Achtergestelde lening

De achtergestelde lening is een van de meest flexibele leenvormen die beschikbaar is. Het heeft soms een negatieve lading maar je komt ze veel tegen. Van crowdfunding- tot leverancierskrediet. Achtergestelde leningen zijn populairder dan ooit. Maar wat is een achtergestelde lening eigenlijk?

Wat is een achtergestelde lening?

Achtergestelde leningHet belangrijkste verschil tussen een achtergestelde lening en andere leningen is dat de schuldeisers bij problemen achter andere crediteuren moeten aansluiten. Bij problemen kan de geldverstrekker hierdoor bijna als laatste aanspraak maken op het geïnvesteerde geld en is de kans groot dat het geld niet terugkomt. Alleen aandeelhouders staan nog later in de rij.

Achtergestelde leningen bieden flexibiliteit

Investeerders zijn vaak achtergesteld. Achtergestelde leningen zijn gangbaar en flexibel. Een zakelijke lening van een online leenplatform of bank is vaak goedkoper, maar heeft veel meer voorwaarden.

Zo eist die vaak zekerheden in de vorm van onderpand. Kan je onderneming een bancaire lening niet terugbetalen? Dan is de bank meestal gemachtigd het geleende bedrag te incasseren van een lopende rekening. Als dat niet lukt kan de bank onderpand als machines verkopen om zo het geld terug te krijgen. Leveranciers doen dat ook. Ze leveren op krediet maar blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot je hebt betaald. Is dat onderpand niet aanwezig? Dan biedt een achtergestelde lening soms een oplossing.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

achtergestelde leningen

Hogere rente compenseert risico

Omdat de rente op een achtergestelde lening meestal hoger is zijn er veel investeerders juist in deze leningen geïnteresseerd. Als het niet misgaat dan levert een achtergestelde lening juist meer rendement op. Ook voor jonge bedrijven die nog niet in aanmerking komen voor een zakelijke lening, en daarom vaak durfkapitaal lenen van familie of vrienden, is de achtergestelde lening een populaire oplossing.

Banken bieden meestal geen lening zonder onderpand. Doordat een achtergestelde lening soms op de balans meetelt als eigen vermogen is het wel vaak onderdeel van een stapelfinanciering. Financiers die veel werken met maatwerk kijken er daarom wel regelmatig naar. Daarnaast is een achtergestelde lening nog een oplossing wanneer er al andere leningen actief zijn, en een bancaire financiering of lening met hypotheekrecht niet meer mogelijk zijn.

Een achtergestelde lening is regelmatig onderdeel van een stapelfinanciering.

Het risico van de lening vertaalt zich vaak direct naar de rente en terugbetaaltijd. Zo is de rentepercentage meestal een vast percentage, maar komt het ook voor dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de ondernemingswinst. Een rentepercentage van zeven tot negen procent is gebruikelijk, maar ook rentes van vijftien tot twintig procent voor achtergestelde leningen komen regelmatig voor.

alternatieve financiers met een achtergestelde lening

Lening biedt andere schuldeisers meer zekerheid

Tegenover een achtergestelde lening staat een hoger rentepercentage. De leenvorm is dus duurder voor de ondernemer. Die zal er dus niet voor kiezen als een zakelijke hypotheek of banklening ook mogelijk isn. Achtergestelde leningen zijn vooral interessant voor de financiering van zaken waarbij geen onderpand aanwezig is. Denk aan extra werkkapitaal of uitbreidingsplannen. Zeker bij hogere bedragen is de financieringsaanvraag meestal complex en is de achtergestelde lening de oplossing die de boel sluitend maakt.

Is er bijvoorbeeld onderpand maar dekt dit niet de hele lening, dan is een combinatie een veelvoorkomende oplossing. Binnen een gestapelde financiering combineren financiers de achtergestelde lening meestal met een bancaire financiering. Als je een investeerder hebt gevonden die toekomst ziet in jouw plannen, dan is de bank ook sneller bereid om een (gedeelte) van de financiering te verstrekken. De reden hierachter is eigenlijk heel logisch: stel dat de onderneming failliet gaat, dan vangt de achtergestelde schuldeiser de eerste klappen op.

Voorbeeld van een leencombinatie

MachinesStel dat je een miljoen euro wilt lenen omdat je een pand of machines wilt kopen. Als het misgaat kan de financier het pand of de machines weer verkopen maar vaak leveren die minder op dan de nieuwwaarde. Verkopen, vervoeren en overdragen kost geld. Voor de bank is de hele lening dan een te groot risico. Als je eerst een achtergestelde lening voor 200.000 euro afsluit bij andere investeerders en bij de bank de overige 800.000 euro leent is de kans al veel groter dat die wel meefinanciert. Gaat het mis met je bedrijf? Dan heeft die het recht om het pand of de machines te verkopen en een vrij grote kans om er schadevrij uit te stappen.

De invloed op het eigen vermogen

Ondanks dat een achtergestelde lening gewoon een externe lening is bij een onafhankelijke financierder, kan het wel fungeren als eigen vermogen. Omdat de schuldeiser pas na andere schuldeisers aan de beurt is, ziet een bank het vaak als eigen geld. Ook als je geld ophaalt bij andere investeerders, bijvoorbeeld via een crowdfunding-platform, helpt het als mensen die op die wijze in je investeren weten dat ze bij problemen niet als laatste in de rij staan.

Dat klinkt gek. Je zou denken: hoe meer leningen hoe negatiever voor het bedrijf. Maar als daar tegenover allerlei waardevolle zaken staan op de activazijde van de balans, en de achtergestelde schuldeisers, die dat hebben betaald, komen bij problemen pas later aan de beurt, bieden dan een soort extra verzekering.

Bij het financieren van een overname mag je een achtergestelde lening bij de oud-eigenaar bij financiële berekeningen ook meestal bij  het eigen vermogen van de onderneming optellen.

Risico’s voor de investeerder

Niet alleen bij snelgroeiende ondernemingen, uitbreidingsplannen of overnames wordt er regelmatig een beroep gedaan op een achtergestelde lening. Ook wanneer een onderneming het moeilijk heeft kan deze financieringsvorm een (laatste) redmiddel zijn. De lening helpt dan om de zware tijden te overbruggen en wellicht zelfs een dreigend faillissement voor te zijn. Op dat moment kan een investeerder een hoog rentepercentage eisen en daarmee dus veel geld verdienen in korte tijd. Maar dan moet het bedrijf die zware tijd wel overleven.

Stel dat het bedrijf het toch niet redt, dan wordt na het uitspreken van het faillissement een curator aangewezen. De kans dat een geldverstrekker van een achtergestelde lening dan nog aan bod komt, is vrij klein. Bij een faillissement komen namelijk eerst de gewone schuldeisers zoals de belastingdienst, de bank, overige crediteuren en leveranciers.