menu
Banner 728x90

Crowdfunding internationaal

Crowdfunding lijkt in Nederland zeer populair maar de omvang in ons land valt eigenlijk in het niet bij de cijfers die crowdfunding internationaal laat zien. Dat is niet alleen omdat Nederland maar een klein land is. Ook onze historie speelt daarin een grote rol. In Nederland hebben banken lang een bijzonder sterke rol gehad op het gebied van financieren. In het buitenland zijn andere financieringsvormen als investeerders al langer gemeengoed.

Inhoud:

Crowdfunding internationaal Crowdfunding is een internationaal verschijnsel. Wel zijn er per regio grote verschillen. Als je kijkt naar wat crowdfunding internationaal betekent, en naar de verschillen met crowdfunding in Nederland, dan is dat er in Amerika veel via donaties verloopt, en in Europa om leningen. Nu is dat logisch als je je bedenkt dat de Amerikaanse wet het tot mei 2016 verbood om bij crowdfunding-sites te delen in de winst.

Mei 2016 belangrijk voor Amerikaanse crowdfunding

Voorheen moesten investeerders aan strenge inkomenseisen voldoen (een netto-waarde van tenminste 1 miljoen dollar of een inkomen van tenminste 200.000 dollar), maar sindsdien kunnen ook niet-vermogende beleggers investeren in startups.  De regels zijn veranderd en met name voor equity crowdfunding is er juridisch meer mogelijk, maar in het eerste jaar nadat de regels zijn aangepast, zijn er niet meer dan 140 startups via equity crowdfunding gefinancierd. Niet veel, als je beseft dat er in Amerika jaarlijks een half miljoen ondernemingen worden opgestart.

Via de Amerikaanse websites wordt wel veel meer geld binnengehaald. Dat is – logischerwijs – te danken aan de grotere (potentiële) poel van investeerders. In Europa zijn ook verschillende platformen actief. Vaak zijn deze vooral binnen de landsgrenzen bekend. Om een goede campagne neer te kunnen zetten dient er een goede risico-analyse te worden gemaakt. Omdat dit meestal maatwerk is, en een analyse per land verschilt, kent crowdfunding regionale eigenschappen. Toch zijn er ook wel platformen die crowdfunding internationaal aanbieden en over landsgrenzen heen opereren.

Crowdfunding in Europa: nog veel verschillen

De Europese Commissie had in 2018 een uitgebreid rapport uitgebracht om de crowdfundingmarkt in Europa beter in kaart te brengen. De grootste conclusie na dit onderzoek was toch wel dat crowdfunding in Europa sterk verdeeld is. Zoiets kun je natuurlijk pas concluderen als je de verschillende markten hebt onderzocht. En dat heeft de Commissie gedaan, waardoor wij nu een goed beeld hebben van de onderlinge verschillen en overeenkomsten.

Zo zijn er nog steeds EU-landen waar er geen of nauwelijks sprake is van een crowdfundingmarkt, zoals Croatië, Cyprus en Hongarije. En ook blijkt dat specifieke crowdfunding-wetten de crowdfundingmarkt in landen als Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk echt een boost hebben gegeven. En in meerdere landen, waaronder Nederland, Polen, Denemarken en Duitsland, is er volgens de EC een tamelijk nieuw gevestigde en/of momenteel ontwikkelende crowdfundingmarkt op basis van schuldinvestering naast een equity-crowdfundingmarkt.

17 lidstaten hebben geen specifieke regels voor crowdfunding

Verder hebben 11 van de 28 lidstaten specifieke crowdfunding-regelgeving doorgevoerd, waarvan België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje een crowdfunding-vrijstelling hebben opgenomen in hun bestaande wetgeving, zodat deze vorm van financiering vrijgesteld kan worden van enkele of de meeste algemene financiële regels.

“In de zeventien andere lidstaten zonder specifieke regelgeving inzake crowdfunding, is de reguliere regelgeving van financiële diensten van toepassing”, zo schrijft de Commissie. “Crowdfunding past in deze landen vaak niet goed in de bestaande regelgeving en dit leidt vaak tot een relatief strikte regulering van crowdfunding, wat weer leidt tot nationale marktbelemmeringen.”

Slowakije en Luxemburg wachten af

Hongarije, Letland, Roemenië, Zweden en Ierland hebben stappen ondernomen (of zijn van plan dat te doen) om specifieke crowdfunding-regels in de wet op te nemen. Andere landen, waaronder Slowakije en Luxemburg, wachten liever op wat de Europese Unie gaat doen qua regelgeving op dit gebied.

Uit het rapport blijkt dat in bijna elke lidstaat waar geen specifieke regels zijn, de komst van een overkoepelende, Europese regelgeving benadrukt wordt, zodat het aan de wet kan voldoen én de crowdfundingmarkt een boost krijgt. Alleen Poolse instanties zien geen aanleiding tot actie, omdat crowdfunding zich daar nog niet heeft ontwikkeld.

De Commissie stelt dat er grote verschillen zijn in de interpretatie van de PSD (een Europese Richtlijn over betaaldienstverlening); zo is in ons land de interpretatie erg losjes, terwijl die in Duitsland veel strenger is.

In Hongarije, Luxemburg en op Gibraltar is er geen P2P-leenmarkt actief. En in Ierland is er, dankzij uitgebreide regelgeving, slechts een kleine P2P-leenmarkt voor consumenten, terwijl er juist weer wel een erg grote P2P-leenmarkt voor bedrijven is, juist omdat die niet direct gereguleerd wordt.

Zweden staat positief tegenover crowdfunding

Ook ontdekte de Europese Commissie grote verschillen in hoe er tegen crowdfunding wordt aangekeken. Zo heeft Zweden een overwegend positieve houding tegenover crowdfunding als alternatieve financieringsbron, terwijl de autoriteiten in Letland een vijandige positie lijken in te nemen tegenover crowdfundingplatforms.

“De huidige juridische situatie van P2P-lenen is vaak niet bevredigend of duidelijk. In sommige landen, zoals Duitsland, moeten banken betrokken zijn bij het leenproces, terwijl bijvoorbeeld in België er geen grote obstakels zijn voor crowdfunding via onderhandse leningen.”

Crowdfunding internationaal in cijfers

Op het gebied van crowdfunding is Noord-Amerika verreweg koploper,  zo blijkt uit cijfers van het internationale crowdfunding-Industry Report. Wel groeiden Europa, Azië en Afrika het laatst gemeten jaar (2015) wat sneller waardoor de verschillen kleiner zijn geworden. Internationaal gezien is crowdlending verreweg de meest populaire crowdfundingvorm. In Europa is het Verenigd Koninkrijk met een omvang van 2,5 miljard euro de grootste speler in de markt. In 2015 kwam 10 procent van het vreemd vermogen in het mkb van alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Het publiek speelt daar wel maar een een kleine rol in. De grootste investeerders zijn institutionele beleggers.

Dat jaar stond Nederland met crowdfunding in de top 5 van Europese landen waar het meeste geld wordt opgehaald. Het ging in 2015 om een totaalbedrag van 128 miljoen waarvan bijna 98,9 miljoen aan zakelijke crowdlending. Alleen in Frankrijk, Duitsland en Zweden wordt, na het Verenigd Koninkrijk, meer opgehaald met crowdfunding. Berekend naar hoeveel geld per inwoner wordt opgehaald, nam Nederland dat jaar de tweede plaats in, achter het Verenigd Koninkrijk.

Internationale crowdfunding-cijfers over 2015 in  dollars

Per crowdfunding-soort:

 1. Crowdlending – 25 miljard
 2. Crowdfunding op basis van donaties – 5,5 miljard
 3. Equity crowdfunding – 2,5 miljard

Per regio:

Noord-Amerika – 17,2 miljard
Azië – 10,54 miljard
Europa – 6,48 miljard
Zuid-Amerika – 85,74 miljoen
Oceanië – 68,6 miljoen
Afrika – 24,16 miljoen

Internationale platformen

 1. Funding Circle
  Een internationaal crowdlending-netwerk dat in 2015 is opgericht. Onder andere ZenCap is hierin opgegaan. Naast Nederland is deze crowdfunding-organisatie ook actief in het Vereningd Koninkrijk en Duitsland. Om in aanmerking te komen voor financiering moet je bedrijf minimaal 50.000 euro omzetten. Ook moet je de laatste 2 jaarrekeningen aanleveren met minimaal een positief resultaat. Je bedrijf moet Nederlands zijn en je staat zelf persoonlijk garant voor de lening.
 2. Kickstarter
  Ze claimen het grootste internationale crowdfunding-platform ter wereld te zijn en zijn sinds 2014 ook specifiek in Nederland actief. Kickstarter werkt op basis van het donatie-model. Je krijgt dus geen lening en verkoopt geen aandelen, maar bent verplicht om beloningen aan te bieden in de vorm van producten, kortingen of ervaringen. Kickstarter biedt de optie aan om een crowdfunding-widget op je website te plaatsen, maar int ook 5% van wat je binnenhaalt.
 3. IndieGoGo
  Net als Kickstarter is IndieGoGo een groot Amerikaans platform. Het werkt grotendeels op basis van het donatie-model, maar equity crowdfunding behoort ook tot de mogelijkheden. Het mooie van dit crowdfunding-initiatief is dat je al het geld dat je opbrengt mag houden, ook als je je doel niet weet te bereiken. IndieGoGo incasseert dan wel vier procent van het geld.

Crowdfunding internationaal - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp