een beetje creatief te boekhouden, zeker beïnvloeden door zelf een hoge waarde toe te kennen aan zaken als de merkwaarde, goodwill, of waarde van andere eigendommen.

Of de solvabiliteit belangrijk is, hangt af van het moment. Voor een financiering is het een goede indicatie van eventuele buffers, maar los daarvan is het vaak slechts een percentage van een momentopname. Bedrijven kijken eerder naar het absolute getal aan eigen vermogen, want een lagere solvabiliteit hoeft lang niet altijd een zwakkere stabiliteit te betekenen.

De solvabiliteit geeft inzicht in welk deel van het totaal vermogen van een bedrijf bestaat uit vreemd vermogen.

Een groot beursgenoteerd concern heeft gemiddeld een lagere solvabiliteit dan een zzp’er maar omdat het totale vermogen enorm is, is ook het bedrag aan eigen vermogen meestal vele malen hoger. Ook is de kans op succes groter en de continuïteit beter gewaarborgd. Naast het eigen vermogen kijken bedrijven meestal naar de liquiditeit, waarmee je berekent of een onderneming op korte termijn de schulden kan betalen.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Gesprek over financiering

Solvabiliteit bij het mkb

Kleine bedrijven lenen minder snel bij de bank en hebben daardoor sneller een positief eigen vermogen. Maar ook kleinere bedrijven schommelen soms sterk in solvabiliteit. Soms zonder dat je het beseft. Zo ontstaat er elk kwartaal al snel een belastingschuld door de omzetaangifte.

In de retail levert leverancierskrediet soms tijdelijk een grote post aan vreemd vermogen op de balans. In piekmomenten maken deze kredieten het bedrijf op papier minder kredietwaardig, waardoor het minder makkelijk ander vreemd vermogen kan vinden.

Solvabiliteit is met name belangrijk voor het uitrekenen van kredietrisico’s. Ondernemingen die sterk groeien lenen vaak extra geld waardoor tijdelijk de solvabiliteit afneemt. Groei kan de waarde van een onderneming laten toenemen, maar tot die tijd is de kans groter dat het (tijdelijk) de schulden niet kan betalen.

Met een hoger gewaardeerde onderneming wordt het netto-resultaat, na verkoop van alle activa, hoger. Maar hoe vaak verkoop je alle activa? Meestal gebeurt dit pas bij de ontmanteling, en dus een bedrijfsovername of faillissement.

Solvabiliteit berekent het risico van schuldeisers

financiële gezondheid analyserenIn het bedrijfsleven berekenen financierders soms de solvabiliteit. Zij zien het als een percentage van onderpand. Als de ondernemer zelf 80% van zijn schulden kan opvangen is het risico voor een investeerder relatief laag.

Vandaar dat banken en investeerders de solvabiliteit soms willen weten. Vaak hebben ze daarbij eigen regels, bijvoorbeeld bij achtergestelde leningen.

Een achtergestelde lening is net als andere leningen maar heeft op de solvabiliteit soms wel een andere invloed. Het is geld dat een ondernemer moet terugbetalen, en dus geen vermogen van de ondernemer zelf. Maar komt wel pas aan de beurt nadat andere leningen zijn terugbetaald. Daardoor telt een achtergestelde lening regelmatig als eigen vermogen.