Stapelfinanciering

Je kunt op veel manieren een financiering ophalen. Elk daarvan heeft zijn eigen voordelen. Bij een stapelfinanciering worden verschillende financieringsvormen gecombineerd. Een deel financier je goedkoop dankzij onderpand, daar bovenop financier je tegen een hogere rente en meestal meer flexibele voorwaarden.

Wat is een stapelfinanciering?

In plaats van één zakelijke lening combineren veel ondernemers, al dan niet uit noodzaak, verschillende financieringen. Het stapelen van verschillende vormen wordt ook wel stapelfinanciering genoemd. Banken financieren het mkb nog steeds, maar ze zijn streng en willen weinig financieringsrisico lopen. Door financieringsvormen te stapelen, kun je toch een volledige financiering ophalen. Bij veel combinaties bestaat het grootste deel uit een bancaire financiering maar daarbuiten zijn ook voldoende mogelijkheden. Met crowdfunding, factoring of private investeerders is er veel mogelijk.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

verschillende leningen in een stapelfinanciering combineren

Voorbeelden van stapelfinancieringen

Bij stapelfinanciering zijn er tal van combinaties mogelijk. Vaak begint het met een bancaire lening, wat je kunt aanvullen met een crowdfunding-campagne of leverancierskrediet. Andere populaire vormen om de groei van je onderneming te financieren zijn factoringbusiness angels, kredietunies, of een achtergestelde lening van familie en vrienden. Soms is een combinatie met een overheidssubsidie of een participatiemaatschappij mogelijk.

Factoring, crowdfunding of achtergestelde leningen maken vaak deel uit van een financieringsmix.

Bij een stapelfinanciering gaat het erom dat je de juiste mix kiest voor jouw onderneming. Om succesvol verschillende financieringsvormen te stapelen moet je met een stevig plan komen, dat is onderbouwd met goed cijfermateriaal. Want ook al verspreid je de financieringsaanvraag onder meerdere partijen, het stapelen van financiers is vaak complex en de opstartkosten zijn vaak hoog. Het combineren van meerdere financieringsvormen maakt het dus niet makkelijker om geld te lenen, het is hoogstens iets eenvoudiger om een hoger bedrag op te halen.

verschillende financieringsvormen combineren

Stapelfinanciering in de praktijk

Welke vormen voor jouw onderneming de ideale financieringsmix vormen hangt onder meer af van de fase waarin het bedrijf zich bevindt, de hoogte van de financiering en de voorwaarden van de kredietverstrekkers. Wanneer je op zoek bent naar financiering van je voorraden kan een combinatie met leverancierskrediet interessant zijn. Hierbij betaal je de leverancier later voor geleverde goederen.

Onder bedrijven die veel b2b werken is factoring populair. Ook crowdfunding, waarbij een menigte jouw idee financieel steunt, maakt steeds vaker deel uit van stapelfinanciering. Jonge ondernemingen die een financiering nodig hebben doen regelmatig een beroep op familie en vrienden, die met een onderhandse lening een financiële bijdrage kunnen leveren. Een kenmerk van deze financieringsvorm is dat je de voorwaarden van deze lening onderling kunt bepalen.

Stapelfinanciering bij grotere investeringen

Business angelHeb je een kansrijk idee zijn er wel wat financiële risico’s en is het bedrag te groot voor financiers uit je eigen netwerk, dan kun je soms een financiering ophalen bij een business angel of een informal investor. Vaak zijn dit (oud)ondernemers of mensen die in het verleden topfuncties hebben bekleed. Business angels en informal investors investeren vaak op persoonlijke titel en soms met eigen voorwaarden.

Ook kan een kredietunie een interessante rol spelen bij een (deel)financiering. Dit is een coöperatie van mkb-ondernemers die het geld dat zij over hebben beschikbaar stellen aan ondernemers die dit vermogen goed kunnen gebruiken. De ondernemers die het geld verstrekken vervullen dan de rol van coach.

De voor- en nadelen van stapelen

Een groot voordeel van stapelfinanciering is dat je niet afhankelijk bent van één partij. Ook zijn banken sneller bereid om (een deel van de) financiering te verstrekken wanneer er bijvoorbeeld een professionele investeerder of een grote crowd vertrouwen heeft in jouw plannen. En zoals eerder vermeld kun je door het combineren van financieringsbronnen vaak een hoger bedrag ophalen  dan wanneer je het bij één bancaire financiering houdt.

Een eventueel nadeel van stapelen is dat er van jou wordt verwacht dat je kennis hebt van elke gebruikte financieringsbron. En hierbij geldt dat elk type financiering niet alleen haar eigen kenmerken heeft, zoals de doorlooptijd, aflossings- en betalingstermijn, zeggenschapseisen en opbrengst voor de geldverstrekker. Ook kan het een behoorlijke uitdaging zijn om het geld van de verschillende financiers op het juiste moment te ontvangen, zodat je daadwerkelijk je plannen kunt realiseren.