Beleggingspand financieren

Een beleggingspand financieren met een zakelijke hypotheek buiten de bank om. Mogelijkheden voor zakelijke hypotheken voor één of enkele panden tot één miljoen euro met beperkte eigen inbreng. Zowel voor recreatief of residentieel vastgoed, kantoorpanden en andere vormen van zakelijk onroerend goed.

Inhoud:

Een beleggingspand financieren

Financiering via zakelijke hypotheekWil je investeren in zakelijk vastgoed waar je zelf geen gebruik van maakt? Bijvoorbeeld omdat je een woning wilt verhuren en de huurinkomsten als extra inkomen ziet?

Zowel zakelijke panden als winkels of kantoren, als verhuurbare particuliere woningen, zijn als beleggingspand te financieren.

Wil je zakelijk vastgoed financieren? Een zakelijke hypotheek voor verhuurde woningen of bedrijfspanden financier je snel en flexibel via Mogelijk.nl.

zakelijke vastgoed-hypotheek afsluiten

Beleggingspanden financieren buiten de bank om

Onroerend goed-beleggen vergt veel kapitaal. Een beleggingspand kun je financieren met een zakelijke hypotheek waarbij het gebouw dient als onderpand. Je kunt deze ook in verhuurde staat financieren. Denk aan een woning of kantoorpand waarbij je al huurcontracten voor de komende jaren hebt vastgelegd.

Deze financieringen lopen steeds vaker buiten de bank om.

Banken zijn terughoudend maar voor losse panden zijn er voldoende andere financieringsopties. Welke het beste aansluit is afhankelijk van het pand, percentage van de pandwaarde, looptijd, onderpand en of je voldoende kredietwaardig bent om de financiering terug te betalen.

Financiers voor een los beleggingspand

Enkele populaire oplossingen voor een zakelijke lening voor individuele beleggingspanden:

Staat vooral bekend om het bemiddelen van 1-op-1 financieringen voor winkel-, kantoor-, of beleggingspanden. Daarbij krijgt de investeerder zelf de hypotheekrechten. Heeft ook eigen vastgoedfondsen. Via Mogelijk.nl financierden investeerders al voor 1,5 miljard euro aan zakelijk vastgoed.

Collin Crowdfund is een platform dat zich onderscheidt door eigen, regionaal werkende Crowdfund Coaches en een intensieve screening. Grote en kleine campagnes worden vaak snel gefinancierd en investeerders hebben continu inzicht in hun portefeuille.

Geldvoorelkaar.nl is het eerste zakelijke crowdfundingplatform in Nederland. Het financiert mkb- en vastgoedondernemingen. Heeft al meer dan 2.200 projecten gefinancierd met een totale funding van ruim 500 miljoen euro.

Banken financieren minder beleggingspanden

Pand in verhuurde staat financieren met zakelijke hypotheek via bankTot de financiële crisis kon je een beleggingspand of ander vastgoed financieren bij de bank. Sindsdien is de regelgeving voor zakelijke vastgoed-hypotheken veranderd.

Onder andere door Europese wetgeving als Basel III en Basel IV moeten banken vastgoedportefeuilles op een andere manier indelen. Voor losse individuele beleggingspanden tot één miljoen euro kun je de financiering vaak beter buiten de bank om afsluiten.

Bank is terughoudend met een beleggingspand-hypotheek. Vooral bij individuele panden tot één miljoen euro.

Bancaire financiering soms onmogelijk

Zelfs bij voldoende zekerheid en eigen vermogen is een bancaire financiering zakelijk soms niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat het pand lastig te taxeren is, of in een regio staat die banken momenteel liever niet financieren. Gelukkig zijn er voor zakelijke hypotheken verschillende nieuwe oplossingen ontstaan.

Banken zijn vrij kritisch richting beleggingspanden.

