Business incubators

Bij investeerders denk je al snel aan bedrijven die kapitaal investeren. Toch zijn er ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in het investeren van kennis, een netwerk, of de faciliteiten voor het ondernemerschap. Dit soort investeerders zijn meestal gericht op startende ondernemers en worden business incubators genoemd.

Business incubatorsBusiness incubators zijn bedrijven die de faciliteiten bieden om sneller over te kunnen gaan op het ondernemerschap of om hierin een snelle groei te realiseren.

Toegankelijke en betaalbare huisvesting, snelle internetverbindingen en een link met een enorm netwerk aan specialisten zijn diensten die de meeste business incubators aan kunnen bieden. Daarnaast bieden ze vaak kennis door middel van gratis workshops of masterclasses voor bedrijven die bij ze zijn aangesloten.

Banden met media en investeringsmaatschappijen

Verder hebben business incubators over het algemeen goede banden met verschillende media. Tot slot is ook de weg naar (investerings)kapitaal bij de meeste business incubators goed geregeld.

Business incubators bieden veel ondersteuning voor starters die juist extra begeleiding willen bij ondernemerschap, juridische zaken of het ontwikkelen van een prototype.

Business incubators en het onderwijs

incubators en het onderwijsBusiness incubators zijn vaak gelieerd aan onderwijsinstellingen en dan met name het hoger onderwijs. Het is voor de ondernemers die gebruik maken van de incubator meestal geen vereiste om verbonden te zijn aan de onderwijsinstellingen. Ook als je totaal geen studie hebt gevolgd kun je je met een goede innovatie meestal wel aansluiten.

In de praktijk blijkt dat vooral studenten die tijdens of door hun studie in aanraking komen met een goed idee voor een nieuw product of dienst zich aansluiten bij een business incubator.

Gericht op innovaties en groei

Business incubators hebben zo nu en dan specifieke eisen voordat ondernemers zich mogen aansluiten. Deze zijn meestal gericht op het ontwikkelen en stimuleren van innovaties. Echte innovators met eigen octrooien en uitvindingen krijgen soms voorrang bij een incubator, maar innovatieve ondernemers die alleen een goed marketingaspect weten te benutten en op die manier verwachten snel een groot marktaandeel te kunnen behalen worden meestal ook toegelaten.

Slagingskansen bij een business incubator

Je zou denken dat met een gemeubileerd kantoor, ondersteuning bij administratie en al die coaches en trainers de kans van slagen bij een business incubator 100% zou moeten zijn. Toch blijkt uit de praktijk dat de kans van slagen bij een business incubator niet beter is dan starten zonder zo’n intensieve begeleiding. Als we kijken naar het percentage bedrijven dat zich uiteindelijk weer uitschrijft bij de KvK, lijken incubators niet erg succesvol.

Slagingskansen van startups blijken zeer beperkt zonder intensieve begeleiding.

De reden hiervoor is dat incubators sterk gericht zijn op de ondernemers die het mogelijk moeilijk krijgen, maar die bij succes wel een enorme bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse kenniseconomie of werkgelegenheid. Als een op de tien bedrijven die zich aansluiten bij een business incubator écht succesvol wordt, is dat vaak voldoende voor instellingen om de incubator als succesvol te zien. Tenslotte is één nieuwe Google, Microsoft of Philips genoeg voor vele duizenden mensen werkgelegenheid en miljoenen economische stimulans.

Business incubators in Nederland

Nederland heeft veel initiatieven gehad voor business incubators. Helaas breken er daar maar weinig van door. Utrecht.Inc. en Yes!Delft gooien internationaal wel hoge ogen. Daarnaast  biedt vrijwel elke grote universiteit een vorm van ondersteuning voor innovatieve starters.

Business incubators - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp