menu

ETF beleggen

Veilig beleggen bestaat niet maar je kunt wel je risico’s beperken door te spreiden. Een ander feit is dat de kosten die je maakt met beleggen direct invloed hebben op je netto-rendement. Dit is precies de achterliggende gedachte achter ETF beleggen. Hiermee beleg je automatisch in een grote range van aandelen op basis van vooraf bepaalde criteria.

ETF beleggenDe meeste mensen die geld beleggen doen dat in aandelen of obligaties die ze zelf kiezen. Op basis van hun kennis en expertise hebben ze het gevoel dat ze een slimme keuze maken. Maar ondanks dat sommige mensen denken dat ze het kunnen, blijkt achteraf vaak dat het lastig is om vooraf de winnaars te kunnen bepalen.

Je kunt je laten adviseren door professionele vermogensbeheerders en beleggingsexperts. Als die een goed trackrecord van hun beleggingen kunnen tonen kan dit voor veel beleggers reden zijn om die personen de keuzes te laten maken. Maar vaak zijn dit bruto-rendementen waarin de kosten van deze mensen niet zit verwerkt. Die kosten kunnen verhoudingsgewijs een grote invloed hebben op jouw rendement.

Wat is ETF beleggen?

Met ETF beleggen (ETF staat voor exchange traded fund) beleg je op basis van vooraf bepaalde criteria. Bijvoorbeeld in een AEX ETF, waarmee je belegt in alle aandelen van de AEX. Als je afgelopen jaren hierin had belegd had je automatisch dus aandelen KLM verkocht toen die uit de AEX verdween, en Adyen gekocht toen die werd toegevoegd. Op die manier is het rendement van jouw portefeuille (zeer sterk) vergelijkbaar met de bewegingen van de koers van de AEX. Naast ETF’s die zich richten op beurzen of regio’s kunnen ze ook gericht zijn op een specifiek dividend, opkomende markten, sectoren als vastgoed of andere kenmerken.

Kosten & risico’s van ETF beleggen

ETF beleggen is relatief goedkoop omdat de wijze van handelen vooraf is vastgesteld. Je bespaart de advieskosten omdat er geen tijd meer wordt besteed aan het maken van keuzes over welk aandeel op welk moment moet worden gekocht of juist verkocht. Hierdoor zijn de kosten meestal lager dan bij iemand die probeert de krenten uit de pap te halen. Wat de kosten precies zijn, kan wel sterk per ETF verschillen.

ETF’s kunnen worden aangeschreven als hoog risico. Dit komt omdat ze zijn samengesteld uit een groot aantal verschillende beleggingen. Hiertussen zitten regelmatig ook beleggingen waarop het risico volgens de richtlijnen van de AFM vrij hoog is. Dit kan direct invloed hebben op hoe een ETF wordt beoordeeld.

Je kunt stellen dat dankzij de grote spreiding het risico van beleggen via ETF’s gemiddeld gezien veiliger is, dan zelf een portfolio opbouwen, maar dat gaat alleen op als je ook bij het beleggen in ETF’s je belegbaar vermogen weer spreidt. Stop je al je geld in één vastgoed-ETF dan is jouw beleggingsportefeuille natuurlijk zeer afhankelijk van die ene sector. Aangeraden wordt daarom om ook bij het beleggen in ETF’s je belegbaar vermogen te spreiden over verschillende ETF’s.

Daarnaast is het instapmoment belangrijk. Stap je in op een moment dat de beurs net klapt, dan kan dit veel invloed hebben op je rendement. Wat het beste instapmoment is, is net zo onduidelijk als vooraf weten of een bepaald aandeel zal stijgen of dalen. Hierdoor wordt er aangeraden om niet al je geld in één keer te beleggen maar gedurende een periode stap voor stap in te stappen. Daarnaast wordt ETF beleggen meestal pas aangeraden indien je het geld langere tijd niet nodig hebt. Een periode van minimaal tien jaar wordt hierbij aangeraden.

Rendement van beleggen in ETF’s

Het rendement van een ETF is de optelsom van alle onderliggende beleggingen. Hoe hoog dit is en of er wel of geen dividend wordt uitgekeerd is dus helemaal afhankelijk van de samenstelling.

Doordat ETF’s niet mikken op de best presterende aandelen, en aandelen ook niet verkopen wanneer ze verwachten dat deze zullen dalen in waarde, is de kans klein dat het rendement veel groter is dan je zou mogen verwachten met een bepaalde economische situatie. De mensen die beleggen in ETF’s doen het daarom meestal omdat ze liever mikken op een gemiddeld rendement in een bepaalde sector of markt.

ETF’s kopen

ETF’s zijn verhandelbare fondsen. Je kunt ze dus niet direct kopen van de aanbieder, maar je kunt ze wel kopen via een broker (beleggingsplatformen). Er zijn online veel beleggingsplatformen te vinden waar je je geld zelf kunt beleggen. Drie populaire brokers zijn:

DeGiro
De GiroOnline broker waar je wereldwijd kunt beleggen. Ongeveer 300.000 mensen maken hier gebruik van. Biedt ook beursnieuws en gratis realtime koersen op o.a. Euronext.

Binck Bank
Binck BankOnline broker waar je zelf bepaalt waarin je wilt beleggen. Binck is sinds haar oprichting in 2000 al meer dan tien keer uitgeroepen tot broker van het jaar.

Zwitserleven
ZwitserLeven BeleggenZwitserleven is eigenlijk geen broker, maar biedt wel verschillende fondsen aan, waarmee je hier dus ook automatisch spreidt. Beleggen is mogelijk vanaf 50 euro, en je kunt hier kiezen uit drie profielen: Relaxed, Bewust en Avontuurlijk beleggen.

Het beste kun je offertes opvragen bij meerdere aanbieders. Elke keer dat je iets koopt of verkoopt, kost je dit namelijk geld. Bovendien heb je naast de aan- en verkoopkosten te maken met bewaarloon of servicekosten. Een kostenverschil van één procent lijkt misschien niet zo veel, maar wanneer je jaar in jaar uit één procent extra betaalt, dan kan dit flink oplopen.