menu

Microfinanciering

Wanneer je een bedrijf opricht of overneemt, vraagt dit vaak om de nodige investeringen. Omdat het niet altijd lukt om een financiering via de bank, een zakelijke investeerder of bekenden te krijgen, is het soms nodig om uit te wijken naar alternatieve financieringsvormen. Microfinanciering kan ook in Nederland voor bedrijven in bepaalde gevallen uitkomst bieden.

Microfinanciering

Microfinanciering is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro. Met dit geld kunnen zowel starters als ondernemers met groeiambities de start of uitbreiding van hun bedrijf financieren. In principe kan elke ondernemer die aan de voorwaarden voldoet microfinanciering aanvragen. Maar in de praktijk wordt het vooral aangevraagd door ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die moeite hebben om een reguliere financiering te bemachtigen.

Het ontstaan van microfinanciering

Microfinanciering als term is ontstaan bij leningen aan bedrijven in ontwikkelingslanden, waar arme mensen een klein bedrag kregen om een eigen bedrijf op te zetten. Middels dit principe probeert men te voorkomen dat ze te afhankelijk zijn van anderen om in hun onderhoud te voorzien. In Nederland is de term microkredieten sinds 2008 gemeengoed geworden. Tijdens en na de financiële crisis financierden banken vrijwel geen kleine zakelijke leningen meer, waardoor er onder deze term alternatieven in de markt zijn ontstaan.

De werkwijze lijkt in grote lijnen op die van de ontwikkelingslanden, al is het principe uiteraard wel aangepast aan de westerse wereld. Wat identiek is gebleven is dat de focus ligt op een doelgroep die moeilijk of geen toegang heeft tot de reguliere financieringsvormen. Daarnaast wordt de financiering alleen verstrekt in combinatie met begeleiding. De termen microfinanciering en microkrediet worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn wel degelijk verschillend. Microkrediet is slechts een aspect van het veel bredere microfinanciering, wat ook de begeleiding omvat. Overweeg je om microfinanciering aan te vragen, dan is het belangrijk dat je ook openstaat voor begeleiding en advies. Bijvoorbeeld bij het opbouwen van een netwerk, het opstarten van je boekhouding en het afsluiten van zakelijke verzekeringen. Dit advies geldt niet alleen tijdens de opstart van je bedrijf, maar ook voor de periode erna. Coaches zijn veelal (oud-)ondernemers en andere professionals uit het bedrijfsleven.

Wat is Qredits?

In Nederland is Qredits de grootste aanbieder op het gebied van microfinanciering. Het is de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland, die is ontstaan uit een samenwerking van een aantal banken en de overheid. De stichting wil ondernemerschap in ons land stimuleren door startende bedrijven betere kansen te bieden. Qredits doet dit door starterskrediet en begeleiding te bieden aan ZZP’ers, kleine zelfstandigen en bedrijven met minder dan vijf werknemers.

Wanneer je nog geen onderneming hebt, kun je een starterskrediet aanvragen. Hiervoor heb je wel een goed ondernemingsplan nodig. Ook zal Qredits jouw kredietwaardigheid toetsen via het BKR (Bureau Krediet Registratie). Een BKR-registratie betekent niet per definitie dat je geen krediet krijgt, al wordt het wel lastiger indien blijkt dat je forse schulden hebt. Heb je al een eigen bedrijf en wil je hierin investeren, dan kun je via Qredits een zakelijke lening aanvragen tussen de 50.000 en 250.000 euro. Hiervoor dien je een investeringsplan en een gedegen toelichting te kunnen overleggen. Ook wil Qredits de bedrijfsresultaten van voorgaande jaren inzien.

Wat zijn de voorwaarden voor microfinanciering?

Om microfinanciering bij Qredits aan te kunnen vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dien je in de eerste plaats (startende) ondernemer te zijn of de intentie hebben om een bedrijf over te nemen. Daarnaast moet je zakendoen binnen Nederland en mag je de kredietbehoefte niet meer dan 50.000 euro zijn. Een actieve inschrijving in het Handelsregister is in dit stadium nog niet nodig, maar zoals eerder aangegeven moet je wel al een uitgewerkt ondernemingsplan hebben om de aanvraag te kunnen voltooien.

Bijzonder belangrijk is jouw financiële plan, waarin je onder meer begroot wat de benodigde investeringsbehoefte is en hoe je de benodigde investeringen denkt terug te betalen. Daarom is het raadzaam om alvast na te denken over hoeveel geld er maandelijks ongeveer binnenkomt en uitgaat. Vergeet hierbij ook je privé-uitgaven niet. Daarnaast is het belangrijk dat er uit je plan blijkt dat je het microkrediet gaat inzetten voor de start van je bedrijf of een investering. Je kunt het geld niet gebruiken om tekorten op te vangen of voor onroerend goed.

Microfinanciering aanvragen: een stappenplan

Heb je alles uitgewerkt, dan kun je een aanvraag voor microfinanciering indienen via de website van Qredits. De bedrijfsadviseur in jouw regio neemt vervolgens contact met je op voor het maken van een persoonlijk gesprek. Tijdens dit adviesgesprek wordt onder meer ingegaan op je ondernemings- of investeringsplan en de kansen van je bedrijf. Net als bij de bank is het bij Qredits belangrijk dat je goed bent voorbereid. Zo kijkt Qredits streng of je in staat bent om aan je rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.

Indien de adviseur van mening is dat jouw plan kans van slagen heeft en je aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan zal hij een positief adviesrapport schrijven. De aanvraag wordt daarna doorgezet naar de afdeling risicomanagement. Voldoe je ook aan hun eisen, dan wordt het starterskrediet binnen korte tijd op jouw zakelijke rekening gestort. Wil je het geld gebruiken voor een grote investering bij een bepaalde leverancier? Dan kan het krediet eventueel ook direct naar de leverancier worden overgemaakt.

Wat kost het?

Net als bij elke andere alternatieve financieringsvorm gaat microfinanciering gepaard met een aantal kosten. Om te beginnen betaal je rente. Voor de hoogte van de rente gaat Qredits uit van de actuele marktrente op (ongedekte) starterskredieten. Waar gedekte kredieten de financier een bepaalde vorm van zekerheid of onderpand kunnen bieden, heeft de ongedekte variant niets wat als borg voor de lening kan dienen. Dit zorgt voor een groter risico voor de kredietverstrekker, waardoor het rentetarief van het ongedekte krediet iets hoger is.

In de eerste helft van 2017 rekende Qredits een rente van 8,75% voor het microkrediet. Deze rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Wanneer Qredits van mening is dat het een verhoogd risico loopt, dan kan de stichting een opslag berekenen van 1%. Naast de rente betaal je een vergoeding voor de screening van je ondernemings- of investeringsplan. Daarbovenop betaal je behandelkosten, die in 2017 varieerden van 275 tot 750 euro, afhankelijk van de hoogte van de lening. Tot slot zijn er kosten voor de administratieve handelingen, waarbij je kunt denken aan het wijzigen van akten en andere overeenkomsten. Stel dat je de rechtsvorm verandert of een wijziging aanbrengt in je inschrijving in het Handelsregister, dan levert dit extra werk op voor Qredits, wat wordt doorbelast naar jou.