Max Crowdfund

Soorten leningen

Om te ondernemen, heb je geld nodig voor je bedrijf. Het liefst van klanten of uit de eigen spaarpot, maar als dat tijdelijk onvoldoende is, moet je gaan lenen. Gelukkig zijn er veel soorten leningen voor bedrijven.

Lineaire en annuïtaire lening

Soorten leningenDe lineaire is de meest bekende lening, maar zakelijk gezien is de annuïtaire lening de meest populaire leenvorm. Deze heeft net als de bekende lineaire variant een vast maandbedrag – een annuïteit. Maar, bij de annuïtaire lening bestaat deze aanvankelijk vooral uit rente, en aan het einde van de looptijd vooral uit aflossing. Omdat je eerst alleen rente en daarna pas aflossing betaalt, houd je in de eerste instantie meer geld over als werkkapitaal.

Het bruto maandbedrag neemt bij een lineaire lening stelselmatig af. Bij een annuïtaire lening blijft deze echter altijd gelijk, zowel voor de lener als de financier. Je kunt de cashflow daardoor nauwkeurig plannen. Op de lange termijn is deze lening wel iets duurder. Maar als je eerst geld nodig hebt om een investering te doen die zichzelf terugverdient, hoeft dat geen probleem te zijn.

Achtergestelde lening

Ondanks dat de naam misschien anders doet vermoeden is de achtergestelde lening een van de meest gebruikte en meest flexibele soorten leningen. Deze is vooral populair, omdat deze ander vreemd vermogen niet in de weg zit. Dat komt onder meer omdat de schuldeiser bij problemen bijna als laatste aanspraak kan maken op het geïnvesteerde geld. Bij een faillissement moet de geldschieter dus achter andere crediteuren aansluiten. Alleen aandeelhouders staan nog later in de rij.

Dat betekent ook dat het risico voor de geldschieter hoog is. De kans dat hij of zij het geld terugkrijgt wanneer er iets misgaat, is klein. Om dit te compenseren, hebben achtergestelde leningen een hoog rentepercentage. Als er niets misgaat, wat in het merendeel van de gevallen zo is, kan een achtergestelde lening dus juist meer rendement opleveren. Daarom is men wel degelijk bereid op deze manier geld te verstrekken. Ook moet de lener aan strenge voorwaarden voldoen om hier gebruik van te maken.

Onderhandse lening

Bij de onderhandse lening leen je geld zonder tussenkomst van de bank. Bijvoorbeeld door geld te lenen van familie, vrienden of kennissen. De onderhandse lening is gebaseerd op een wederzijds vertrouwen; het is namelijk alleen mogelijk in de vorm van een zojuist besproken achtergestelde lening. Daarnaast kun je onderhands geld lenen door middel van crowdfunding. Dit komt in Nederland dan ook regelmatig voor.

Wat deze leenvorm aantrekkelijk maakt, is dat je de voorwaarden voor een groot deel zelf mag bepalen. Daarom zullen deze vaak soepeler zijn dan bij een financiële instelling. Zo zal de terugbetaaltijd geregeld langer zijn tegen een lagere rente. Ook is er geen BKR-controle nodig bij een onderhandse lening. Daar staat tegenover dat je de kans loopt op persoonlijke conflicten met je geldverstrekker. Maak hier dus duidelijke afspraken over.

Converteerbare lening

De belangrijkste eigenschap van een converteerbare lening is dat er de eerste jaren geen aflossing plaatsvindt of aandelen worden uitgegeven. Het idee hierachter is dat het bedrijf eerst voldoende cashflow moet genereren. Uiteindelijk, na een aflossingsvrije periode van bijvoorbeeld drie jaar, wordt het omgezet naar een reguliere lening of aandelen.

Bedrijven, met name startups, kunnen zo snel geld verzamelen zonder dat dit invloed heeft op het werkkapitaal of de bedrijfsvoering. Maar ook voor investeerders kan deze lucratiever zijn dan andere soorten leningen, omdat de lening ook kan worden omgezet in aandelen. Het is een risicovolle leenvorm en het rendement is vaak negatief. Maar als het lukt, en je vroeg bent ingestapt, kun je met deze leensoort voor relatief weinig geld interessante aandelen bemachtigen.

Mezzanine lening

Een mezzanine lening is een hybride leenvorm tussen vreemd en eigen vermogen in. De mezzanine lening is daarbij een achtergestelde lening. Mocht je onderneming failliet gaan, dan hoef je dit bonnetje als laatste te betalen. Bovendien los je niet tussentijds af, dit gebeurt pas op termijn. Wel moet je het rentebedrag betalen.

Het rentepercentage is hoog: tussen de 10 en 12 procent. Maar in ruil daarvoor zijn mezzanine-verstrekkers bereid meer risico te nemen. Als lener hoef je bijvoorbeeld aan zeer weinig voorwaarden te voldoen. Van de soorten leningen is de mezzanine lening niet heel populair. Wel is deze leenvorm soms aantrekkelijk voor startups of bedrijven waar het een periode minder goed gaat. Weliswaar moet je op termijn een forse schuldsom betalen, maar in de tussentijd kun je de balans versterken zonder onderpand of aandelen uit te geven.