Max Crowdfund

Herfinanciering

Wil je een bestaande lening oversluiten of meerdere schulden herfinancieren tegen lagere maandlasten? Als bedrijfscijfers zijn veranderd, of eerder gemaakte keuzes niet meer de beste oplossing zijn, kun je op zoek naar een herfinanciering. Enkele populaire financieringen op een rij.

Groei financieren met een doorlopend krediet

Meerdere leningen herfinancieren tegen lagere kostenGroeiende bedrijven hebben regelmatig extra liquide middelen nodig om marketing-, personeel of voorraad te financieren. Je kunt hiervoor telkens een losse lening aanvragen maar met een zakelijk krediet, dat meegroeit met jouw organisatie, heb je soms genoeg aan één nieuwe lening. Enkele populaire financiers:

KredietVooruit

KredietvooruitBiedt een zakelijk krediet tussen de 3.000 en 250.000 euro, met looptijd van 3 tot 6 maanden en tegen een vaste rente. Met deze financiering kun je voorraad, apparatuur of een grote klus voorfinancieren. Je bedrijf moet wel langer dan een jaar bestaan en minimaal 50.000 euro omzet hebben op jaarbasis. Zie Kredietvooruit.nl.

Qeld.com

qeldBij Qeld.com regel je in 5 minuten zelf een zakelijke lening. Als je deze digitaal ondertekent heb je dezelfde dag nog het geld op je rekening. Geeft een zakelijk krediet van 1.000 tot 200.000 voor 6 tot 18 maanden looptijd. Eerder aflossen is mogelijk.

New10

New10New10 biedt een zakelijke lening of krediet tegen redelijke rente-percentages en voorwaarden. Het is een online fintech van ABN Amro dat aanvragen snel beoordeelt en geheel online werkt. Bezoek de website.

bestaande lening oversluiten

Bestaande lening oversluiten

Een lening herfinancieren betekent meestal dat je een nieuwe financiering afsluit die bestaande leningen aflost. De schulden blijven gelijk, maar krijgen betere voorwaarden. Bijvoorbeeld als de nieuwe lening gemiddeld gezien een lagere rentelast heeft of als het een achtergestelde lening is die geen negatief effect meer heeft op de solvabiliteit.

Een bestaande lening oversluiten heeft meestal pas zin als de bedrijfscijfers merkbaar zijn verbeterd. Ondernemers die een lening herfinancieren tijdens een zware periode hebben al snel te maken met een korte looptijd of hoge marktrente. Als de herfinanciering al lukt, want zakelijke leningen hebben vaak boeteclausules, bij vervroegd aflossen met een nieuwe goedkopere lening.

Herfinanciering vastgoed

nieuwe hypotheek voor zakelijk vastgoedVoor een hypotheek voor een bedrijfspand gaan financiers vaak niet verder dan 60-70% van de pandwaarde. Een lening tot 100% is mogelijk, maar daarvoor betaal je dan wel een hoge rente met een korte looptijd, waardoor je de hypotheek al vrij snel moet oversluiten. Hierdoor is een compleet nieuwe markt ontstaan van partijen die zich richten op de herfinanciering van commercieel vastgoed. Enkele bekende spelers hiervoor zijn:

Mogelijk

MogelijkMogelijk.nl staat vooral bekend om het bemiddelen van 1-op-1 financieringen voor winkel-, kantoor-, of beleggingspanden. Daarbij krijgt de investeerder zelf de hypotheekrechten. Daarnaast heeft het een eigen vastgoedfonds. Via Mogelijk.nl financierden particuliere investeerders al voor 700 miljoen aan zakelijk vastgoed.

RNHB B.V.

RNHB.nl is een Nederlandse kredietverstrekker voor de vastgoedmarkt. De onderneming telt circa 140 medewerkers en is gevestigd in het WTC in Utrecht. RNHB financiert residentieel, gemengd en commercieel vastgoed voor beleggers in Nederland. Daarnaast financiert RNHB ook (duurzame) verbouwingen en transformaties.

Crowdfunding-platforms

Matching CapitalCrowdfunding-platforms die zich hebben gespecialiseerd in zakelijk vastgoed zijn Matching Capital en Max Crowdfund. Ook grote namen als Geldvoorelkaar en Collin Crowdfund bieden regelmatig vastgoedprojecten.

Herfinanciering schulden na een overname

Tijdens of na het financieren van een overname komt er vaak veel vreemd vermogen op de balans. Maar een nieuwe eigenaar realiseert vaak extra groei waardoor bedrijfscijfers snel een nieuwe goedkopere herfinanciering mogelijk maken. Heeft je onderneming veel vaste financiële lasten door eerder afgesloten kredieten en kun je inmiddels goedkoper geld lenen? Dan is het slim om deze te laten herfinancieren.

herfinanciering schulden via doorlopend krediet

Vreemd vermogen herfinancieren

Bedrijven hebben meestal meerdere vormen van zakelijk krediet. Denk aan leveranciers die leveren op basis van leverancierskrediet. Maar ook andere crediteuren, een bankgarantie op een zakelijke deal, of een leasecontract voor een dure machine of bedrijfsauto. Daarnaast maakt een bedrijf, sneller dan een consument, schulden. Denk aan betalingen die je doet met een creditcard en gespreid betaalt. Of een doorlopend krediet op de lopende betaalrekening. Vaak zijn dit soort kleine kortlopende leningen relatief duur. Als je ze niet snel aflost kun je hiervoor beter een grotere herfinanciering afsluiten.

Vrijwel elk bedrijf heeft schulden op zijn balans.

Bijna elke onderneming kent pieken en dalen in het jaar waardoor de bedrijfscijfers als liquiditeit en eigen vermogen tijdelijk onder druk komen te staan. Dat kan het lastig maken om een (groei)lening af te sluiten. Ook kan het zijn dat het versnipperde vreemde vermogen naar verhouding hoge rentelasten met zich meebrengt. Dan kan het zakelijk herfinancieren van bestaande schulden uitkomst bieden.

Extra kapitaal ophalen tijdens een herfinanciering

lenen via crowdfundingEen herfinanciering is niet alleen geschikt voor ondernemers die tegen een lagere rente willen lenen, of de administratie reorganiseren met één overzichtelijke lening. Het kan ook geschikt zijn voor organisaties die juist extra geld willen ophalen. Investeerders zijn vaak op zoek naar bedrijven die met investeringskapitaal snellere groei realiseren. Bijvoorbeeld via een herfinanciering via een achtergestelde lening.

Bij solvabiliteitsberekeningen telt een achtergestelde lening vaak als eigen vermogen. Dat maakt dat het bedrijf bij een volgende kredietbeoordeling sterker overkomt. Voor de onderneming kan het versterken van de solvabiliteit dus ook helpen om nog meer geld op te halen uit de markt. Zo is de marktrente op bijvoorbeeld een crowdfunding-campagne veelal goedkoper als er eerst een deel van de financiering achtergesteld is via een investeerder.