Bedrijven financieren steeds vaker met factoring

Bedrijven financieren steeds vaker met factoring

Alternatieve financiering is erg in trek bij bedrijven die op zoek zijn naar extra kapitaal. Vooral factoring is een gewilde manier om aan geld te geraken. Bedrijven laten met factoring openstaande facturen eerder uitbetalen door een factoringbedrijf.

Het Central Planbureau heeft een paper [pdf] geschreven, waarin het de financiële sector de 28 EU-lidstaten, Japan en de Verenigde Staten heeft onderzocht. Het keek hier onder meer uitgebreid naar bedrijfsfinanciering.

Sterke groei factoring in Nederland

Het CPB heeft een aanzienlijke daling waargenomen in het aantal bankleningen voor niet-financiële bedrijven, met name in Oost-Europese landen. Ook heeft het gemerkt dat de groei van alternatieve financiering hard gaat. “Hun omvang blijft echter relatief klein als percentage van het bruto binnenlands product. Voor Nederland, zien we een gematigde toename van marktfinanciering en een sterke groei van alternatieve financieringsvormen als factoring.”

Bij financiering door middel van factoring neemt een bedrijf (een ‘factor’ genaamd) een schuld of factuur van een andere onderneming met korting over. Het doel van de verkoper is om zo aan zijn directe contante behoeften te kunnen voldoen. Factoring is populairder in Europa dan in Amerika of Japan, zo wijst onderzoek van het CPB uit.

Factoringvolume in Nederland, de EU, de VS en Japan.
Factoringvolume in Nederland, de EU, de VS en Japan.

In Nederland sterkste toename factoringvolume

De top twee landen in Europa op het gebied van factoring zijn België en het Verenigd Koninkrijk, terwijl Cyprus, Portugal en Italië volgen. Maar sinds 2014 is het Nederland dat in heel Europa de sterkste toename van factoringvolume laat zien.

In haar paper maakt het CPB onderscheid tussen bankgeoriënteerde landen (zoals Duitsland en Japan) en landen met een meer marktgeoriënteerd financieel systeem (zoals het Verenigd Koninkrijk en de VS). Die eerste groep van landen maakte een daling in bankfinanciering mee na 2010, terwijl de aandelenmarkt langzaam toenam. En factoring is daar nu groter dan de markt van bedrijfsobligaties.

Financieringsvormen van bankgeoriënteerde landen in Europa.

De marktgeoriënteerde landen vertrouwen (logischerwijs) meer op financiering uit de markt dan de bankgeoriënteerde landen uit onderstaande grafieken. Hierin is ook te zien dat de aandelenmarkt in 2016 dicht op het niveau zit van voor de financiële crisis, terwijl bedrijfsobligaties en factoring zijn toegenomen in de laatste jaren:

Financieringsvormen van marktgeoriënteerde landen in Europa.

Het CPB heeft ook een grafiek gepubliceerd waarin de verschillende financieringsvormen in ons land in kaart worden gebracht:

Financieringsvormen in Nederland

Het valt het CPB onder meer op dat de toename van het factoringvolume in ons land duidelijk waarneembaar is. “Het is het vermelden waard dat factoring een alternatieve vorm van financiering is die voornamelijk wordt gebruikt door kleine en nieuwe bedrijven. De toename in factoring kan dus wijzen op een streven van het mkb voor bankfinanciering.”

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten