Overname financieren

Een overname financieren gebeurt met steeds meer vormen van financiering. Een overnamesom kan uit veel geld bestaan, waardoor er vaak combinaties zijn en dat elke bedrijfsovername-financiering maatwerk is. In dit overzicht populaire oplossingen naast een financiering via de bank.

Inhoud:

Bedrijfsovername financieren

Overname financierenEen overname financieren is vaak een intensieve klus. In 2017 becijferde Brookz dat meer dan de helft van alle bedrijven op hun platform minimaal 2,5 miljoen waard was. Dit overnamebedrag moet een koper wel kunnen financieren.

Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden voor het financieren van bedrijfsovernames. De rol van de bank neem af als het gaat om mkb-krediet, maar bij een bedrijfsovername-financiering is de bank meestal nog wel betrokken.

Daarvoor is een sterk plan nodig met een goede risico-analyse van zowel de onderneming als de nieuwe ondernemer. Zelfs als uit deze toetsing blijkt dat het risico zeer klein is, zijn banken steeds minder bereid deze risico’s te dragen. Je moet vaak op zoek naar extra geld om de overname te financieren.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

zakelijke lening afsluiten

Stapelfinancieren in combinatie met de bank

De bank financiert bij een overname alleen het deel wat het zelf risicoloos acht. Nu kun je het bedrijf als onderpand inzetten maar meestal dekt dit niet de volledige lening. Dat betekent dat de bank maar een bepaald percentage van het overnamebedrag wil financieren.

Is het onderpand van het bedrijf bijvoorbeeld een miljoen waard en mag de bank deze verkopen indien je de lening niet terugbetaalt, dan kun je tot 40-75% hiervan lenen bij de bank. Het percentage is afhankelijk van hoe risicovol de bank het bedrijf vindt, maar ook van een inschatting van jou als persoon.

De bank financiert een groot deel, maar daarnaast moet je zelf financieringsmogelijkheden combineren. Het opbouwen van een grote som geld via verschillende financierders noemt men stapelfinancieren. Andere financiers sluiten bij problemen achter de bank aan. Omdat er grotere onzekerheid is of het onderpand daarvoor wel de schulden dekt is hier vaak risicodragend kapitaal nodig.

Financiering via de voormalige eigenaar

Als je een bedrijf overneemt voor een groot bedrag en dit niet met eigen geld kunt financieren dan kun je de overname soms financieren via een lening bij de verkoper. Natuurlijk wil de huidige eigenaar geld ontvangen, maar die wil ook dat de deal doorgaat en dat jij de eerste jaren je schulden kunt betalen.

Een lening bij de vorige eigenaar heeft voordelen. Zeker als het kan via een achtergestelde lening, omdat veel financiers dat zien als eigen vermogen. Een achtergestelde lening is risicovol voor de verkoper maar die wil ook dat de koop lukt en heeft vaak ook het meeste inzicht of jouw toekomstige inkomen in orde is.

Andere financiers zien een lening van de verkoper soms als eigen vermogen.

Een verkoper heeft vaak meerdere redenen om een financiering te accepteren: oud-eigenaren zijn meestal betrokken bij het bedrijf dat ze verkopen. Ze gunnen medewerkers het beste en hopen dat het bedrijf nog lang blijft bestaan. Dat lukt beter als je de overname onder goede voorwaarden kan financieren.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

geleidelijke overname bedrijf

Geleidelijk de overname financieren

Een alternatief is om niet direct het hele bedrijf over te nemen maar met de oud-eigenaar af te spreken in delen de aandelen te (ver)kopen. Daarbij kun je wel vooraf afspreken wanneer je welke stappen neemt en tegen welke bedragen. De verkoper kun je in die periode stemrecht of een deel van de winst bieden.

De bestaande eigenaar behoudt dan een deel van de aandelen, of blijft bijvoorbeeld (langer) eigenaar van bepaalde activa. Indien er bijvoorbeeld een bedrijfspand, machines, auto’s of andere waardevolle zaken in de onderneming zitten die jij niet direct kunt financieren dan kun je deze tijdelijk huren van de verkoper.

Earn-out-regeling

Als de bedrijfsovername niet op één dag maar geleidelijk plaatsvindt kun je ook kijken naar een earn-out-regeling. Hierbij kun je afspreken dat de verkoopprijs afhankelijk is van de behaalde resultaten, maar ook voorwaarden bepalen, zoals het aanblijven van bepaalde personen, klanten of contracten.

Ook bij overnames van familiebedrijven is het stapsgewijs overnemen gangbaar. Zelfs de bedragen of termijnen zijn dan vooraf niet bepaald. Bijvoorbeeld wanneer een kind toetreedt tot de directie en deze zich (deels) inkoopt vanuit het salaris of de winstuitkering, totdat op die manier na enkele jaren er voldoende is ingelegd voor het financieren van de aandelen van de onderneming.

Bij familiebedrijven is een geleidelijke overname via een deel van het salaris of de winstuitkering populair.

geleidelijke overname via salaris of een winstuitkering

Financiering van bekenden

Indien de oud-eigenaar maar beperkt bereid is om de overnamesom uit te stellen moet je dit zelf financieren. Gangbare kredieten zijn hierbij meestal niet mogelijk, omdat de bank door haar pandrecht de financiering voor derden vrij risicovol maakt. Veel kopers schakelen dan hun persoonlijke netwerk in.

Een rijke oom, tante, vriend of oud-collega kan soms durfkapitaal financieren. Meestal gaat het niet om extreem hoge bedragen maar kan dit kapitaal het financieringstekort, dat de bank niet meer bereid is te dragen, dichten. Net als bij de oud-eigenaar is het rendement van de lening meestal ondergeschikt aan het succes van de onderneming, en kun je hier soms gunstige voorwaarden bespreken.

(Equity) crowdfunding

equity crowdfundingKen je zelf geen rijke kennis en wil je een onbekend persoon zover zien te krijgen dat die je een zak geld leent? Dan kun je crowdfunding overwegen.

De meeste crowdfunding-platformen werken met een strenge kredietcheck. Het concept is daarom meer gericht op groeiende bedrijven, dan voor het dichten van een financieringstekort die de bank laat liggen bij een bedrijfsovername.

Toch zijn er ook platforms die wel wat verder gaan. Zo kan equity crowdfunding het eigen vermogen verbeteren. Dat maakt dat de risico’s voor de bank kleiner lijken en kan betekenen dat die sneller bereid is om tot een hogere financiering over te gaan.

Professionele investeerders

Soms is een bedrijfsovername te groot om zelf te financieren. Dan kunnen professionele investeerders een oplossing bieden. Investeerders zijn net mensen. Hoe die werken en welke voorwaarden ze opstellen, is per investeerder verschillend. Soms bieden die een geldlening om de overname te financieren, maar het kan ook zijn dat ze interesse hebben in een deel van de aandelen.

In het laatste geval, wordt het net als bij equity crowdfunding gezien als eigen vermogen. Dat betekent wederom dat de bank sneller bereid is om jouw deel volledig te financieren. Vaak willen de investeerders wel een deel van de winst en zeggenschap over bepaalde bedrijfskeuzes.