Lendahand

Zakelijk vastgoed financieren

Hoe kun je vastgoed het beste financieren? Wanneer je een bedrijfspand op het oog hebt, is het een logische eerste gedachte om voor de financiering ervan naar de bank te gaan. Maar wat doe je als de bank geen of slechts een beperkte lening wil verstrekken? Waar vind je dan je vastgoedfinanciering?

Inhoud:

Zakelijke vastgoedfinanciering

zakelijk vastgoed financierenNiet lang geleden werd al het vastgoed in Nederland gefinancierd door enkele grote banken. Tijdens de financiële crisis zijn er echter in sneltreinvaart extra financierders bijgekomen.

Financiering van zakelijk vastgoed is een compleet eigen bedrijfstak geworden, met tal van aanbieders die allemaal hun eigen specialisme hebben.

Vastgoed financieren zonder bank

Wil je commercieel vastgoed zakelijk financieren maar zijn je jaarcijfers te wisselend, is je onderpand onvoldoende of opereer je in een markt die voor de bank onbekend is? Dan is de kans groot dat de bank geen financiering biedt. Gelukkig kun je zakelijk vastgoed steeds gemakkelijker buiten de bank om financieren. Enkele spelers die snel marktaandeel winnen op dit terrein zijn:

Mogelijk.nl

MogelijkZoek je een zakelijke financiering voor je winkel-, kantoor-, bedrijfs- of beleggingspand? Via Mogelijk.nl financierden investeerders al voor 500 miljoen aan zakelijk vastgoed in heel Nederland.

RNHB B.V.

RNHB.nl is een Nederlandse kredietverstrekker voor de vastgoedmarkt. De onderneming telt circa 140 medewerkers en is gevestigd in het WTC in Utrecht. RNHB financiert residentieel, gemengd en commercieel vastgoed voor beleggers in Nederland. Daarnaast financiert RNHB ook (duurzame) verbouwingen en transformaties.

Crowdfunding-platforms

Matching CapitalBinnen de crowdfundingmarkt is zakelijk vastgoed een segment dat sterk in opkomst is. Zowel via gespecialiseerde partijen als Matching Capital, Benkey of Briqwise maar ook via grote namen als Geldvoorelkaar en Collin Crowdfund komen regelmatig vastgoedprojecten langs.

Voordelen van een bankvrije vastgoedfinanciering

Een financiering voor commercieel vastgoed Objecten financieren zonder de bank geeft enkele belangrijke voor- en nadelen. Om te beginnen heb je vaak meer vrijheid in de manier waarop je de lening wilt samenstellen. Waar je bij de bank aan standaardregels bent gebonden, snappen investeerders heel goed dat je (de eerste periode) bijvoorbeeld liever kiest voor een aflossingsvrije variant, zodat je voldoende werkkapitaal beschikbaar houdt.

Heb je een aantal grote opdrachten achter de rug waardoor je (boetevrij) wilt aflossen of tegen gunstigere voorwaarden wilt herfinancieren, dan vindt een investeerder dit vaak geen enkel probleem. Ook staan zij vaak open voor constructies waarbij er met stapelfinanciering wordt gewerkt, bijvoorbeeld in combinatie met een crowdfunding-platform of een (achtergestelde) lening bij de huidige eigenaar van het bedrijfspand.

Nadelen van investeerders

Het belangrijkste nadeel van het bankvrij financieren van vastgoed is dat vastgoedfinanciers over het algemeen een hogere rente rekenen. Bij bedragen die al snel in de (vele) tonnen lopen, kan dit bedrag dus flink oplopen.

Daarnaast kan de investeerder, om risico’s te elimineren, het recht van eerste hypotheek eisen. Concreet betekent dit dat hij het vastgoed als onderpand heeft. Stel dat jij om wat voor reden dan ook niet meer aan jouw verplichtingen kan voldoen, dan heeft de financier het recht om het pand gedwongen te verkopen.

Een zakelijke vastgoed-financiering zonder de bank? Matching Capital financiert vaak daar waar de bank moeite heeft. Tot 90% van de waarde van het pand!

Vastgoed-financiering via de bank

bedrijfspand financierenDat banken niet meer alle vastgoedfinancieringen op zich nemen betekent niet dat ze hiermee gestopt zijn. Verreweg het meeste zakelijke vastgoed wordt nog door banken gefinancierd. Grote bedrijven financieren vrijwel al hun bedrijfspanden en ander onroerend goed via hun huisbank. Daar zijn de bedragen wel vaak groter en ook de risico-analyse is daar vaak gemakkelijker.

Als je eerder al panden financierde en zelf sterk mee investeert is de kans dus groot dat je een hypotheek kunt krijgen bij de bank. Voor starters is het lastiger, maar wanneer jij al jarenlang de hypotheek van je privéwoning op tijd betaalt, nooit schulden hebt gemaakt op je zakelijke rekening en bovendien voldoende liquiditeit hebt, is het zeker niet onmogelijk.

Een bankfinanciering is inflexibel

Soms is het mogelijk via de bank maar is een financiering via alternatieve financierders toch een betere keuze. Want de bank mag dan wel meestal een laag rentepercentage rekenen, daar staat wel tegenover dat je hier meestal verplicht bent om (een deel) af te lossen waardoor de maandelijkse lasten al snel kunnen oplopen.

Ook het papierwerk en de snelheid van het verwerken hiervan is bij een bank vaak omslachtiger dan bij nieuwe online financierders. Zeker als je ook inkomsten uit de verhuur wilt meerekenen.