Al is het soms even zoeken. Zo zijn er veel beleggingsfondsen die beleggingspanden financieren maar vaak hebben deze specifieke wensen. Ze financieren bijvoorbeeld alleen hele straten, een heel winkelcentrum, of specifieke panden en sectoren als ziekenhuizen of supermarkten. Anderen financieren juist regionaal zoals in de Randstad of alleen in woningen die in een straal van 5 kilometer vanaf een stadscentrum liggen.

Beste financiering is afhankelijk van (de verhuur van) het pand, LTV, looptijd, onderpand en kredietwaardigheid.

Wil jij investeren in vastgoed en zoek je een financiering voor een kantoorpand dat ergens anders in Nederland staat, of zoek je slechts financiering voor een enkel pand? Dan is het soms even zoeken. Welke financier het meest geschikt is, is deels afhankelijk van hoeveel je zelf kunt inleggen, welk onderpand je kunt bieden en tegen welke rente of andere voorwaarden je bereid bent een financiering af te sluiten.

Welk percentage laat je extern financieren?

LTV beleggingspand financierenBoetevrij aflossen is bij alternatieve financiers meestal geen probleem. Toch betekent dat niet dat je maximaal moet lenen. Een hypotheek voor een beleggingspand is meestal een percentage van de marktwaarde. Als je in vastgoed gaat beleggen moet je dus zelf ook eigen vermogen investeren.

Kun je de lening niet meer terugbetalen? Dan is vrijwel altijd het beleggingspand het onderpand. Een financierder kijkt dus wat deze bij problemen nog opbrengt. Hier houden ze meestal een voorzichtige schatting bij aan, waardoor financiers slechts een deel van de loan-to-value financieren. Deze loan-to-value, ook wel als LTV uitgedrukt, is het percentage van de lening ten opzichte van de waarde van het pand.

Een zakelijke hypotheek tot 70 procent van de waarde van het beleggingspand is meestal geen probleem.

Als je een financiering nodig hebt tot 50 à 70 procent van de waarde van een pand dan zijn er meestal voldoende financierders te vinden. Daarboven zijn ze er ook, maar gelden er wel vaak andere voorwaarden of rentepercentages. Daar komt het echte risico bij kijken.

Wil je zakelijk vastgoed financieren? Een zakelijke hypotheek voor verhuurde woningen of bedrijfspanden financier je snel en flexibel via Mogelijk.nl.

Financiering boven de 70% LTV

beleggingspand-financiering tegen welke LTVAangezien de waarde van een pand onzeker is, zeker bij een lange looptijd, houden financiers hier meestal een ruime marge. Ze verwachten dat je het deels financiert uit eigen vermogen.

De marktwaarde van een pand is niet zomaar een derde lager. Maar voordat deze is geveild is er meestal al wat achterstand, een veiling levert meestal niet de beste prijs op en voor al het papierwerk is afgehandeld is er meestal toch een groot bedrag verloren gegaan.

Aangezien de waarde van een pand onzeker is houden financiers hier meestal een ruime marge.

Heb je weinig eigen vermogen en wil je toch een financiering richting de honderd procent of zelfs inclusief de kosten koper en kosten van een eventuele verbouwing? Via investeerders of alternatieve financiers is het mogelijk, al is het sterk afhankelijk van wat je exact wilt financieren.

Portefeuille opbouwen via investeerders

geld ophalen met een vastgoed-crowdfundingInvesteerdersclubs kunnen je in contact brengen met investeerders die geld investeren in zakelijke hypotheken. Deze financiers houden er rekening mee dat ze mogelijk een deel niet terug te krijgen.

Zakelijke rentepercentages zijn daarom vaak hoger. Zeker over het deel dat dankzij de waarde van het pand onvoldoende is afgedekt. Een hogere rente op het meer risicovolle gedeelte lijkt op het totale plaatje nog maar van beperkte invloed, maar zeker als de looptijd beperkt is kan deze, samen met een hoge aflossingsverplichting, wel zorgen voor een hoge maandelijkse financieringsdruk.

De looptijd van een zakelijke hypotheek

zakelijke vastgoed-hypotheek met korte looptijdIn de particuliere hypotheekmarkt is een looptijd van dertig jaar gangbaar. Een zakelijke hypotheek wordt vaak tegen een kortere periode aangeboden. Tien jaar is vrij gangbaar en bij een hoge LTV is vijf jaar zeker ook niet ongebruikelijk.

Daarna moet je de financiering volledig aflossen. Vaak is dat mogelijk door deze te herfinancieren. Daarnaast moet je tijdens de looptijd vaak een deel aflossen.

Lukt de verlenging of herfinanciering niet, bijvoorbeeld omdat er problemen waren tijdens de looptijd? Dan moet je aan het einde van de looptijd de lening in één keer terugbetalen of deze bij een andere financierder oversluiten.

Zelf geld investeren in vastgoed als winkel-, kantoor-, of bedrijfspanden? Via Mogelijk.nl financierden particuliere beleggers al voor meer dan een miljard euro aan zakelijk vastgoed.

Wat is je onderpand?

pand in verhuurde staat Bij een lening is het beleggingspand vrijwel altijd het eerste onderpand. Soms is er extra onderpand nodig. Bijvoorbeeld als je een groot percentage van de waarde van het beleggingspand wilt financieren.

Als het pand in verhuurde staat is kunnen de huurcontracten, mits deze voldoende sterk zijn in de vorm van een reguliere looptijd en op naam van huurders die kredietwaardig blijken, soms als aanvullend onderpand dienen.

Soms is er meer onderpand nodig dan alleen het beleggingspand.

Daarnaast kunnen andere zekerheden worden gevraagd. Denk aan je eigendommen als je eigen bedrijf of privéwoning, of eventuele andere beleggingspanden die je in je bezit hebt. Grote beleggers die veel panden hebben, kunnen soms tot honderd procent van de LTV laten financieren, doordat ze andere beleggingspanden als onderpand geven waarop al voor een deel is afgelost.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het financieren van een beleggingspand zijn:

Wat is de definitie van een beleggingspand?

Een beleggingspand is een kantoor, winkel of woning. Maar dan met als verschil dat de eigenaar deze niet koopt voor eigen gebruik. Wil je in onroerend goed beleggen waar je zelf geen of weinig gebruik van maakt? Bijvoorbeeld omdat je deze door wilt verhuren en de waardestijging of huurinkomsten als extra inkomen ziet? Dan is dit een beleggingspand.

Hoe financier je een beleggingspand?

Is de overwaarde klein en gaat het om een of enkele panden? Dan bieden alternatieve financierders toch soms uitkomst. In dit artikel uitleg als je een financiering zoekt tot negentig procent van de waarde van een beleggingspand.

Waarom grote beleggers wél een financiering krijgen bij de bank? Doordat zij werken met een grote portefeuille is de financieringsaanvraag dermate groot dat een bank hier wel naar wil kijken. Daarnaast is daar het onderpand vaak goed, doordat panden die deels zijn afgelost als extra onderpand dienen.

Waarom is de looptijd soms zo kort?

Bij alternatieve financierders is de looptijd op zakelijk vastgoed soms niet hoger dan vijf jaar. Een financierder kan vaak niet verder vooruitkijken dan dat. Als jij een positief verhaal hebt waarop een financier instapt wil die wel dat je het de komende jaren waarmaakt.

Door juridisch in staat te zijn het pand te onteigenen en door te verkopen heeft een financier meer zekerheid. Geen enkele financierder verkoopt graag. Het is daardoor gebruikelijk dat een financiering van een beleggingspand in periodes van 5-10 jaar telkens wordt verlengd, of geherfinancierd. Zolang het aflossen volgens planning verloopt en het pand waardevast blijft, bijvoorbeeld door vaste huurders, is de looptijd vooral een formaliteit.