Subsidies voor ondernemers

Het klinkt zo mooi. Te mooi om waar te zijn. En dat is het dan ook in de meeste gevallen. Bij subsidies zou je denken aan ondersteuning voor de zwakkeren in de samenleving die het commercieel nooit aan een investeerder kunnen verkopen. Toch worden de meeste subsidies aangevraagd door grote bedrijven.

Subsidies voor ondernemersVoor kleine ondernemers zijn er vrijwel geen subsidies, anders dan wat fiscale voordelen, te behalen. De starters die niet goed weten te scoren bij investeerders en hoopten met een subsidie te kunnen starten zullen meestal met lege handen thuis komen.

Overheidsgarantie

De overheid wil het ondernemerschap stimuleren. Voor ondernemers die maar lastig zonder onderpand bij banken een lening kunnen lospeuteren biedt de overheid Qredits starterskrediet. Laat je niet misleiden door de naam; er zijn mogelijkheden tot 250.000 euro. Maar ondanks dat de overheid je steunt, is dit geen subsidie. Het is eigenlijk gewoon een banklening.

Deze wordt door de overheid makkelijker gemaakt omdat deze bij specifieke gevallen garant wil staan voor de lening waardoor banken sneller overgaan tot het uitlenen van geld, maar de rentes zijn niet bijzonder laag. Andere ondernemingen die de overheid ondersteunt zijn de initiatieven die vaak grensverleggend zijn. Zoals internationaal ondernemen of ondernemen in een richting die de Europese Unie stimuleert. Momenteel zijn bijvoorbeeld duurzaamheid en energiebesparing hot en bestaan er zijn er hiervoor specifieke subsidies voor ondernemers.

Zie voor meer info over wat de overheid kan betekenen het Agentschap NL.

Technostarters

Dé startende ondernemers die op subsidies kunnen rekenen zijn de technostarters. Het woord is mogelijk misleidend want zo technologisch hoef je als ondernemer niet te zijn. Als het maar vernieuwend is. Van die typische ‘had ik het maar bedacht’ bedrijven kunnen prima voldoen als technostarter. De sleutel ligt in de vernieuwing. Als je een nieuwe markt of doelgroep aanboort met een bestaande techniek kun je al in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een WBSO-subsidie. Al is dit eerder een fiscale subsidie dan dat je werkelijk kapitaal ontvangt.

Regelingen waarbij de overheid werkelijk in je onderneming investeert zijn er ook, al zijn die soms lastiger te verkrijgen. Deze subsidies zijn een specialisme op zich. Ondernemers kunnen zich daarvoor het beste bij een incubator aansluiten. Zie voor meer informatie het van oorsprong voor technostarters opgerichte ondernemers forum higherlevel.nl.