Geldvoorelkaar

Alternatieve financiering

Verschillende alternatieve financieringsvormen veroveren momenteel de markt. Denk aan crowdfunding, factoring of buitenlandse leenplatformen voor het mkb. Welke financiering is nu  het meest geschikt voor welk doel, en welke financieringsvorm is populair bij het mkb?

Alternatieve financiering biedt mkb oplossingen naast de bank

Alternatieve financieringAlhoewel het woord alternatief letterlijk betekent dat iets afwijkend is, zijn deze financieringen al zeer actief aanwezig. Net als bij alternatieve muziek of kleding is het vooral een andere smaak. De bank is nog verreweg marktleider als het aankomt op het financieren van het mkb, maar naast de bank ontstaan de laatste jaren wel steeds meer nieuwe aanbieders die zakelijk geld lenen aan het mkb. Deze alternatieve financieringen kunnen een betere oplossing zijn dan de bank, die voorheen een gangbare keuze voor financiering was.

Bij een bank klop je aan voor krediet (rood staan) of een lening. In beide gevallen kan dit vrij goedkoop, maar verwacht de bank wel zekerheid in de vorm van onderpand. De bank is daarin vrij streng met wat zij ziet als waardevol. Wil je je debiteuren, voorraad, inventaris of toekomstige inkomsten inzetten als onderpand? Dan kun je meestal beter kijken naar een alternatieve financieringsvorm.

Populaire alternatieve financieringsvormen voor het mkb

Per levensfase van het bedrijf en/of bestemming van het kapitaal zijn er verschillende vormen van alternatieve financiering voor het mkb beschikbaar. Enkele bekende bedrijfsfinancieringen op een rij.

Startkapitaal

Wil je sneller groeien dan je portemonnee toelaat? De eerste paar duizend euro zijn meestal nog wel bij elkaar te sprokkelen. Denk aan een rood-staan-optie bij een zakelijke bankrekening of het verspreid terugbetalen van creditcard-transacties. Heb je meer nodig dan deze eerste basis? Dan is een alternatieve financieringsvorm een vereiste. De bank financiert starters al beperkt en ondernemers met een minimale of soms zelfs negatieve solvabiliteit komen al helemaal van een koude kermis thuis. Risicovol startkapitaal lenen van bekenden (durfkapitaal) of onbekenden (crowdlending) zijn dan populaire oplossingen.

Is dit echter niet mogelijk, omdat het bedrag groter is dan wat je op deze manier risicoloos kunt lenen? Dan is het verkopen van aandelen soms een manier om aan geld te komen. Op deze manier verkoop je toekomstige inkomsten om aan de huidige financieringsvraag te kunnen voldoen. Zowel bekenden als een rijke oom of tante die als business angel wil fungeren, of onbekenden via business angel- of equity crowdfundingplatformen bieden hiervoor oplossingen.

Groeikapitaal

Ben je wel al even bezig, maar loop je tegen dezelfde problemen als starters op? Wil je sneller groeien dan financieel mogelijk is? Dan is het helemaal afhankelijk van je bedrijf welke financieringsvorm je gebruikt. Als je bedrijfsmodel kansrijk is kun je denken aan crowdfunding. Als je snel grote bedragen wilt en niet te veel cijfers publiekelijk bekend wilt maken, zijn investeerders ook een mogelijkheid. Dat kunnen vermogende business angels zijn, maar ook grote investeringsmaatschappijen met venture capital. In veel gevallen wil een bank ook graag aanhaken, maar dan wel met enkele garanties.

Bedrijfsmiddelen

Wil je een machine kopen en wil de bank deze niet financieren? Er zijn in de markt veel nieuwe partijen ontstaan die hiermee willen helpen. In veel gevallen bieden deze leasing-oplossingen. Net als bij een leaseauto is het gebruik van de machine alleen voor jou, dus kun je deze beschouwen als jouw eigendom. Maar betaal je de lening niet op tijd terug? Dan hebben ze de optie om de machine terug te vorderen. Op die manier is de machine zelf het onderpand van de lening. Vaak kun je zelfs nog verder gaan, door ook andere machines te verkopen en vervolgens terug te huren, om zo de druk op je liquiditeit te verlagen. Ook banken stappen steeds vaker in deze financieringsvorm.

Werkkapitaal

Is je bedrijf al enkele jaren actief, schrijf je positieve zwarte cijfers, maar heb je maar beperkte liquiditeit tot je beschikking? De meeste ondernemers proberen een tekort aan werkkapitaal op te lossen door kosten uit te stellen. Denk aan een leverancierskrediet en kopen op factuur met een langere betaaltermijn. Maar naast het uitstellen van betalen, kan het sneller innen van inkomsten ook een alternatief bieden. Dan kun je denken aan het inzetten van je debiteuren/facturen. Je kunt deze strenger beheren, inzetten als onderpand, of zelfs facturen verkopen (factoring).

Als je nog geen debiteuren hebt maar deze wel verwacht, moet je op zoek naar een voorschot. Geld dat in de toekomst binnenkomt, kan bij sommige alternatieve financierders ook als onderpand gelden. Denk aan inkomsten die in de toekomst binnenkomen via een PIN of webshop. Je lening wordt dan automatisch terugbetaald en hierdoor zijn er net wat meer financieringsvormen mogelijk.

Internationale leenplatformen lenen soms uit op basis van eigen vermogen. Vaak rekenen deze wel iets meer rente, maar aan de andere kant zie je hier soms dezelfde dag nog of je in aanmerking komt voor een krediet en heb je dit vaak al binnen enkele dagen op je rekening.

Extra kapitaal bovenop bestaande leningen

Heb je al eerder vreemd vermogen aangetrokken, maar ben je in een nieuwe groeifase beland en heb je dus wederom groei- of werkkapitaal nodig? Dan kun je gaan combineren via een stapelfinanciering, je bestaande leningen herfinancieren, of kiezen voor grotere investeerders of beleggers als private equity-maatschappijen, .

Innovatiekapitaal

Snelle groeiers die het groeikapitaal niet alleen nodig hebben voor het uitbreiden van de bestaande business, maar daarnaast (de markt) sterk vernieuwen, hebben soms extra mogelijkheden. Veel investeerders zijn hierin geïnteresseerd en ook de overheid biedt veel oplossingen in de vorm van borgstellingen of eigen alternatieve financieringsvormen voor innovatieve ondernemingen.

Alternatieve financiering - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp