Liquiditeit

Liquiditeit geeft aan in hoeverre je onderneming de betalingsverplichtingen aan kan. Simpel gezegd bereken je of je voldoende geld hebt om kortlopende schulden te betalen. Ondernemers maken regelmatig een liquiditeitsberekening om te zien of ze over een bepaalde periode aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit van een onderneming berekenenLiquiditeit berekent of je voldoende financiële middelen hebt om het kort vreemd vermogen van je bedrijf betalen.

Liquide middelen bestaan uit geld dat je waarmee je betalingen kunt doen. Het saldo dat je dus op je lopende rekening hebt, maar ook geld dat je op je spaar- of beleggingsrekening staat.

Tijdelijk snel extra liquiditeit nodig? Kredietvooruit.nl! Belangrijke voorwaarden: je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Liquiditeit berekenen

Er zijn verschillende manieren om liquiditeit te berekenen. De quick ratio berekent of je voldoende liquide middelen hebt voor je lopende betalingsverplichtingen. Bij een snelle doorlooptijd mag je bij de quick ratio soms ook een deel van je debiteurenstand als liquide middelen meerekenen.

Afhankelijk van je doorlooptijd mag je soms je debiteuren of voorraden bij je liquide middelen meerekenen.

De current ratio berekent of je op korte termijn aan je financiële verplichtingen kunt voldoen. Deze ratio rekent ook vlottende activa als voorraden of debiteurentegoeden mee. Daarbij is het slim om een inschatting te maken hoe snel je deze middelen liquide kunt maken en rekening te houden met een percentage incourante voorraad of dubieuze debiteuren.

Je vlottende en vaste activa tellen ook mee voor je solvabiliteit. Deze rekent het eigen vermogen van je bedrijf uit. Solvabiliteit berekent of je onderneming op de lange termijn de betalingsverplichtingen kan voldoen.

Statische liquiditeit vs. dynamische liquiditeit

dynamische en statische liquiditeitEen berekening van je liquiditeit is een momentopname. Dit noemt men statische liquiditeit. Tenzij je deze berekent voor de aanvraag van een financiering zegt de statische liquiditeit niet zoveel.

De uitkomst kan snel veranderen doordat je bijvoorbeeld afgeronde opdrachten factureert, of door grote uitgaven als het vervangen van machines.

Liquiditeit geeft aan of jij op korte termijn aan je betalingsverplichtingen kan voldoen.

Als je wilt weten of je de komende periode aan alle verplichtingen kunt voldoen kun je de dynamische liquiditeit berekenen. Met een liquiditeitsbegroting maak je een inschatting of in een bepaalde periode de uitkomst van de current ratio-berekening verbetert, of juist verslechtert.

Wil je niet wachten tot jouw debiteuren betalen? Verkoop de factuur aan Voldaan en bij akkoord is heb jij dezelfde dag je geld op je rekening. Er zijn geen jaarcijfers, borg of zekerheden nodig.

Liquiditeit financieren

liquiditeit verbeterenBedrijven die geld van jou krijgen hebben soms minder geduld dan jij. Bijvoorbeeld omdat je een opdracht pas na oplevering kunt factureren en het dus even duurt voor jij jouw schulden kunt betalen. Ook grote investeringen kunnen ervoor zorgen dat het een tijdje duurt voor je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Bedrijven die geld van jou krijgen hebben soms minder geduld dan jij.

Je kunt je liquiditeit verbeteren op verschillende manieren. Bedrijven die snel groeien hanteren vaak een korte betalingstermijn of factureren een deel vooruit. Soms verkopen ze vorderingen, omdat ze niet willen wachten tot hun debiteuren betalen. Hiermee houden ze het saldo voor lopende betalingsverplichtingen op orde.

Incidentele problemen kun je opvangen met goedkoop werkkapitaal, zoals een doorlopend krediet. Als de dip tijdelijk is dan zijn er voldoende financieringsmogelijkheden.

Tijdelijk snel extra liquiditeit nodig? Kredietvooruit.nl! Belangrijke voorwaarden: je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Seizoensgebonden liquiditeit financieren

seizoensgebonden liquiditeit financierenOok voor seizoensgebonden bedrijven is een gezonde liquiditeit erg belangrijk. Als bedrijven het toch niet goed op orde krijgen kan dit voor veel problemen zorgen. Bedrijven proberen dit daarom meestal voor te zijn door dit extern te financieren.

Het financieren van liquiditeit (werkkapitaal) is een van de meest voorkomende bedrijfsfinancieringen. Het rekening courant-krediet is hiervan het bekendste voorbeeld. Hiermee kunnen bedrijven tijdelijk meer geld uitgeven dan op de lopende rekening staat bij de bank. Onder consumenten wordt dit ook wel rood staan genoemd. Zeker bij seizoensgebonden bedrijven komt het vaak voor dat bedrijven op deze manier de liquiditeit financieren.

Belastingdienst en liquiditeit

Een bekende crediteur die veel impact heeft op de liquiditeit is de belastingdienst. Als de onderneming facturen maakt reken je btw, die je moet afdragen. Je moet dus ook de btw al overmaken van facturen nog niet zijn voldaan. Ook de inkomstenbelasting kijkt naar de factuurbedragen, en niet naar het saldo op jouw bankrekening. Voorschieten dus!