Max Crowdfund

Crowdfunding internationaal

crowdfundingCrowdfunding lijkt in Nederland zeer populair maar de omvang in ons land valt eigenlijk in het niet bij de cijfers die crowdfunding internationaal laat zien. Dat is niet alleen omdat Nederland maar een klein land is. Ook onze historie speelt daarin een grote rol. In Nederland hebben banken lang een bijzonder sterke rol gehad op het gebied van financieren. In het buitenland zijn andere financieringsvormen als investeerders al langer gemeengoed.

Inhoud:

Crowdfunding is een internationaal verschijnsel. Wel zijn er per regio grote verschillen. Als je kijkt naar wat crowdfunding internationaal betekent, en naar de verschillen met crowdfunding in Nederland, dan is dat er in Amerika veel via donaties verloopt, en in Europa om leningen. In Nederland gaat het vooral om bedrijfsmatige leningen terwijl in Oost Europa het vooral om p2p-leningen gaat.

Crowdfunding in Europa: nog veel verschillen

In Europa zijn er veel platformen actief. Vaak zijn deze vooral binnen de landsgrenzen bekend. Om een goede campagne neer te kunnen zetten dient er een goede risico-analyse te worden gemaakt. Omdat dit meestal maatwerk is, en een analyse per land verschilt, kent crowdfunding regionale eigenschappen. Toch zijn er ook wel platformen die crowdfunding internationaal aanbieden en over landsgrenzen heen opereren.

In Nederland zijn er enkele platformen die meer dan 100 miljoen hebben gerealiseerd. Dat lijkt veel geld, maar in Europa zijn er platformen die in slechts enkele jaren soms meer dan een miljard hebben uitgezet. Enkele grote Europese platformen:

Bondora

BondoraHet Estische Bondora bestaat sinds 2009 en heeft als grootste afzetmarkten Estland, Finland en Spanje. Gemiddeld zit het platform boven de tien procent, met name in Estland zelf worden soms hoge rendementen behaald. Het platform groeit met name via Duitse investeerders, maar ook Nederlandse investeerders hebben hier inmiddels miljoenen geïnvesteerd. Investeren kan al vanaf 5 euro.

IUVO

IUVOIUVO is een speler die is begonnen in Bulgarije en is momenteel ook actief in Roemenië. Op moment van schrijven biedt het bijna 9% gemiddeld resultaat voor investeerders. Het platform biedt verder een Auto Invest-functie, zodat je het investeren kunt automatiseren. Daarnaast hanteert ook dit platform een terugkoopgarantie. Ontstaat er een default? Dan krijg je je het resterende deel (zonder rente) terug.

Mintos.com

MintosMintos is opgericht in 2015 en heeft zelf enkele miljoenen voor internationale groei opgehaald. Met succes want halverwege 2020 is al 5 miljard via het platform gefinancierd met een gemiddeld rendement voor investeerders van ruim 12%. Er zijn geen servicekosten en Mintos.com biedt enkele handige tools zoals een Auto Invest-functie en een Secondary Market.

Europese crowdfunding in kaart gebracht

De Europese Commissie heeft in 2018 een uitgebreid rapport uitgebracht om de crowdfundingmarkt in Europa beter in kaart te brengen. De grootste conclusie na dit onderzoek was toch wel dat crowdfunding in Europa sterk verdeeld is.

In Nederland is er veel kritiek op de regels voor crowdfunding. Er zou meer belastingvoordeel moeten zijn voor investeerders, platformen moeten beter worden gecontroleerd en er zijn meer regels nodig vanuit de AFM. Daarnaast zijn de banken in Nederland te dominant, wat de groei van crowdfunding beperkt.

Al deze kritiek is er niet voor niets, desondanks doet Nederland het internationaal gezien zeker niet slecht! We hebben meerdere platformen die succesvol zijn. De platformen zijn professioneel georganiseerd en de branche groeit. We gaan in Europa niet aan kop, maar doen het ook zeker niet slecht. Al komt dat niet alleen door het formaat van ons land. Juist de kleine Baltische staten Estland, Letland en Litouwen scoren hier goed.

Aan de andere kan zijn er nog steeds EU-landen waar er geen of nauwelijks sprake is van een crowdfundingmarkt, zoals Croatië, Cyprus en Hongarije. En ook blijkt dat specifieke crowdfunding-wetten de crowdfundingmarkt in landen als Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk echt een boost hebben gegeven. En in meerdere landen, waaronder Nederland, Polen, Denemarken en Duitsland, is er volgens de EC een tamelijk nieuw gevestigde en/of momenteel ontwikkelende crowdfundingmarkt op basis van schuldinvestering naast een equity-crowdfundingmarkt.

17 lidstaten hadden in 2018 geen crowdfunding-regels

Verder hebben 11 van de 28 lidstaten specifieke crowdfunding-regelgeving doorgevoerd, waarvan België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje een crowdfunding-vrijstelling hebben opgenomen in hun bestaande wetgeving, zodat deze vorm van financiering vrijgesteld kan worden van enkele of de meeste algemene financiële regels.

