Investeerders.nl
menu
Collin

Liquiditeit

Liquiditeit geeft aan in hoeverre je direct aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Heel simpel gezegd is het dus het geld dat je op je rekening hebt staan. Veel ondernemers maken daarom regelmatig even een liquiditeitsberekening om te zien of het geld op de rekening wel kan worden uitgegeven.

Wat is liquiditeit?

LiquiditeitLiquiditeit is het geld dat je tot je beschikking hebt om direct betalingen mee te doen. Het geld dat je dus op je lopende rekening hebt, maar ook geld dat je op een spaar- of beleggingsrekening hebt. Een 100 procent vaste definitie is er niet omdat het per bedrijf verschillend kan zijn.

Soms worden daarom voorraden of debiteurentegoeden ook meegerekend. Toch is dit niet verstandig, omdat het onzeker is wanneer je dit tot je beschikking hebt. Deze tellen wel mee voor je solvabiliteit, waarmee je uitrekent of je bedrijf op de lange termijn aan betalingsverplichtingen kan voldoen.

Tijdelijk snel extra liquiditeit nodig? Kredietvooruit.nl! Belangrijke voorwaarden: je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Waarom is de liquiditeit belangrijk?

Een bedrijf kan enorm succesvol zijn, veel winst maken, maar vanwege onvoldoende liquiditeit toch failliet gaan. Bijvoorbeeld omdat een opdracht pas na oplevering kan worden gefactureerd. Dan lijkt het alsof er veel declarabele uren zijn, maar als dit geld niet op de rekening binnenkomt en er wel kosten zijn, dan kan dit zorgen voor problemen.

Bedrijven die geld van jou krijgen hebben soms minder geduld dan jij. Als jij op papier veel geld verdient maar dit snel genoeg naar je lopende rekening krijgt kan dit ervoor zorgen dat je niet langer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Bedrijven die nog niet zo lang bestaan of snel groeien hanteren daarom vaak een korte betalingstermijn en factureren soms ook een deel vooruit. Soms verkopen ze zelfs hun vorderingen, omdat ze niet willen wachten tot hun debiteuren betalen. Hierdoor houden ze hun liquiditeit op orde.

Liquiditeit geeft aan of jij op korte termijn aan je betalingsverplichtingen kan voldoen.

Berekening van liquiditeit is een momentopname

Tijdens de start lopen de kosten vaak voor de inkomsten uit en is er weinig werkgeld om aan eventuele onverwachte tegenvallers te voldoen. Maar juist ook als het na lange tijd opeens beter gaat kunnen de kosten sneller stijgen dan de inkomsten, of kan het zijn dat het debiteurenbedrag snel oploopt, waardoor het saldo dat beschikbaar is op de lopende rekening tijdelijk een flinke dip oploopt.

Liquiditeit kan dus op veel momenten de bedrijfsfinanciën insluipen. Als je juist zelf veel vooruit moet financieren kan dit zorgen voor problemen. Denk aan het investeren in dure machines. Als je hiermee veel geld kunt verdienen en deze jarenlang meegaan zijn deze een goede investering, maar je moet ze wel eerst voorfinancieren. Een liquiditeitsberekening is dan ook altijd een momentopname.

Liquiditeit kan in de meeste gevallen goed worden opgevangen met relatief goedkoop kapitaal, zoals een doorlopend krediet bij een bank. Al is het wel afhankelijk van de reden van de problemen. Als er een tekort is aan liquiditeit omdat een bedrijf simpelweg te weinig klanten heeft, zullen financierders ook niet in de rij staan. Maar als je kunt aantonen dat de dip tijdelijk is dan zijn er veel financieringsmogelijkheden.

Liquiditeit financieren

Ook voor bedrijven die sterk seizoensgebonden zijn en dus perioden hebben met veel, maar ook met weinig geld, is een gezonde liquiditeit erg belangrijk. Als bedrijven het toch niet goed op orde krijgen kan dit voor veel problemen zorgen. Bedrijven proberen dit daarom meestal voor te zijn door dit extern te financieren.

Het financieren van liquiditeit (werkkapitaal) is een van de meest voorkomende bedrijfsfinancieringen. Het rekening courant-krediet is hiervan het bekendste voorbeeld. Hiermee kunnen bedrijven tijdelijk meer geld uitgeven dan op de lopende rekening staat bij de bank. Onder consumenten wordt dit ook wel rood staan genoemd. Zeker bij seizoensgebonden bedrijven komt het vaak voor dat bedrijven op deze manier de liquiditeit financieren.

Belastingdienst en liquiditeit

Een van de bekendste schuldeisers die veel impact kunnen hebben op de liquiditeit is de belastingdienst. Als de onderneming draait maak je facturen. De belastingdienst baseert haar aanslagen op jouw administratie die tot stand komt aan de hand van gemaakte en verstuurde facturen, ongeacht die al zijn betaald.

De Belastingdienst rekent met deze cijfers. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld ook de btw al moet overmaken van facturen nog helemaal niet voldaan zijn. Zolang ze zijn verstuurd dien je er bij de volgende omzetbelastingaangifte de btw over af te dragen. Je inkomstenbelasting is ook gebaseerd op geld dat je nog tegoed hebt van bedrijven maar misschien nog niet echt op je bankrekening hebt bijgeschreven gekregen. Voorschieten dus!