menu

Factoring

Factoring is een populaire alternatieve financieringsvorm in Nederland. Het kan je cashflow verbeteren en debiteurenrisico verlagen, of je nu een eenmanszaak of middelgroot bedrijf bent. Zolang je factoring maar op de juiste manier toepast. Wat is factoring en wat heb je er precies aan?

Factoring

Wat is factoring?

Factoring betekent dat je openstaande facturen vooruit laat betalen door een extern factoringbedrijf, ook wel de factor. Jij krijgt hiermee eerder je geld en je klant behoudt zijn betalingstermijn. Je kunt je debiteurenportefeuille (deels) onderbrengen bij factoringbedrijven, maar eventueel ook je volledige debiteurenadministratie zoals debiteurenbeheer en incasso. Vaak financieren factoringbedrijven het factuurbedrag snel, uiterlijk binnen een of twee dagen. Meestal is dit een percentage tussen de 70 en 95 procent. Het overige deel wordt uitgekeerd zodra de eindklant het openstaande bedrag naar het factoringbedrijf heeft overgemaakt en worden de kosten van factoring mee betaald.

 

Factoringbedrijven voor kleine bedrijven

In Nederland zijn er veel factoringbedrijven actief die facturen financieren voor het grootbedrijf. Gelukkig zijn er ook factoringbedrijven voor freelancers, zzp’ers en het mkb.

  • Factoring-offerte.nl
    Hier kun je direct (en vrijblijvend) offertes opvragen van meerdere factoringbedrijven. Zie website.
  • Floryn
    Heb je continu behoefte aan extra werkkapitaal? Floryn biedt snel extra zakelijk krediet op basis van openstaande debiteuren. Zie website.
  • Kredietvooruit
    Niet precies hetzelfde als factoring maar als je snel geld nodig hebt soms wel een oplossing met vergelijkbare flexibiliteit. Zie website.

Doelgroep voor factoring

Voorheen was factoring uitsluitend voor grote bedrijven weggelegd. Voor kleine spelers waren de instapvoorwaarden vaak streng en was het soms duurder dan een gebruikelijke lening bij de bank. Tegenwoordig is dat wel anders. Omdat krediet van de bank steeds duurder en moeilijker is om te verkrijgen, vormt factoring een alternatieve financieringsvorm voor bedrijven in allerlei soorten en maten. Daarmee is het ook voor zzp’ers, kleine en middelgrote bedrijven interessant.

Sterker nog, het is een van de snelstgroeiende alternatieve financieringsvormen binnen het Nederlandse mkb. Sinds 2015 laat het Nederlandse bedrijfsleven de snelste groei in factoringvolumes zien van heel Europa. In totaal werd er in 2008 voor €30 miljard aan facturen verkocht via factoringmaatschappijen, in 2017 was dit €90 miljard.

Al is factoring misschien niet voor bedrijven in elke branche bestemd. Zo werken factoringbedrijven niet met deel- of termijnfacturen. Ook producten of diensten die vooraf worden gefactureerd zijn vaak niet geschikt. Daarbij is factoring met name gericht op bedrijven die zakelijke klanten en partners hebben. Facturen aan consumenten zullen algemene factoringbedrijven niet graag van je overnemen, al zijn er wel gespecialiseerde factoringbedrijven voor bepaalde branches als de zorg of ecommerce.

Wat zijn de kosten van factoring?

Naast kleine verschillen in het percentage dat vooruit wordt betaald – vaak tussen de 70 en 90 procent – vragen factoringbedrijven een vergoeding. Traditioneel is dit een percentage van de omzet, maar het kan ook een percentage van het factuurbedrag of zelfs een vast bedrag zijn. Besteed je puur de facturen uit? Dan ligt dit percentage doorgaans rond de één procent van het openstaande bedrag. Maar wanneer je de meer zaken uitbesteed, zal dit eerder tussen 4 en 6 procent van de totale factuur liggen.

De hoogte van deze zogenaamde factor fee hangt ook af van het betalingsrisico van jouw debiteuren. Op basis van financiële gegevens wordt hun kredietwaardigheid ingeschat, oftewel hoe hoog het risico is dat zij te laat of zelfs helemaal niet betalen. Hoe hoger het debiteurenrisico, hoe hoger de kosten van factoring. Veel factoringbedrijven zullen een scoresysteem hanteren op basis van informatie van kredietinformatiebureaus of de bank waaraan zij verbonden zijn.

Tenslotte is de betaaltermijn die je hanteert voor klanten van invloed. Bij een betaaltermijn van een maand of langer zal de factor een grotere compensatie vragen dan wanneer deze slechts enkele weken bedraagt.

Verschillende soorten factoring

Tot ongeveer 2015 was alleen traditionele factoring mogelijk via de bank. In dat jaar veranderde banken hun voorwaarden waardoor er ruimte ontstond voor nieuwe initiatieven. Diverse nieuwe factorbedrijven werden opgericht met elk hun eigen voorwaarden en verschillen. Sindsdien zijn er verschillende soorten factoring mogelijk, met elk zijn voordelen en nadelen. Bekijk dus goed welke vorm van factoring het beste bij je bedrijf en je wensen past.

Traditionele factoring

Bij traditionele factoring besteed je je volledige debiteurenportefeuille uit aan het factoringbedrijf. In ruil hiervoor betaal je een percentage van de omzet of eventueel een vast bedrag per jaar. Het voordeel van traditionele factoring is dat het veelal loont bij een grotere omzet, zoals meer dan 5 miljoen euro per jaar, al is dit ook een nadeel want bij kleine volumes is traditionele factoring meestal geen mogelijkheid.

Andere nadelen zijn dat er strengere voorwaarden gelden, omdat deze vorm van factoring vaak door banken of dochterondernemingen van banken wordt verstrekt. Je moet bijvoorbeeld een minimaal aantal facturen per maand onderbrengen en betaalt dus ook voor facturen die je zelf ook prima had kunnen innen. Daarbij zijn deze factoringbedrijven meestal niet bereid ook het debiteurenbeheer en betalingsrisico over te nemen. Als de eindklant niet betaalt, wordt het percentage vooruitbetaling dan ook teruggevorderd.

American factoring

Deze vorm van factoring is ontstaan in de Verenigde Staten en is daar heel gebruikelijk. Zodoende kun je ook kiezen voor zogenaamde American factoring. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, is deze vorm van factoring erg populair onder het Nederlandse mkb.

Bij American factoring werk je per factuur of per serie facturen. Je hoeft dus niet alle facturen uit te besteden maar kan specifieke klanten, opdrachten of werkzaamheden laten factoren. De vooruitbetaling vindt meestal dezelfde dag nog plaats. Hiervoor betaal je een klein percentage van het factuurbedrag in tegenstelling tot een percentage van de omzet, zoals bij traditionele factoring het geval is. Daarbij wordt ook het betalingsrisico en invorderingsproces overgenomen door de factoringbedrijven.

American factoring is een flexibele optie voor midden- en kleine bedrijven die slechts een deel van hun debiteurenportefeuille willen uitbesteden. American factoring is vaak niet verbonden aan een bank, waardoor je tevens aan minder strenge voorwaarden hoeft te voldoen om er gebruik van te maken. Daar staat tegenover dat, omdat deze factoringbedrijven ook de invordering en risico’s overnemen, zij bepaalde debiteuren of facturen mogen weigeren. Bijvoorbeeld omdat deze een te hoog betalingsrisico met zich meebrengen. Zeker als jouw klantenbestand vooral uit consumenten, of bedrijven bestaat waarover het factoringbedrijf maar weinig gegevens heeft, is de kans vrij groot dat ze deze weigeren.

Reverse factoring

Reverse factoring hanteert hetzelfde principe als factoring, maar in plaats van uitstaande rekeningen van klanten vooruit te betalen, worden jouw eigen betalingsverplichtingen aan leveranciers vooruitbetaald. Met andere woorden, in plaats van factoring te gebruiken om betalingen eerder binnen te laten komen, kun je met reverse factoring uitgaande betalingen later bekostigen. Hierdoor is het vergelijkbaar met leverancierskrediet.

Reverse factoring is met name populair in sectoren waar de relatie tussen leverancier en afnemer van strategisch belang is. Waar het voorheen vooral door de kopende partij werd geïnitieerd om meer invloed uit te oefenen en later te kunnen betalen, wordt het tegenwoordig geïnitieerd door de leverancier. Zowel de kopende als verkopende partij moet toezeggen dat zij aan de constructie deelnemen, terwijl het bij reguliere factoring lang niet altijd duidelijk is voor bijvoorbeeld de kopende partij.

Reverse factoring is een alternatief voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor traditionele factoring. Namelijk, er wordt gekeken naar de kredietwaardigheid van jouw klanten, niet zozeer naar bijvoorbeeld jouw omzet als bedrijf. Daarnaast wordt er uitsluitend gewerkt met goedgekeurde facturen, wat de kans op niet-betaalde facturen beperkt. Er is dus geen terugvordering mogelijk, zoals bij traditionele factoring.

Voordelen van factoring

Zoals je ziet biedt factoring veel mogelijkheden voor je bedrijf. Bovenal creëert het een constante cashflow. Als je eindeloos op klanten wacht die te laat of helemaal niet betalen, moet je bepaalde investeringen afhouden of kun je zelfs in financiële problemen komen. Door uitstaande facturen gedeeltelijk te laten voorschieten met factoring, houd je je werkkapitaal op orde.

Daarnaast kun je met factoring een financiering krijgen zonder dat dit direct jouw eigen bedrijfscijfers nadelig beïnvloedt, zoals bij een reguliere lening het geval is. Factoringbedrijven kijken vooral naar de kredietwaardigheid van jouw klant waardoor jouw situatie maar minimaal van invloed is. Als je tevens de afhandeling uitbesteedt, kan het je bovendien een hoop kopzorgen besparen. Zodoende hebben factoringbedrijven vaak ook een adviserende rol. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven of het verstandig is om met bepaalde partijen in zee te gaan.

Nadelen van factoring

Natuurlijk zijn er niet alleen voordelen aan factoring verbonden. Factoring is feitelijk een lening met een reële kans op wanbetaling. Daarom moet je als bedrijf de kosten wel meenemen in je financiële plaatje. Zo kan er worden gefinancierd zonder dat het op de balans is terug te vinden, wat een te rooskleurig beeld kan geven. Houd hier dus rekening mee.

Hoewel de buitenwereld niet kan achterhalen dat je met een factoringbedrijf werkt, valt het bij klanten niet altijd in goede aarde. Misschien denken zij dat het financieel slecht gaat met je onderneming als een ander je facturen incasseert. Daarnaast kan het onpersoonlijk overkomen in het contact.

Tenslotte is factoring over het algemeen duur. Het kan zijn dat andere financieringsvormen voordeliger zijn in jouw situatie. Het rentepercentage ligt hiervan in sommige gevallen lager dan de kosten van een factoringbedrijf. Nu krijg je bij factoring niet alleen financiering, maar besteed je ook een deel uit aan invordering en risico. Maak daarom voor jezelf de nodige afweging.