En soms is een vastgoedfinanciering via de bank gewoon niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de chemiebranche, de handel in cryptovaluta of innovaties als duurzame hennepoplossingen. Voor de bank kost het simpelweg te veel tijd om de materie goed te begrijpen, waardoor ze snel geneigd zijn om te kiezen voor een negatief advies. Deze partijen zullen hun vastgoed moeten financieren zonder bank.

Zoek je een financiering voor je winkel-, kantoor-, bedrijfs- of beleggingspand? Via Mogelijk.nl financierden investeerders al voor bijna 250 miljoen aan zakelijk vastgoed.

Bank verdient nog maar weinig aan hypotheken

In het mkb, vooral bij spelers die nog niet eerder een zakelijke hypotheek hebben gehad, wordt er wel een groot deel afgewezen. Veelal omdat een zakelijke vastgoedfinanciering voor de bank niet lonend is of te onvoorspelbaar. Zo zijn bedragen onder de half miljoen euro, of het nu gaat om vastgoedfinanciering of werkkapitaal, voor banken bijna niet rendabel te krijgen. Dit komt omdat de administratieve werkzaamheden vrijwel niet opwegen tegen de opbrengsten.

Voor banken gelden er strenge regels rond het financieren van vastgoed.

Hoewel ze nog wel eens willen helpen met de financiering van sommige andere balansposten, gelden er rond leningen voor vastgoed strengere regels. Zo moeten banken bijvoorbeeld meer buffers aanhouden, wat betekent dat er tegenover financieringen meer eigen vermogen moet staan dan vroeger. Dit heeft direct invloed op hoeveel een bank nog kan verdienen aan een zakelijke hypotheek. Daar komt nog bij dat banken veel voorzichtiger zijn geworden bij het financieren van het midden- en kleinbedrijf.

Fondsen en platforms nemen rol van de bank over

een hypotheek afsluiten op een verhuurbaar beleggingspandIs de bank geen optie, dan kunnen investeerders en andere alternatieve aanbieders vastgoed financieren. Diverse fondsen en platformen investeren in vastgoed. Het (netto) rendement is soms wat lager dan alternatieven maar er is veel zekerheid en het onderpand is relatief waardevast, waardoor het een populaire investeringsmogelijkheid is.

Er zijn diverse partijen die bankvrij vastgoed willen financieren. Van vastgoedfondsen waarmee mensen gezamenlijk beleggen in onroerend goed, tot institutionele beleggers en crowdfunding-platforms. Er zijn zelfs partijen die investeerders direct in contact brengen met de gebruiker van het pand.

De waarde van het onderpand

VastgoedfinancieringOf je nu kiest voor een bancaire lening of het bankvrij financieren van vastgoed, het onderpand blijft een belangrijk gegeven binnen het onroerend goed. Dit komt omdat het pand een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Wordt hierop een hypotheek afgesloten, dan is vaak al een groot deel van het risico afgedekt.

Zowel banken als investeerders financieren het liefst risicovrij. Kom je met een flinke zak eigen geld en heb je nog maar een deel van de WOZ-waarde nodig, dan is de kans een stuk groter dat je de financiering rond krijgt. Dit in tegenstelling tot wanneer je het pand volledig wilt laten financieren en terugbetalen uit de inkomsten van de verhuur.

Je bedrijfscijfers

Jouw bedrijfscijfers, de extra inkomsten die je met het pand kunt genereren of andere bedrijfsspecifieke voordelen kunnen de doorslag geven. Welke dit precies zijn, verschilt per financier. Het loont dus zeker de moeite om de opties naast elkaar te leggen.

Matching Capital biedt een vastgoedfinanciering tot 90% van de pandwaarde tegen relatief flexibele voorwaarden.

Zo is Matching Capital nog een relatief klein en jong platform maar financiert het tot 90% van de pandwaarde tegen relatief flexibele voorwaarden. Ook Mogelijk.nl is voor zakelijk vastgoed een bekende en snelgroeiende partij. Daarnaast biedt crowdfunding regelmatig oplossingen voor (een deel van) de financiering van zakelijk vastgoed. Welk van de financiers voor jou het meest geschikt is, hangt onder meer af van de waarde van het bedrijfspand, jouw onderneming en wat je verder nog voor financiële wensen hebt.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het financieren van vastgoed zijn:

Hoe is zakelijk vastgoed te financieren?

Wanneer je een bedrijfspand op het oog hebt, is het een logische eerste gedachte om voor de financiering ervan naar de bank te gaan. Ben je zelf niet de huurder maar wil je beleggen in onroerend goed? Of geeft de bank geen of slechts een beperkte lening? Dan zijn er gelukkig ook alternatieven. In dit artikel staan enkele platformen beschreven.

Kan ik vastgoed ook crowdfunden?

Soms wel! Net als de bank hebben ook crowdfunding-platforms hun eisen. Al zijn dat niet altijd dezelfde als de bank. Zo kijkt een bank meer naar je verleden en durven sommige crowdfunding-platforms ook een inschatting te maken van je toekomst. Dat biedt soms extra opties.

Tot welk percentage van mijn WOZ/pandwaarde kan ik financieren?

Gemiddeld gezien kun je zakelijk vastgoed tot ongeveer 90% van de waarde van een pand financieren. Maar de verschillen zijn groot. Welk percentage je een financiering voor kan krijgen is sterk afhankelijk van je situatie. Koop je een bedrijfspand voor jezelf of gaat het om een belegging in onroerend goed? Ook je betaalverleden en eventueel aanvullend onderpand tellen mee.