Microfinanciering

Een microfinanciering is een kleine financiering met als doel om om sociale impact te maken. In Nederland is Qredits een financier die een van haar oplossingen omschrijft als microkrediet, maar staat het vooral bekend als financieringsvorm voor ondernemers in ontwikkelingslanden.

Nederlandse microfinancieringen van Qredits

Een microfinanciering is een financiering voor een kleiner bedrag dan in een markt gebruikelijk is en een focus op een doelgroep die moeilijk of geen toegang heeft tot de reguliere financieringsvormen.

Qredits is in Nederland een bekende financier die microkrediet biedt als zakelijke lening. Dit zakelijke krediet tot maximaal 50.000 euro is bedoeld voor  starters en ondernemers met groeiambities, die hiermee de start of uitbreiding van hun bedrijf financieren.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Het ontstaan van microfinanciering

Microfinanciering als term is ontstaan bij leningen aan bedrijven in ontwikkelingslanden, waar ondernemers een klein bedrag lenen om een eigen bedrijf op te zetten of daarin te investeren. Maar in plaats van steun via subsidies of donaties moeten de leningen voorkomen dat deze doelgroep te afhankelijk raakt van anderen.

Het doel is om sociale impact te maken. In Nederland is de term microkrediet bekend via investeringsplatforms als Lendahand.com en soortgelijke initiatieven. Vaak is er naast het krediet veel begeleiding. De werkwijze van Qredits, hier in Nederland, sluit daarbij aan.

Focus op een doelgroep die moeilijk of geen toegang heeft tot reguliere bedrijfsfinancieringen.

Wat is Qredits?

Qredits is is de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland, die is ontstaan uit een samenwerking van een aantal banken en de overheid. De stichting wil ondernemerschap in ons land stimuleren door startende bedrijven betere kansen te bieden. Qredits doet dit door starterskrediet en begeleiding te bieden aan ZZP’ers, kleine zelfstandigen en bedrijven met minder dan vijf werknemers.

Financieringen voor een specifieke doelgroep

Ook bij Qredits ligt de focus op een doelgroep die moeilijk of geen toegang heeft tot de meer reguliere financieringsvormen. Daarnaast wordt de financiering alleen verstrekt in combinatie met begeleiding. Als je microfinanciering aanvraagt is het belangrijk dat je ook openstaat voor begeleiding en advies.

Bijvoorbeeld bij het opbouwen van een netwerk, het opstarten van je boekhouding en het afsluiten van zakelijke verzekeringen. Dit advies geldt niet alleen tijdens de opstart van je bedrijf, maar ook voor de periode erna. Coaches zijn veelal (oud-)ondernemers en andere professionals uit het bedrijfsleven.

microfinanciering voor ondernemers

Wat zijn de voorwaarden voor microfinanciering?

Je kunt al een starterskrediet aanvragen als je een goed ondernemingsplan kunt laten zien. Wel toetst Qredits jouw kredietwaardigheid bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Een BKR-registratie betekent niet per definitie dat je geen krediet krijgt, maar schulden maken het wel lastiger.

Heb je al een eigen bedrijf en wil je hierin investeren, dan kun je via Qredits een zakelijke lening aanvragen tussen de 50.000 en 250.000 euro. Hiervoor dien je een investeringsplan en een gedegen toelichting te kunnen overleggen. Ook wil Qredits de bedrijfsresultaten van voorgaande jaren inzien.

Om microfinanciering bij Qredits aan te vragen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je zakendoen binnen Nederland en is de maximale lening 50.000 euro. Verder heb je een financieel plan, waarin je begroot wat de benodigde investeringsbehoefte is en hoe je de investeringen terug gaat betalen.

Bereken vooraf hoeveel geld er maandelijks ongeveer binnenkomt en uitgaat. Vergeet hierbij ook je privé-uitgaven niet. Ook is het belangrijk dat er uit je plan blijkt dat je het microkrediet inzet voor de start van je bedrijf of investering. Je kunt het geld niet gebruiken om tekorten op te vangen of voor onroerend goed.

Microfinanciering aanvragen: een stappenplan

MicrofinancieringHeb je alles uitgewerkt, dan kun je een aanvraag voor microfinanciering indienen via de website van Qredits. De bedrijfsadviseur in jouw regio neemt contact met je op voor het maken van een persoonlijk gesprek.

