Liquiditeit

Liquiditeit geeft aan of je onderneming voldoende geld heeft om alle facturen en rekeningen te betalen. Met een liquiditeitsberekening zie je of je de komende periode aan alle financiële verplichtingen kan voldoen. Je kunt het op verschillende manieren berekenen, financieren óf zelf verbeteren.

Inhoud:

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit berekenen van een ondernemingLiquiditeit berekent of je voldoende financiële middelen hebt om het kort vreemd vermogen van je bedrijf betalen.

Liquide middelen bestaan uit geld dat je waarmee je betalingen kunt doen. Het saldo dat je dus op je lopende rekening hebt, maar ook geld dat je op je spaar- of beleggingsrekening staat.

Liquiditeit berekent of je kunt voldoen aan alle kortlopende betalingsverplichtingen.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Kredietvooruit.nl of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Zelf je liquiditeit verbeteren

Liquiditeit verbeteren

Ook als je bedrijf een prima financiële gezondheid heeft kun je soms een tekort hebben aan liquiditeit.  Bijvoorbeeld omdat je nieuwe voorraad wilt inkopen, moet wachten op debiteuren of wilt investeren in machines of andere grote investering.

Vaak kun je een lage liquiditeit zelf verbeteren. Bedrijven die snel groeien factureren bijvoorbeeld soms al een deel vooraf. Soms verkopen ze vorderingen, omdat ze niet willen wachten tot hun debiteuren betalen. Ook kun je een tekort opvangen met goedkoop werkkapitaal, zoals een doorlopend krediet. Als de dip tijdelijk is dan zijn er voldoende financieringsmogelijkheden.

Je kunt je liquiditeit verbeteren op verschillende manieren.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Kredietvooruit.nl of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Seizoensgebonden liquiditeit financieren

seizoensgebonden liquiditeit financierenOok voor seizoensgebonden bedrijven is een voldoende werkkapitaal erg belangrijk. Omdat je hierbij soms lang op de omzet moet wachten heb je een hogere liquiditeit nodig dan bedrijven met een meer stabiele omzet. Seizoensgebonden bedrijven lossen dit meestal op met een externe financiering.

Het financieren van liquiditeit (werkkapitaal) is een van de meest voorkomende bedrijfsfinancieringen. Het rekening courant-krediet is hiervan het bekendste voorbeeld. Met een zakelijk krediet kunnen bedrijven tijdelijk meer geld uitgeven dan op de lopende rekening staat. Consumenten noemen dit vaak ‘rood staan’.

Belastingdienst en liquiditeit

Een bekende crediteur die veel impact heeft is de belastingdienst. Als de onderneming facturen maakt reken je btw, die je moet afdragen. Na de btw-aangifte moet je ook de omzetbelasting overmaken van facturen die nog niet zijn voldaan. Ook de inkomstenbelasting kijkt naar de factuurbedragen, en niet naar het saldo op jouw bankrekening. Voorschieten dus!

Liquiditeit berekenen

Er zijn verschillende manieren om liquiditeit te berekenen. De bekendste zijn de quick ratio en current ratio.

Quick ratio

De quick ratio berekent of je voldoende liquide middelen hebt voor je lopende betalingsverplichtingen. Bij een snelle doorlooptijd mag je bij de quick ratio soms ook een deel van je debiteurenstand als liquide middelen meerekenen.

Afhankelijk van je doorlooptijd mag je soms je debiteuren of voorraden bij je liquide middelen meerekenen.

Current ratio

current ratio verbeterenDe current ratio berekent of je op korte termijn aan je financiële verplichtingen kunt blijven voldoen. Je kijkt dan zowel naar facturen die je al hebt ontvangen als naar kosten die je binnenkort verwacht. Omdat je hierbij iets langer de tijd hebt mag je bij deze ratio ook vlottende activa meerekenen.

Vlottende activa zijn eigendommen waaruit je snel cashflow verwacht, zoals voorraden of debiteuren. Daarbij is het slim om een inschatting te maken hoe snel je deze middelen liquide kunt maken en rekening te houden met een percentage incourante voorraad of dubieuze debiteuren.

Solvabiliteit

Solvabiliteit berekent of je onderneming op de lange termijn de betalingsverplichtingen kan voldoen. Hiermee bereken je welk deel van je onderneming is gefinancierd met eigen vermogen. Bij je solvabiliteit tellen zowel je vlottende als je vaste activa mee.

Statische vs. dynamische liquiditeit

openstaande rekeningen betalenEen berekening van je liquiditeit is een momentopname. Dit noemt men statische liquiditeit. Tenzij je deze berekent voor de aanvraag van een financiering zegt dit getal niet zoveel.

De uitkomst kan snel veranderen doordat je bijvoorbeeld afgeronde opdrachten factureert, vreemd vermogen aantrekt of door grote uitgaven als het vervangen van machines.

Liquiditeit geeft aan of jij op korte termijn aan je betalingsverplichtingen kan voldoen.

Als je wilt weten of je de komende periode aan alle verplichtingen kunt voldoen kun je de dynamische liquiditeit berekenen. Met een liquiditeitsbegroting maak je een inschatting of in een bepaalde periode de uitkomst van de current ratio-berekening verbetert, of juist verslechtert.

Wachten debiteuren te lang met betalen? Via Incasso Advies Nederland kun je snel een offerte aanvragen bij een professioneel incassobureau, overal in Nederland.