Stapelfinanciering

Van oudsher gaan ondernemers voor de financiering van hun plannen naar de bank of een investeerder, maar in de loop der jaren zijn er talloze manieren bijgekomen waarop bedrijfsfinanciering kan plaatsvinden. Veel ondernemers kiezen er tegenwoordig voor, al dan niet uit noodzaak, om verschillende financieringsbronnen te combineren. Het op elkaar stapelen van deze verschillende vormen wordt ook wel stapelfinanciering genoemd.

Banken financieren nog steeds, maar zijn hierin wel terughoudender geworden. Zij zijn niet alleen veel kritischer geworden, ook zijn ze zelden bereid om het volledige financieringsrisico te lopen. Door verschillende financieringsvormen te stapelen, kan het gat vaak toch worden ingevuld. Bij veel combinaties neemt de bank een deel van de financiering voor haar rekening, maar dit is niet noodzakelijk. De markt biedt volop alternatieven, waaronder crowdfunding, private investeerders en online financieringsmaatschappijen. In sommige gevallen kun je daarnaast zelfs een beroep doen op subsidies vanuit de overheid.

Voorbeelden van stapelfinanciering

Voorbeelden van stapelfinancieringBij stapelfinanciering zijn er tal van combinaties mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een banklening in combinatie met een overheidssubsidie om een start-up op weg te helpen. Of crowdfunding aangevuld met leverancierskrediet om de groei van je onderneming te financieren. Maar ook informal investors, kredietunies, leningen van familie en vrienden of de inbreng van een participatiemaatschappij kunnen deel uitmaken van stapelfinanciering.

Bij stapelfinanciering gaat het erom dat je de juiste mix kiest voor jouw onderneming. Om succesvol te kunnen stapelen moet je ook in dit geval met een stevig plan komen, dat is onderbouwd met goed cijfermateriaal. Want ook al verspreid je de financieringsaanvraag onder meerdere partijen, al deze financiers hebben met elkaar gemeen dat ze hun vermogen ter beschikking stellen met als doel er geld mee te verdienen. Stapelfinanciering is dus geen makkelijkere manier om geld te vergaren, het is hoogstens iets eenvoudiger om een hoger bedrag op te halen.

Stapelfinanciering in de praktijk

Welke vormen het meest geschikt zijn voor jouw onderneming is onder meer afhankelijk van de fase waarin het bedrijf zich bevindt, de hoogte van de financiering en de voorwaarden van de kredietverstrekkers. Wanneer je op zoek bent naar financiering van je voorraden kan een combinatie met leverancierskrediet interessant zijn. In dit geval geeft de leverancier je het recht om de geleverde goederen op een later moment te betalen dan je ze ontvangt.

Ook crowdfunding, waarbij een menigte jouw idee financieel steunt, maakt steeds vaker deel uit van stapelfinanciering. Verder wordt er regelmatig een beroep gedaan op familie en vrienden, die in de vorm van een onderhandse lening een financiële bijdrage leveren. Een kenmerk van deze financieringsvorm is dat de voorwaarden van deze lening in onderling overleg worden bepaald.

Stapelfinanciering bij grotere investeringen

Business angelHeb je een kansrijk idee, maar gaan hier wel financiële risico’s mee gepaard, dan is de kans groot dat je (deels) bent aangewezen op een business angel of een informal investor. Vaak zijn dit (oud)ondernemers of mensen die in het verleden topfuncties hebben bekleed en zo veel vertrouwen hebben in een bepaald project of bedrijf dat ze hun privékapitaal hierin durven te investeren. Business angels en informal investors investeren vaak op persoonlijke titel. Ook is het gebruikelijk dat ze een bepaalde rol binnen het bedrijf willen spelen.

Een andere optie is (deel)financiering via een participatiemaatschappij. Dit gebeurt in de praktijk voornamelijk wanneer je wil groeien of een overname wilt doen en daar een aanzienlijk bedrag voor nodig hebt. De participatiemaatschappij stelt dan middelen tot jouw beschikking, waardoor jij op relatief korte termijn jouw plannen kunt realiseren. De financiële ondersteuning wordt vervolgens na een vooraf afgesproken periode weer afgebouwd. Ook kan het interessant zijn om een kredietunie bij jouw plannen te betrekken. Dit is een coöperatie van MKB-ondernemers die het geld dat zij over hebben beschikbaar stellen aan ondernemers die dit vermogen goed kunnen gebruiken. De ondernemers die het geld verstrekken vervullen dan de rol van coach.

De voor- en nadelen van stapelfinanciering

Een groot voordeel van stapelfinanciering is dat je niet afhankelijk bent van één partij. Ook zijn banken sneller bereid om (een deel van de) financiering te verstrekken wanneer er bijvoorbeeld een professionele investeerder of een grote crowd vertrouwen heeft in jouw plannen. En zoals eerder vermeld kan er door het stapelen van de financieringsbronnen vaak een iets hoger bedrag worden opgehaald dan wanneer je het bij één kapitaalverstrekker zou houden.

Een eventueel nadeel van stapelen is dat er van jou wordt verwacht dat je kennis hebt van elke gebruikte financieringsbron. En hierbij geldt dat elk type financiering niet alleen haar eigen kenmerken heeft, zoals de doorlooptijd, aflossings- en betalingstermijn, zeggenschapseisen en opbrengst voor de geldverstrekker. Ook kan het een behoorlijke uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat je het geld van de verschillende financiers op het juiste moment tot je beschikking hebt, zodat je daadwerkelijk je plannen kunt verwezenlijken.