Tijdens dit adviesgesprek wordt onder meer ingegaan op je ondernemings- of investeringsplan en de kansen van je bedrijf. Net als bij de bank is het bij Qredits belangrijk dat je goed bent voorbereid. Zo kijkt Qredits streng of je in staat bent om aan je rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.

Indien de adviseur van mening is dat jouw plan kans van slagen heeft en je aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan volgt een positief adviesrapport en gaat je aanvraag door naar de afdeling risicomanagement. Voldoe je ook aan hun eisen, dan wordt het starterskrediet binnen korte tijd op jouw zakelijke rekening gestort. Wil je het geld gebruiken voor een grote investering bij een bepaalde leverancier? Dan kun je het krediet ook direct naar je leverancier laten overmaken.

Wat kost het?

Net als bij elke andere alternatieve financieringsvorm gaat microfinanciering gepaard met een aantal kosten. Om te beginnen betaal je rente. Voor de hoogte van de rente gaat Qredits uit van de actuele marktrente op (ongedekte) starterskredieten. Waar gedekte kredieten de financier een bepaalde vorm van zekerheid of onderpand bieden, heeft de ongedekte variant geen borg of zekerheden voor de lening. Hierdoor is het rentetarief van een ongedekt krediet iets hoger.

Mesofinanciering: microkrediet vanaf duizend euro

microfinancieringen in ontwikkelingslandenVan microfinanciering, waarbij kleine kredieten worden verstrekt aan (startende) ondernemers, heeft vrijwel iedereen gehoord. Minder bekend is mesofinanciering. Deze leningen zijn bedoeld voor ondernemers voor wie microkrediet niet voldoende is en een bancaire lening te hoog.

Waar microfinanciering zich voornamelijk richt op startende ondernemers, ligt de focus van mesofinanciering op het helpen groeien van bestaande ondernemers die al enige jaren actief zijn en hun bedrijf uitbreiden. Met het verkregen werkkapitaal kunnen zij bijvoorbeeld personeel aannemen, machines en/of materialen kopen of werkruimte vergaren. De investeringen die hiermee gepaard gaan, liggen hoger dan bij microkrediet. Bij microfinancieringen zijn mensen vaak al geholpen met een bedrag tot enkele honderden euro’s, terwijl mesofinanciering pas begint bij 1000 euro waarbij het bedrag aardig kan oplopen.

Investeren in werkgelegenheid

Microfinanciering en mesofinanciering vertonen de nodige verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. Zo ligt de oorsprong van beide financieringsvormen in ontwikkelingslanden. Het idee achter mesofinanciering is dat ondernemers uit ontwikkelde landen op vrijwel elke laag toegang moeten krijgen tot werkkapitaal. Is het geen bancaire lening, dan is het wel microkrediet of crowdfunding.

Ondernemers uit opkomende landen hebben deze mogelijkheden niet. Vanzelfsprekend heeft dit haar weerslag op de werkgelegenheid. Het midden- en kleinbedrijf in minder ontwikkelde landen biedt een gemiddelde werkgelegenheid van minder dan 30 procent. Terwijl dit in ontwikkelde landen vaak op ruim 60 procent ligt. In opkomende economieë kan mesokrediet kan hieraan bijdragen.

Mesofinanciering in Nederland

Hoewel het in Nederland niet mogelijk is om mesofinanciering te verkrijgen, kun je wel investeren in deze financieringsvorm. Het internationale crowdfunding-platform Lendahand houdt zich sinds 2014 actief bezig met mesofinanciering in opkomende economieën.

 Lendahand houdt zich sinds 2014 actief bezig met mesofinanciering in opkomende economieën.

Via het platform bepalen investeerders zelf aan welk project ze geld uitlenen. Als investeerder krijg je bovenop de terugbetaling van de lening een rente. Om de risico’s voor investeerders te minimaliseren, werkt Lendahand met partnerbedrijven, waaraan het een lening verstrekt.

Deze samenwerkingspartners zorgen er op hun beurt voor dat het werkkapitaal terechtkomt bij de lokale ondernemers. Verder zorgen de lokale partners voor de nodige begeleiding. Toch heb je als investeerder geen garantie dat je je inleg volledig terugkrijgt. Net als dat lokale ondernemers kunnen omvallen, kan het ook gebeuren dat de lokale Lendahand-partner failliet gaat.