Mezzanine lening

De mezzanine lening, een soort achtergestelde lening, komt in Nederland steeds vaker voor. Het is een financiering waarbij weinig onderpand nodig is. Veel bedrijven gebruiken dit type lening voor het financieren van een sterke groei. Wat betekent mezzanine en wanneer kies je ervoor?

Risicovolle achtergestelde lening

Mezzanine leningIn de bouw betekent het woord ‘mezzanine’ tussenverdieping. Je kunt een mezzanine lening dan ook zien als een hybride financiering – tussen vreemd en eigen vermogen in.

Het gaat dan meestal om aflossingsvrije leningen die achtergesteld zijn aan andere financieringen. Er zijn dus weinig tot geen zekerheden en bij banken ben je aan strenge voorwaarden verbonden. Investeerders durven het soms wel aan, in ruil voor een hogere rente.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Achtergestelde lening met hoge rente

Deze zakelijke lening is anders dan een gewone banklening.  Een belangrijk kenmerk is dat een mezzanine financiering een achtergestelde lening is. Als je onderneming failliet gaat, dan staat deze lening achteraan in de rij. Meestal los je tijdens de looptijd, vaak zo’n vijf jaar, niet tussentijds af. Dit gebeurt pas op termijn.

Wel moet je rente rente betalen. Voor achtergestelde leningen betaal je meestal een hogere rente. Percentages beginnen al bij zo’n 10 tot 12 procent. Hierdoor zijn verstrekkers soms bereid meer risico te nemen. Risicovolle startups die de bank snel afwijst, zijn soms wel welkom bij mezzanine-investeerders.

Gesprek met investeerders over financiering

Mezzanine kent weinig voorwaarden

Omdat mezzanine-verstrekkers bereid zijn meer risico te lopen, hoef je als bedrijf aan minder voorwaarden te voldoen. Draai je een jaar minder verkoop dan gepland? Een mezzanine-investeerder heeft meestal  geen zeggenschap of onderpand. Je houdt zelf de volledige controle over je bedrijf.

Kan je de rente of achtergestelde aflossing niet betalen? In het uiterste geval kan de geldverstrekker ervoor kiezen de lening om te zetten in een aandeel.

Een mezzanine-investeerder heeft meestal  geen zeggenschap of onderpand.

Financiële buffer bij overname en faillissement

De financieringsvorm is bij uitstek geschikt voor ondernemers die tijdelijk veel geld nodig hebben. Dat geldt niet alleen bij de start van je bedrijf, maar ook als het een periode minder goed gaat. Door de achtergestelde lening vormt mezzanine een financiële buffer. Op termijn moet je een forse schuldsom betalen, maar in de tussentijd kun je de kasstroom gebruiken voor investeringen.

Bij dreigend faillissement kan deze financieringsvorm helpen om een overname te financieren. Ook ondernemingen die na faillissement hun bedrijf willen terugkopen, kunnen zich beroepen op mezzanine. De achtergestelde lening kun je op een later moment aflossen, als het weer beter gaat met je bedrijf. Als je aandelen verkoopt aan externe geldschieters, kom je daar minder gemakkelijk van af.

Met mezzanine versterk je de balans zonder aandelenbelang of zeggenschap uit handen te geven.