“In de zeventien andere lidstaten zonder specifieke regelgeving inzake crowdfunding, is de reguliere regelgeving van financiële diensten van toepassing”, zo schrijft de Commissie. “Crowdfunding past in deze landen vaak niet goed in de bestaande regelgeving en dit leidt vaak tot een relatief strikte regulering van crowdfunding, wat weer leidt tot nationale marktbelemmeringen.”

Slowakije en Luxemburg wachten af

Hongarije, Letland, Roemenië, Zweden en Ierland hebben stappen ondernomen (of zijn van plan dat te doen) om specifieke crowdfunding-regels in de wet op te nemen. Andere landen, waaronder Slowakije en Luxemburg, wachten liever op wat de Europese Unie gaat doen qua regelgeving op dit gebied.

Uit het rapport blijkt dat in bijna elke lidstaat waar geen specifieke regels zijn, de komst van een overkoepelende, Europese regelgeving benadrukt wordt, zodat het aan de wet kan voldoen én de crowdfundingmarkt een boost krijgt. Alleen Poolse instanties zien geen aanleiding tot actie, omdat crowdfunding zich daar nog niet heeft ontwikkeld.

De Commissie stelt dat er grote verschillen zijn in de interpretatie van de PSD (een Europese Richtlijn over betaaldienstverlening); zo is in ons land de interpretatie erg losjes, terwijl die in Duitsland veel strenger is.

In Hongarije, Luxemburg en op Gibraltar is er geen P2P-leenmarkt actief. En in Ierland is er, dankzij uitgebreide regelgeving, slechts een kleine P2P-leenmarkt voor consumenten, terwijl er juist weer wel een erg grote P2P-leenmarkt voor bedrijven is, juist omdat die niet direct gereguleerd wordt.

Zweden staat positief tegenover crowdfunding

Ook ontdekte de Europese Commissie grote verschillen in hoe er tegen crowdfunding wordt aangekeken. Zo heeft Zweden een overwegend positieve houding tegenover crowdfunding als alternatieve financieringsbron, terwijl de autoriteiten in Letland een vijandige positie lijken in te nemen tegenover crowdfunding-platforms.

“De huidige juridische situatie van P2P-lenen is vaak niet bevredigend of duidelijk. In sommige landen, zoals Duitsland, moeten banken betrokken zijn bij het leenproces, terwijl bijvoorbeeld in België er geen grote obstakels zijn voor crowdfunding via onderhandse leningen.”

Amerikaanse crowdfunding

Tot mei 2016 moesten Amerikaanse investeerders aan strenge inkomenseisen voldoen (een netto-waarde van tenminste 1 miljoen dollar of een inkomen van tenminste 200.000 dollar), maar sindsdien kunnen ook niet-vermogende beleggers in Amerika investeren in startups.

De regels zijn veranderd en met name voor equity crowdfunding is er juridisch meer mogelijk, maar in het eerste jaar nadat de regels zijn aangepast, zijn er niet meer dan 140 startups via equity crowdfunding gefinancierd. Niet veel, als je beseft dat er in Amerika jaarlijks een half miljoen ondernemingen worden opgestart. Via de Amerikaanse websites wordt wel veel meer geld binnengehaald. Dat is – logischerwijs – te danken aan de grotere (potentiële) poel van investeerders.

Crowdfunding internationaal in cijfers

Kijken we naar het totaal aan geïnvesteerd kapitaal dan is Noord-Amerika koploper. Wel groeiden Europa, Azië en Afrika het laatst gemeten jaar (2015) wat sneller waardoor de verschillen kleiner zijn geworden. Internationaal gezien is crowdlending verreweg de meest populaire crowdfundingvorm.

In Europa is het Verenigd Koninkrijk met een omvang van 2,5 miljard euro de grootste speler in de markt. In 2015 kwam 10 procent van het vreemd vermogen in het mkb van alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Het publiek speelt daar wel maar een een kleine rol in. De grootste investeerders zijn institutionele beleggers.

Dat jaar stond Nederland met crowdfunding in de top 5 van Europese landen waar het meeste geld wordt opgehaald. Het ging in 2015 om een totaalbedrag van 128 miljoen waarvan bijna 98,9 miljoen aan zakelijke crowdlending. Alleen in Frankrijk, Duitsland en Zweden wordt, na het Verenigd Koninkrijk, meer opgehaald met crowdfunding. Berekend naar hoeveel geld per inwoner wordt opgehaald, nam Nederland dat jaar de tweede plaats in, achter het Verenigd Koninkrijk.

Internationale crowdfunding-cijfers over 2015 in  dollars

Per crowdfunding-soort:

  1. Crowdlending – 25 miljard
  2. Crowdfunding op basis van donaties – 5,5 miljard
  3. Equity crowdfunding – 2,5 miljard

Per regio:

Noord-Amerika – 17,2 miljard
Azië – 10,54 miljard
Europa – 6,48 miljard
Zuid-Amerika – 85,74 miljoen
Oceanië – 68,6 miljoen
Afrika – 24,16 miljoen

Crowdfunding internationaal - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp