Bedrijfscijfers

Bedrijfscijfers heb je in alle soorten en maten. Je kan de omzet presenteren, het bedrijfsresultaat, het aantal medewerkers… Maar welke cijfers zet je nou in een ondernemingsplan en welke bedrijfscijfers willen investeerders of de bank van je weten?

BedrijfscijfersVeel bedrijven zijn niet al te happig op het delen van hun bedrijfscijfers. Deels omdat ze deze soms ook gewoon niet altijd actueel kunnen tonen. Ze hebben ze simpelweg niet goed op orde. Reden te meer voor investeerders of de bank om zich zorgen te maken. Want als de ondernemer zelf geen goed zicht heeft op de financiële situatie, loopt deze een verhoogd risico indien hij een bedrijfsfinanciering afsluit.

Soms is het ook bewust. Een ondernemer wil nou eenmaal niet graag dat de concurrent, klant en leverancier ziet wat er overal aan de strijkstok blijft hangen. Toch kun je er soms niet omheen. Bij  crowdfunding bijvoorbeeld, is het gebruikelijk om openheid van zaken te geven. En soms ben je het gewoon wettelijk verplicht. Een bv moet bepaalde bedrijfscijfers deponeren bij de Kamer van Koophandel en die gegevens zijn openbaar te raadplegen. Maar welke cijfers kun je nou eigenlijk allemaal publiceren en welke deel je met investeerders, banken of klanten?

Jaarrekening deponeren

De bekendste bedrijfscijfers bestaan uit die getallen die grotere bedrijven openbaar moeten maken, zoals de jaarrekening. De jaarrekening is het overzicht dat de financiële situatie van je bedrijf weergeeft en bestaat uit een balans, een resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en -in sommige gevallen- een accountantsverklaring. De jaarrekening moet je binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar deponeren bij de KvK.

Het bedrijfsresultaat

Uit de jaarrekening concluderen geïnteresseerden bijvoorbeeld hoe het bedrijf ervoor staat. Wordt er winst gemaakt? Het bedrijfsresultaat wordt bijvoorbeeld duidelijk. Oftewel, datgene wat overblijft nadat je van de netto omzet de bedrijfskosten hebt afgetrokken, kosten die gemaakt zijn om die omzet te kunnen behalen. Hierbij worden de rente, belastingen en bijzondere baten buiten beschouwing gelaten.

EBITDA

EBITDAIn plaats van het bedrijfsresultaat praten investeerders ook wel eens over ‘de EBITDA‘. EBITDA is de Engelse afkorting van ‘earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation’, wat in het Nederlands zoveel betekent als ‘winst vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill. In zekere zin is EBITDA een verdergaande vorm van het bedrijfsresultaat, aangezien je het kan zien als het bedrijfsresultaat zónder afschrijvingen en waardeverminderingen. Het bedrijfsresultaat kan je dus ook zien als de ´EBIT´.

De omzet

Soms is de EBITDA nog niet duidelijk. Bij bedrijven die nog geen winst hoeven te maken. Bijvoorbeeld omdat ze eerst marktaandeel willen behalen, willen investeren, of om een andere reden nog niet op zoek zijn naar het uiteindelijke resultaat. In dat geval bestaan de belangrijkste bedrijfscijfers uit een groeiende omzet. De omzet is de totale waarde of opbrengst van de verkoop in een bepaalde periode, oftewel prijs maal afzet. Het verschil tussen bruto omzet en netto omzet is dat bij die tweede de teruggenomen goederen, de schadevergoedingen (voor slechte producten) en betalingskortingen van de bruto omzet zijn afgetrokken.

De omzetcijfers zijn populaire bedrijfscijfers, die dan ook vaak gedeeld worden met bijvoorbeeld de media. Je kan ermee naar buiten toe brengen dat je aardig wat verkoopt, al zegt dit natuurlijk niet veel over de daadwerkelijke gezondheid van je bedrijf. Want als je tegelijkertijd heel veel kosten hebt, dan heb je aan al die verkopen ook niet veel.

Alles wat je maar kan bedenken…

Je kan je natuurlijk enkel focussen op het financiële aspect van je bedrijfscijfers, maar waarom zou je ook geen andere cijfers delen met de rest van de wereld? Koning Potplantencultures BV doet dat bijvoorbeeld. Het bedrijf maakt onder andere duidelijk wat de oppervlakte is van hun bedrijfsruimte, wat voor soort ketel ze gebruiken, wat het glasoppervlakte is en welk type en merk kas ze gebruiken.

Bedrijfscijfers in het ondernemingsplan

In je ondernemingsplan zet je –uiteraard- ook bedrijfscijfers. Want in het financiële gedeelte bereken je namelijk hoeveel geld je nodig hebt en waar je dat vandaan gaat halen. Ook begroot je de te maken winst, vertel je welke investeringen er nodig zijn, maak je een schattig van de omzet en bekijk je wat de kosten zijn om je bedrijf draaiende te houden. Dit zijn stuk voor stuk cijfers waar de bank in geïnteresseerd is mocht je met je ondernemingsplan bij hen aankloppen voor een lening.