Combined Shape menu

Liquiditeit

Liquiditeit en geld voorschieten. Ook de starter krijgt met liquiditeit te maken. Naast de kosten die je moet maken om een bedrijf op te starten zijn er ook regelmatig kosten vanwege liquiditeit.

Liquiditeit geeft aan in hoeverre je direct aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Een bedrijf kan enorm succesvol zijn, veel winst maken, maar vanwege liquiditeit toch failliet gaan omdat de winsten pas laat worden gefactureerd of omdat klanten een lange betalingstermijn nodig hebben. Enkel omdat schuldeisers niet even lang kunnen wachten. Het kan dan voorkomen dat een bedrijf dat op papier veel geld verdient, in de praktijk te weinig op de lopende rekening heeft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Liquiditeit kan op veel momenten de bedrijfsfinanciën insluipen. Een liquiditeitsberekening is dan ook altijd een momentopname. Tijdens de start lopen de kosten vaak voor de inkomsten uit en is er weinig werkgeld om aan eventuele onverwachte tegenvallers te voldoen. Maar juist ook als het na lange tijd opeens beter gaat kunnen de kosten sneller stijgen dan de inkomsten, of kan het zijn dat het debiteurenbedrag snel oploopt, waardoor het saldo dat beschikbaar is op de lopende rekening tijdelijk een flinke dip oploopt. Liquiditeit kan in de meeste gevallen goed worden opgevangen met relatief goedkoop kapitaal, zoals een doorlopend krediet bij een bank.

Belastingdienst en liquiditeit

Een van de bekendste schuldeisers vanwege liquiditeit is de Belastingdienst. Als de onderneming draait maak je facturen. De Belastingdienst baseert haar aanslagen op jouw administratie die tot stand komt aan de hand van gemaakte en verstuurde facturen. Ongeacht of de klant de facturen al heeft overgemaakt. Zodra er een dienst of product geleverd wordt ben je in Nederland verplicht te factureren. De Belastingdienst rekent met deze cijfers. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld de BTW moet overmaken van facturen die misschien nog helemaal niet voldaan zijn. Zolang ze zijn verstuurd dien je er bij de volgende BTW aangifte BTW over af te dragen. Je inkomstenbelasting is ook gebaseerd op geld dat je nog tegoed hebt van bedrijven maar misschien nog niet echt op je bankrekening hebt bijgeschreven gekregen. Voorschieten dus!