Business incubators

Business incubators zijn organisaties die investeren in startende ondernemers door middel van kennis, huisvesting, netwerk-mogelijkheden, of andere faciliteiten voor het ondernemerschap. In het buitenland spelen dit soort incubators een grote rol. In Nederland vervult het hoger onderwijs soms deels deze rol.

Wat zijn incubators?

Business incubatorsBij investeerders denk je al snel aan bedrijven die kapitaal investeren. Maar geld is meestal niet het eerste probleem van een startende ondernemer. Business incubators zijn bedrijven die de faciliteiten bieden om sneller te kunnen starten met een onderneming, of om hierin een snelle groei te realiseren.

Toegankelijke huisvesting is vaak de eerste stap. Niet alleen die voor startups betaalbaar zijn, maar vaak is het lastig in te schatten hoeveel kantoorruimte er nodig is.

Flexibele kantoorruimte op goede locaties

Als de verwachte groei lukt dan kan een startup snel ontwikkelen en veel mensen aannemen. Maar een startup is vaak slecht te plannen. Daardoor wil je als startup meestal een flexibel contract die snel op of af te schalen is en verder weinig verplichtingen kent. Een incubator kan hierbij helpen.

Verder wil een startup vaak snelle internetverbindingen en een locatie die eenvoudig te bereiken is met het openbaar vervoer. Soms zijn er ook wensen rond een locatie. Bijvoorbeeld rond een universiteit of andere faciliteiten voor startups. Daarnaast bieden incubators vaak gratis workshops of masterclasses voor bedrijven die bij ze zijn aangesloten.

Business incubators in Nederland

Bekende Nederlandse incubators zijn bijvoorbeeld:

  • Antler Amsterdam
  • Brainport Eindhoven
  • ImpactCity
  • Utrecht.Inc.
  • Yes!Delft

Daarnaast biedt vrijwel elke grote universiteit een vorm van ondersteuning voor innovatieve starters.

Banden met media en investeringsmaatschappijen

Business incubators bieden veel ondersteuning voor starters die juist extra begeleiding willen bij ondernemerschap, juridische zaken of het ontwikkelen van een prototype. Ze hebben kunnen je adviseren met subsidie advies of met het juiste netwerk dat daarbij komt kijken.

Dat blijft niet beperkt tot het prototype alleen. Verwacht jij daarbij mooie mijlpalen te behalen? Dan hebben business incubators over het algemeen goede banden met verschillende media en journalisten en is de weg naar (investerings)kapitaal bij de meeste business incubators goed geregeld.

Business incubators en het onderwijs

incubators en het onderwijsBusiness incubators zijn vaak gelieerd aan onderwijsinstellingen en dan met name het hoger onderwijs. Het is voor de ondernemers die gebruik maken van de incubator meestal geen vereiste om verbonden te zijn aan de onderwijsinstellingen. Ook als je totaal geen studie hebt gevolgd kun je je met een goede innovatie meestal wel aansluiten.

In de praktijk blijkt dat vooral studenten die tijdens of door hun studie in aanraking komen met een goed idee voor een nieuw product of dienst zich aansluiten bij een business incubator.

Gericht op innovaties en groei

Business incubators hebben zo nu en dan specifieke eisen voordat ondernemers zich mogen aansluiten. Deze zijn meestal gericht op het ontwikkelen en stimuleren van innovaties. Echte innovators met eigen octrooien en uitvindingen krijgen soms voorrang bij een incubator, maar innovatieve ondernemers die alleen een goed marketingaspect weten te benutten en op die manier verwachten snel een groot marktaandeel te kunnen behalen worden meestal ook toegelaten.

Slagingskansen bij een business incubator

Je zou denken dat met een gemeubileerd kantoor, ondersteuning bij administratie en al die coaches en trainers de kans van slagen bij een business incubator honderd procent is. Toch blijkt uit de praktijk dat de kans van slagen bij een business incubator niet beter is dan starten zonder zo’n intensieve begeleiding.

Het percentage bedrijven dat zich uiteindelijk weer uitschrijft bij de KvK, lijken incubators niet erg succesvol. Dat komt doordat incubators sterk gericht zijn op de ondernemers die een stap verder gaan. Die écht innoveren en financieel grote stappen maken. Die hebben het vaak moeilijk, maar leveren bij succes wel een grote bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie of werkgelegenheid.

Als een op de tien bedrijven bij een business incubator écht succesvol wordt, is dat ruim voldoende voor instellingen om de incubator als succesvol te zien. Tenslotte is één nieuwe Google, Microsoft of Philips genoeg voor vele duizenden mensen werkgelegenheid en miljoenen economische stimulans.

Gerelateerde berichten