Herfinanciering

Wil je een bestaande lening oversluiten of meerdere schulden herfinancieren tegen lagere maandlasten? Als bedrijfscijfers zijn veranderd, of eerder gemaakte keuzes niet meer de beste oplossing zijn, kun je op zoek naar een herfinanciering. Enkele populaire financieringen op een rij.

Groei financieren met een doorlopend krediet

Meerdere leningen herfinancieren tegen lagere kostenGroeiende bedrijven hebben regelmatig extra liquide middelen nodig om marketing-, personeel of voorraad te financieren. Je kunt hiervoor telkens een losse lening aanvragen maar met een zakelijk krediet, dat meegroeit met jouw organisatie, heb je soms genoeg aan één nieuwe lening. Enkele populaire financiers:

Biedt zakelijke leningen, zakelijk krediet, factoring, bol.com-verkoperskrediet en zakelijke hypotheken tot 3 miljoen euro. Een zakelijk krediet kan meegroeien met je omzet. Je betaalt wekelijks 1 tot 4 procent van het krediet (rente en aflossing) terug via een automatische incasso.

BridgeFund biedt zakelijke leningen voor investeringen in machines, inventaris of voorraad. Geeft een zakelijk krediet van 5.000 tot 250.000 euro met een looptijd van 3 tot 24 maanden met een alles-in-1 tarief vanaf 0,7% per maand. Je moet minimaal 50.000 omzet hebben en 12 maanden bestaan.

Bij 5in5 regel je binnen 5 minuten zakelijk krediet tot 5.000 euro. Er is geen minimale omzet of bestaansduur vereist en aflossen gaat in 5 termijnen. Het krediet verschijnt na akkoord binnen een dag op je rekening.

bestaande lening oversluiten

Bestaande lening oversluiten

Een lening herfinancieren betekent meestal dat je een nieuwe financiering afsluit die bestaande leningen aflost. De schulden blijven gelijk, maar krijgen betere voorwaarden. Bijvoorbeeld als de nieuwe lening gemiddeld gezien een lagere rentelast heeft of als het een achtergestelde lening is die geen negatief effect meer heeft op de solvabiliteit.

Een bestaande lening oversluiten heeft meestal pas zin als de bedrijfscijfers merkbaar zijn verbeterd. Ondernemers die een lening herfinancieren tijdens een zware periode hebben al snel te maken met een korte looptijd of hoge marktrente. Als de herfinanciering al lukt, want zakelijke leningen hebben vaak boeteclausules, bij vervroegd aflossen met een nieuwe goedkopere lening.

Herfinanciering vastgoed

nieuwe hypotheek voor zakelijk vastgoedVoor een hypotheek voor een bedrijfspand gaan financiers vaak niet verder dan 60-70% van de pandwaarde. Een lening tot 100% is mogelijk, maar daarvoor betaal je dan wel een hoge rente met een korte looptijd, waardoor je de hypotheek al na enkele jaren moet oversluiten.

Hierdoor is een compleet nieuwe markt ontstaan van partijen die zich richten op de herfinanciering van commercieel vastgoed. Enkele bekende spelers voor kortlopende zakelijke hypotheken zijn:

Staat vooral bekend om het bemiddelen van 1-op-1 financieringen voor winkel-, kantoor-, of beleggingspanden. Daarbij krijgt de investeerder zelf de hypotheekrechten. Heeft ook eigen vastgoedfondsen. Via Mogelijk.nl financierden investeerders al voor 1,5 miljard euro aan zakelijk vastgoed.

Collin Crowdfund is een platform dat zich onderscheidt door eigen, regionaal werkende Crowdfund Coaches en een intensieve screening. Grote en kleine campagnes worden vaak snel gefinancierd en investeerders hebben continu inzicht in hun portefeuille.

Geldvoorelkaar.nl is het eerste zakelijke crowdfundingplatform in Nederland. Het financiert mkb- en vastgoedondernemingen. Heeft al meer dan 2.200 projecten gefinancierd met een totale funding van ruim 500 miljoen euro.

Er is een compleet nieuwe markt ontstaan voor de herfinanciering van commercieel vastgoed.

Herfinanciering schulden na een overname

Tijdens of na het financieren van een overname komt er vaak veel vreemd vermogen op de balans. Maar een nieuwe eigenaar realiseert vaak extra groei waardoor bedrijfscijfers snel een nieuwe goedkopere herfinanciering mogelijk maken. Heeft je onderneming veel vaste financiële lasten door eerder afgesloten kredieten en kun je inmiddels goedkoper geld lenen? Dan is het slim om deze te laten herfinancieren.

herfinanciering schulden via doorlopend krediet

Vreemd vermogen herfinancieren

Bedrijven hebben meestal meerdere vormen van zakelijk krediet. Denk aan leveranciers die leveren op basis van leverancierskrediet Of een doorlopend krediet op de lopende betaalrekening. Maar ook andere crediteuren, een bankgarantie op een zakelijke deal, of een leasecontract voor een machine of bedrijfsauto.

Hierdoor ontstaan veel kleine leningen. Vaak zijn dit soort kleine kortlopende leningen relatief duur. Als je ze niet snel aflost kun je hiervoor beter één grotere herfinanciering afsluiten.

Vrijwel elk bedrijf heeft schulden op zijn balans.

Bijna elke onderneming kent pieken en dalen in het jaar waardoor de bedrijfscijfers als liquiditeit en eigen vermogen tijdelijk onder druk komen te staan. Dat kan het lastig maken om een (groei)lening af te sluiten. Ook kan het zijn dat het versnipperde vreemde vermogen naar verhouding hoge rentelasten met zich meebrengt. Dan kan het zakelijk herfinancieren van bestaande schulden uitkomst bieden.

Extra kapitaal ophalen tijdens een herfinanciering

lenen via crowdfundingEen herfinanciering is niet alleen geschikt voor ondernemers die tegen een lagere rente willen lenen, of de administratie reorganiseren met één overzichtelijke lening. Het kan ook geschikt zijn voor organisaties die juist extra geld willen ophalen. Investeerders zijn vaak op zoek naar bedrijven die met investeringskapitaal snellere groei realiseren. Bijvoorbeeld via een herfinanciering via een achtergestelde lening.

Bij solvabiliteitsberekeningen telt een achtergestelde lening vaak als eigen vermogen. Daarmee komt een  bedrijf bij een kredietbeoordeling sterker over. Voor de onderneming kan het versterken van de solvabiliteit dus ook helpen om nog meer geld op te halen uit de markt. Zo is de marktrente op bijvoorbeeld een crowdfunding-campagne vaak goedkoper als de financiering deels is achtergesteld via een investeerder.